TURQUALITY DESTEKLERİ

Turquality Destek Süreçleri

Turquality destek türleri kapsamında;

 1. Harcamaya konu olan işe dair sözleşme imzalanır, iş yapılır.
 2. Harcamalar yapılır.
 3. İlgili belgeler ve kanıt dokümanlar sistem üzerinden İhracatçılar Birliğine sunulur. Turquality destekleri ile ilgili uzmanın inceleme sonucu beklenir.

 

2006/4 Tebliğ Kapsamında Alınabilecek Turquality Destekleri

Marka Destek Programı

 • %50 oranında, 12 ana destek kalemi altında desteklenir.
 • Turquality destekleri 4 yıl süresince alınabilir.
 • Yazılı limitler Turquality destekleri kapsamında alınabilecek yıllık azami hibe tutarlarını göstermektedir. Bu doğrultuda Turquality hibe yönetim danışmanlığı oldukça önem taşımaktadır.
1)Patent, Faydalı Model Ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / 315.000TL/Yıl
 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline İlişkin Giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler
2) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları/2.530.000/Yıl

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları
3)Yurt Dışı Birim Kira/ 3.796.000 TL/Yıl
 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri
4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 1.898.000 TL/Yıl
 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri
5)Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu /  1.264.000 TL/Yıl
 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon
6) Sertifikasyon /1.581.000 TL/Yıl
 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı
7) Yurt Dışı Franchise Kira / 315.000 TL/ Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)
 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

 

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyonu / 315.000 TL / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)
 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
9) Danışmanlık /1.898.000 TL/Yıl ( Turquality Destekleri )
 • Management Consulting
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

Management Consulting

 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Change Management
 • Finansal Yönetim
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Human Resource Management
 • İş Geliştirme ve İş Sürekliliği
 • İtibar ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı
 • Kalite Yönetimi ve Kontrol
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Kurumsal Yönetişim
 • Marka Yönetimi
 • Pazara Giriş Danışmanlığı
 • Risk Yönetimi
 • Process Management
 • Üretim Yönetimi/ Performansının İyileştirilmesi

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

Yazılım Ürünlerinin Lisansları

Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme

Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için Yapılacak Danışmanlık Giderleri

Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı

 • Bilgi Güvenliği Çözümleri
 • Sanayide Dijital Dönüşüm
 • Felaket Yönetimi Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
 • İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri
 • Karar Destek Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Enterprise Performance Management
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Nesnelerin İnterneti ( Internet of Things)
 • Risk Yönetim Sistemleri
 • Simülasyon / Tasarım
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yapay Zekâ Sistemleri ve Derin Öğrenme (Deep
  Intelligence)
10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / 1.154.000 TL/Yıl
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı
 • Mühendis brüt maaşı
11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / 577.000 TL/Yıl
 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri

 

12) Gelişim Yol Haritası / 800.000 TL/Yıl

Turquality Destek Programı

 • %50 oranında, 12 ana destek kalemi altında desteklenir.
 • Turquality Destekleri 5 yıl temel altyapı destekleri + Sonsuz yıl pazar bazlı destekler olarak alınabilmektedir.
 • Turquality Destekleri kısmındaki yazılı limitler alınabilecek tutarları göstermektedir.
1)Patent, Faydalı Model Ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / Limitsiz
 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline İlişkin Giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler
2) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları/Limitsiz

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları
3)Yurt Dışı Birim Kira/ Limitsiz/ Aynı Anda Azami 50 Birim
 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri
4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 1.154.000 TL/Yıl
 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri
5)Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu /  Limitsiz
 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon
6) Sertifikasyon /2.888.000 TL/yıl
 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı
7) Yurt Dışı Franchise Kira / 1.154.000 TL/ Mağaza / Yıl  (Azami 100 Franchise Birimi /Birim başına 2 yıl)
 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

 

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyonu / 577.000 TL / mağaza (Azami 100 Franchise Birimi)
 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
9) Danışmanlık /2.887.000 TL/Yıl
 • Management Consulting
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

Management Consulting

 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Change Management
 • Finansal Yönetim
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Human Resource Management
 • İş Geliştirme ve İş Sürekliliği
 • İtibar ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı
 • Kalite Yönetimi ve Kontrol
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Kurumsal Yönetişim
 • Marka Yönetimi
 • Pazara Giriş Danışmanlığı
 • Risk Yönetimi
 • Process Management
 • Üretim Yönetimi/ Performansının İyileştirilmesi

