Danışmanlık Nedir?

Consultancy, üçüncü bir tarafa ücret karşılığında bir konuda uzmanlık sağlama uygulaması olarak tanımlanır. Danışmanlık, danışmanın işin kendisini fiili olarak yerine getirmekten değil de işi fiili olarak yerine getirenlere yardım etmekten sorumlu olduğu durumlarda, bir işin veya bir dizi işin içeriği, süreci veya yapısı ile ilgili yardım sağlamanın herhangi bir şeklidir. Bu konuda en önemli nokta, danışman olarak çalışan kişilerin, bilgi ve becerilerini aktardığı konularda uzman olmalarıdır. Danışman kişinin, belirli bir kuruma farklı bakış açısı kazandırabilecek, bu kurumun yeniliklere açık olmasını sağlayabilecek biri olması gerekmektedir.

Explore!

Yönetim Danışmanlığı yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detaylarının açıklandığı Management Consulting our page will be interesting to you.

Danışmanlık Nedir

Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Consultancy, üçüncü bir tarafa ödeme karşılığında bir konuda rehberlik sağlama ve know how aktarma olarak tanımlanır. Hizmet, rehberlik veya uygulama hizmetlerini içerebilir. Danışman için, bir konuda bağımsız ve tarafsız bir tutum sergilemek, rollerinin merkezinde yer almaktadır. Bir danışman prensip olarak herhangi bir sektöre hizmet verebilir.

Bu endüstrisinin tarihi, iş danışmanlığı firmaları olarak da bilinen dünyanın ilk modern danışmanlık kuruluşlarının kurulmasıyla 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanmaktadır. Danışmanlık endüstrisinin ilk günlerinde (ABD'den başlayıp daha sonra Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına geçerek) ilk danışmanlık hizmetleri  ağırlıklı olarak teknik ve finansal endişeleri çözmeye odaklanmıştır.

Son yıllarda artık tamamen bütünleşik bir yapıya kavuşan dünya ekonomisi, pazardaki rekabeti de kıyasıya arttırmış durumdadır. Hal böyle olunca firmalar artık ticari anlamda başarı elde edebilmek için sürekli olarak gelişim göstermesi gereken birimler haline gelmiştir. Zira aksi durumda, yerinde sayan veya gerileyen firmalar, yaşamlarını fazla sürdüremeyerek iflas bayrağını çekmek zorunda kalacaktır. Şiddetin hızla arttığı piyasada firmalar, kendilerini geliştirmek ve bilgi akışını sağlayarak dışarıya açık olabilmek için danışmanlık hizmetlerinden faydalanma yoluna gitmektedir. KOBİ’ler markalaşmadan Pazarlama Stratejileri 'ne, İnsan Kaynakları Planlaması 'ndan Institutionalization of Family Businesses 'ya kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan hizmet alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir.

Danışman Nedir?

Consultant iş tanımı, bir danışmanın çalıştığı sektöre ve belirli uzmanlık alanına bağlı olarak değişebilir. Danışman, müşterinin işinin belirli bir bileşenini düzeltmek veya geliştirmek üzere belirli bir süre için ücret karşılığı tutulan kişidir. Ayrıca Danışman; tavsiyelerde bulunan, rehberlik eden ve problem çözmede liderlik eden kişidir. Danışmanlar genellikle yeni bir işin başlatılmasından önce ve sırasında veya karsız / verimsiz / sorunlu bir işletmeye yeniden enerji vermek için kullanılır. Danışmanlık ihtiyacı ayrıca, bir işletmenin yeniden düzenlenmeye / Reorganizasyona ihtiyaç duyduklarında ortaya çıkar.

Başarılı danışmanlar, yetenek setlerini, yüksek öğrenimden ve daha az derecede doğuştan gelen kişilik özelliklerinden edinilen öğrenilmiş tekniklerin bir kombinasyonundan alırlar. Bu beceriler aşağıdakileri içerir:

 • Mantıksal akıl yürütme
 • Liderlik
 • Contact Us
 • Sonuç odaklılık
 • Başkalarıyla iyi çalışabilme,

Danışman Ne Yapar?

Bu iş  "Müşterilerle çalışmak için kullanabileceğiniz bir İsviçre çakısı çözümüne" sahip olmakla ilgilidir. Çoğu danışman,  bir seferde sadece birkaç proje (ve bazen müşterinin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak sadece tek bir proje) üzerinde çalışır, böylece müşterinin ihtiyaçlarına gerçekten odaklanabilirler.