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

Yazılım Ürünlerinin Lisansları

Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme

Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için Yapılacak Danışmanlık

Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı ( Turquality destekleri kapsamındadır )

 • Bilgi Güvenliği Çözümleri
 • Sanayide Dijital Dönüşüm
 • Felaket Yönetimi Sistemleri
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri
 • İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri
 • Karar Destek Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Enterprise Performance Management
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Nesnelerin İnterneti ( Internet of Things)
 • Risk Yönetim Sistemleri
 • Simülasyon / Tasarım
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yapay Zekâ Sistemleri ve Derin Öğrenme (Deep
  Intelligence)
10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / Limitsiz/(Aynı Anda 10 Kişi)
 • Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı
 • Mühendis brüt maaşı
11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / Limitsiz
 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri

 

12) Gelişim Yol Haritası / 800.000 TL/Yıl
 • 1 defaya mahsus

2015/9 Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamında Alınabilecek Turquality Destekleri

Marka Destek Programı

Marka programına kabul edilen marka programı kapsamındaki firmalar %50 oranında 12 ana destek kalemi altında desteklenir. Turquality destekleri kapsamında; Marka programının süresi 4 yıldır.

1)Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / 50.000$/Yıl
 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline ilişkin giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler

 

2)Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları/  400.000$/Yıl   

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

 

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

 

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları
3) Yurt Dışı Birim Kira /  600.000$/Yıl
 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri

 

4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 300.000$/Yıl
 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri

 

5) Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu /  200.000$/Yıl
 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon

 

6) Sertifikasyon /50.000$/Yıl
 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı

 

7) Yurt Dışı Franchise Kira / 50.000 $ Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)
 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

 

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyonu / 50.000 $ / mağaza (yıllık azami 10 mağaza)
 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri

 

9) Danışmanlık / 300.000$/Yıl
 • Management Consulting
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

 

Management Consulting

 • Ar-Ge ve Ürün Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Bütçe ve Planlama
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Gastronomi
 • Human Resource Management
 • İş Akış Yönetimi Sistemi
 • İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
 • Kalite Geliştirme
 • Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Corporate Management
 • Mağaza/Konaklama Tesisi/Eğitim Merkezi/Kampüs/Lokanta/Kafe Açılması, İşletilmesi, Yönetimi
 • Marka Kimliği
 • Marka Stratejisi, Marka Yönetimi
 • Operasyonel Strateji
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Pazara Giriş,Pazar Konumlandırma
 • Perakende Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama,Stratejik Planlama
 • Stratejik Şirket Yapılandırılması
 • Process Management
 • Şirket Kuruluşu,Şirket Satın Alınması
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Toplam Kalite Yönetimi

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

 

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

 • Yazılım Ürünlerinin Lisansları
 • Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme
 • Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için
 • Yapılacak Danışmanlık
 • Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı
 • Araç Planlama Sistemleri
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
 • Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
 • Felaket Yönetimi
 • E-İş Yönetim Sistemi
 • İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri
 • İş Zekası Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
 • Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
 • Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
 • Okul İçerik Yönetimi
 • Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Satış ve Takip Sistemleri
 • Müşteri-Hasta İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
 • Perakende Yönetimi
 • Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

 

10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / 200.000$/Yıl (Azami 3 Kişi)
 • Aşçı/Şef brüt maaşı
 • Yazılımcı brüt maaşı
 • Mühendis brüt maaşı
 • Tercüman brüt maaşı (Sağlık kuruluşları için)
11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / 100.000$/Yıl
 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri
12) Gelişim Yol Haritası / 200.000$/Yıl
 • 1 defaya mahsus(%75)

Turquality Destek Programı

Turquality programına kabul edilen firmalar %50 oranında 12 ana destek kalemi altında desteklenir. Bu  program kapsamında Turquality destekleri 'nin süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

 

1)Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili, Marka Tescil/Yenileme/Koruma / Limitsiz
 • Markanın Korunmasına İlişkin Giderler
 • Marka Tesciline ilişkin giderler
 • Ürün ve Hizmet Tesciline İlişkin Giderler

 

2)Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Harcamaları / Limitsiz

TV, Radyo, İnternet

 • E-ticaret sitelerine üyelik
 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi
 • Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi
 • Sosyal medyada verilen reklamlar
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/ güncellemesi/ içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motoru ve dijital platformlarda firma/ürün/hizmet/marka/platform tanıtımı