Bir projenin başlangıcında, çoğu zaman işgören görüşmeleri ve veri toplamayı içeren müşterinin işini tanımak için harcanır. Danışmanlar (seviyelerine bağlı olarak) genellikle veri analizinden de sorumludur, topladıkları verileri alarak şirketle paylaşmak için sindirilebilir bilgilere dönüştürürler. (Aksi takdirde, tabloları ve sunuları geliştirmek için PowerPoint'i bir araya getirmek için Excel'i kullanmak olarak bilinir.)

Danışman olmanın bir belirtisi de zamanının büyük bir kısmında müşteri'nin ofisine / fabrikasına gitmesidir. Bununla birlikte, genel olarak, daha büyük firmaların haftalık odaklı çalışma için seyahat gerektirdiği, ancak daha küçük firmaların genelde haftada 1 gün gibi süre istedikleri gözlemlenmektedir.

KOBİ Danışmanlığı

Son yıllarda KOBİ’ler sık sık işletmenin performansı ve gelişimini arttırmak için KOBİ Danışmanlığı 'na başvurmaktadır.Bunun temel sebebi, Kobi’lerin teknik , yönetimsel vb. konularında uzman kişileri kadrolarında yeterince bulunduramamaları ve sürekli büyüme trendinde olduklarından devamlı çözülmesi gereken yeni sorunların ortaya çıkmasıdır.

Kobi’ler ve diğer kurum, kuruluşlar aşağıda belirtilmiş danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar:

 1.        Turquality Danışmanlığı
 2.        Management Consulting
 3.        PDPL (KVKK) Consultancy
 4.        Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 5.        Tasarım Merkezi Danışmanlığı
 6.        Stratejik Planlama Danışmanlığı
 7.        Pazarlama Planı Danışmanlığı
 8.        Technopark Consultancy
 9.        Tubitak Ar-Ge Projeleri Danışmanlığı
 10.        İhracat Destekleri Danışmanlığı
 11.        Human Resources Consulting
 12.        Muhasebe Danışmanlığı
 13.       Institutionalization Consultancy
 14.       Aile Anayasası Danışmanlığı
 15.       Enterprise Performance Management

Danışmanlık Hizmetleri 'nin Faydaları

Danışmanlık hizmetlerinin faydaları şu biçimde sıralanabilir:

 • Dışarıdan özel bir hizmet alındığı için, herhangi bir insan kaynakları vb. sorunu yaratmaması,
 • Fikir derinliği yaratması,
 • Bağımsız bir tavsiye olması,
 • Proje üzerinde çalışmak için esnek zaman dilimine sahip olunması,
 • Genellikle işe alınabilecek bir kişiden çok daha yüksek düzeyde bir profesyonel hizmet alınması,
 • Sorunlara karşı anında çözüm üretilebilmesi,
 • Gerekli bilgiye anında ulaşabilme,

Danışmanlık Şirketleri

En doğru danışmanlık şirketini seçmek firmalar için zorlu bir süreçtir. Danışmanlık şirketleri, kendi kuvvetli yanlarını ortaya koyarken bir yandan da müşterinin sorununa en uygun çözümü sundukları iddiasındadırlar. Bu iddiayı sınamak için; şirketler genelde toplantı, yaklaşım sunumu, demo çalışması, referans kontrolü gibi yöntemlere başvurular. Danışmanlık Şirketleri arasından en uygununu seçim sürecinde  firmanın kararını etkileyen bir çok parametre bulunur:

 • Güvenilir Karakter

Öncelikle ve en önemlisi,etkili bir danışman yüksek bir karaktere sahip olmalıdır.Danışman, müşterinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymalıdır.

 • Tecrübe

İyi bir danışman, sizin ve şirketinizin karşılaştığı zorluklar veya fırsatlarla ilgili deneyim sahibi olmalıdır.

 • Problem Çözebilme

Seçeceğiniz danışman problemlerle karşılaşıldığında inisiyatif alabilme ve bunları en kısa sürede çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

 • İletişim Becerileri

İyi bir yol gösterici  iletişime daima açık olmalıdır. Sözlü veya yazılı güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Danışmanlık Şirketleri İstanbul

Türkiye genelinde şahıs olanlar haricinde yaklaşık 1000 civarında şirketlere danışmanlık sunan kurumsal danışmanlık şirketi mevcuttur. Bu sayının yaklaşık %40'ı İstanbul'da bulunmaktadır. Danışmanlık Şirketleri İstanbul 'u bir üs olarak seçmişlerdir. Önemli bir kısmının Türkiye'nin farklı bölgelerinde şubeleri vardır. İstanbul Danışmanlık Şirketleri, genelde İstanbul'a komşu olan Gebze, Dilovası, Çerkezköy, Çorlu gibi yoğun sanayi bölgelerinde de aktif hizmet vermektedirler.

Kendi uzmanlık alanlarında İstanbul'daki danışmanlık şirketlerinin önde gelenleri şu biçimdedir:

Uzmanlık alanları Turquality Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Kurumsallaşma Danışmanlığı ve Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı 'dır. 45'ten fazla Danışman'ı ile bugüne kadar 1200'ü aşkın danışmanlık projesinde başarıyla hizmet vermiştir.

Uzman olduğu danışmanlık alanları Tübitak Danışmanlığı, Ar-Ge Proje Danışmanlığı, İhracat Destekleri Danışmanlığı, Tasarım Ür-Ge Projesi Danışmanlığı, Küresel Tedarik Zinciri Programı Danışmanlığı ,Hibe Danışmanlığı ve Teşvik Danışmanlığı 'dır.

Corvisio firmasının uzman olduğu alanlar, OKR, Kurumsal Performans Yönetimi, Görev Yönetimi alanlarıdır. Ofisi İstanbul'dadır. OKR nedir konulu makalemizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Prosoftly kurumunun yoğunlaştığı alanlar Dijital Dönüşüm, İş Yönetimi, CRM, Müşteri Portali, Sözleşme Yönetimi konularıdır.

Kavram Denetim, Yeminli Mali Müşavirlik, Bağımsız Denetim, Tam Tasdik İşlemleri ve KDV İadesi işlemlerinde müşavirlik vermektedir.

Alkaze Muhasebe, Mali Müşavirlik, SMMM Hizmetleri, Teknopark Muhasebesi, Şirket Kuruluşu, Ar-Ge Muhasebesi , SGK Teşvikleri alanında uzmanlaşmış bir İstanbul Danışmanlık şirketi 'dir.

Danışmanlık Firmaları

Danışmanlık firmaları ile çalışma süreci de emek isteyen bir süreçtir. Bu noktada şirketler; şu aşamalardan tek tek geçerek ; kendilerine en uygun danışmanlık firmasını belirlemeye çalışırlar:

 İhtiyacını Belirleme

İlk adımda işletme analiz edilmeli, hangi konularda eksik olduğuna karar verilmeli, sorun ve ihtiyaçları netleştirilmelidir.

Araştırma

Hangi alanda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyduğunuza karar verildiği takdirde, bu alanda faaliyet gösteren danışman veya danışmanlık firmalarına ulaşılması gerekmektedir.

Danışman ile Tanışma

Görüşülen birkaç danışman veya danışmanlık davet edilmeli ve gerekli fikir alışverişleri yapılmalıdır.

 Teklif Alma

İlgili firmalardan gerekli mali ve teknik teklifler alınmalıdır.

Seçim

Kısa listeye indirilen Danışmanlık Firmaları arasından işletmeye en uygun olan seçilir ve iş başlatılır.

Sonuç ve Uygulama

Belirtilen iş danışman tarafından tamamlanmış olup , gerekli raporlamalar sunulur ve süreç tamamlanır.

Kurumsal Danışmanlık

Yöneticiler genellikle bir şirketin faaliyetlerini incelemek ve analiz etmek üzere danışman olarak bilinen sektöre özel uzmanlar göndermek üzere Kurumsal Danışmanlık firmalarına ulaşırlar. Danışmanlar, kuruluşun karşılaşabileceği sorunlara yol göstericilik ve uygulanabilir çözümler sunar. Kurumsal Consultancy firmaları belirli odaklara sahip olma eğilimindedir ve şirketler dahili olarak ele alınamayan sorunlara uzmanlıklarını kazandırmak için onlara danışmanlık ücreti ödemesi yaparlar.

Kurumsal Danışmanlık firmaları hemen hemen her sektörde faaliyet göstermektedir. Üretim, Finans, Sağlık, Gıda, Yazılım, Teknoloji, Makina, Otomotiv, Beyaz Eşya, Kimya ve hatta kamu sektörü dahil olmak üzere birçok farklı  uygulamaya özgü firmalar da vardır .