Basılı Tanıtım

 • Afiş
 • Broşür
 • El ilanı
 • Gazete/dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme
 • Katalog

Açık Hava

 • Açık hava elektronik ekranları
 • Billboard/pano/tabela
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı

Özel Tanıtım/Pazarlama Giderleri

 • Defile/show/gala/özel sergi-gösterim/basın
 • tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans/gameshow/firma/ürün/hizmet/marka/platform lansmanı faaliyetleri
 • Marka promosyon/iletişim/medya takip/ danışmanlık/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/ komisyonları
 • Satış ve dağıtıma yönelik mobil market/acenta/ temsilcilik/platform komisyon ödemeleri ile diğer giderleri
 • Tadım aktiviteleri
 • Online olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri
 • İzin, sınıflandırma, çoğaltma, dublaj ve altyapı
 • Yurtdışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları
 • TV/Radyo reklamları
 • TV/Radyo reklam yayın telifi
 • TV/Radyo reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu
 • TV/Radyo programlarına sponsorluk

Diğer Tanıtım/Pazarlama Harcamaları

 • Tanıtım filmi/demo bölümü/programı yapımı
 • Sinema reklamı
 • Sponsorluk
 • Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi
 • Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinlikleri
 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programları
3) Yurt Dışı Birim Kira / Aynı Anda Azami 50 Adet Birim
 • Belediye Giderleri
 • Depo Kira Giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Cafe Kira Giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Lokanta Kira Giderleri
 • Mağaza Kira Giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Ofis Kira Giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri Giderleri
4) Yurt Dışı Birim Dekorasyon, Kurulum ve Konsept Mimari Çalışmaları  / 200.000$/Yıl
 • Depo temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Cafe temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Konsept yaratımı ve mimari çalışma giderleri
 • Lokanta temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Mağaza temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Ofis temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Satış Sonrası Servis Yeri temel kurulum ve dekorasyon giderleri

 

5) Yurt Dışı Teşhir Mekanı, Büyük Mağazalar ve Marketlerdeki Birimlerin Kira ve Dekorasyonu / Limitsiz
 • Belediye Giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop) kira giderleri
 • Dekorasyonlu köşe(shop in shop)  temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Hukuki Danışmanlık Giderleri
 • Kiosk Kira Giderleri
 • Kiosk temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Komisyon Giderleri
 • Konsept yaratımı vb mimari çalışma giderleri
 • Mahal Araştırması Giderleri
 • Raf Kira Giderleri
 • Raf temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Reyon Kira Giderleri
 • Reyon temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Stand (floor display) kira giderleri
 • Stand (floor display) temel kurulum ve dekorasyon giderleri
 • Teşhir mekanı temel kurulum, dekorasyon

 

6) Sertifikasyon / Limitsiz
 • Belge, sertifikalara ilişkin eğitim giderleri
 • Kalite, hijyen ve çevre belgeleri giderleri
 • Sertifikasyon danışmanlığı

 

7) Yurt Dışı Franchise Kira / 200.000 $ Mağaza / Yıl (yıllık azami 10 mağaza/mağaza başına 2 yıl)
 • Cafe Franchise Kira giderleri
 • Klinik Franchise Kira giderleri
 • Konaklama Tesisi Franchise Kira giderleri
 • Lokanta Franchise Kira giderleri
 • Mağaza Franchise Kira giderleri

 

8) Yurt Dışı Franchise Dekorasyon / 100.000 $ / mağaza (Azami 100 Franchise Birimi)
 • Cafe Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Klinik Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Konaklama Tesisi Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Lokanta Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri
 • Mağaza Kurulum/dekorasyon ve teknik donanım giderleri

 

9) Danışmanlık / 600.000$/Yıl
 • Management Consulting
 • Tasarım Danışmanlığı
 • Uluslararası Hukuk Danışmanlığı
 • Bilişim Danışmanlığı

Management Consulting

 • Ar-Ge ve Ürün Geliştirme
 • Bilgi Sistemleri Danışmanlığı
 • Bütçe ve Planlama
 • Değer Zinciri Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi
 • Gastronomi
 • Human Resource Management
 • İş Akış Yönetimi Sistemi
 • İş Ailesi ve Ücret Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması
 • Kalite Geliştirme
 • Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması
 • Karbon Ayak İzi Çalışmaları
 • Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Kimlik Oluşturulması
 • Corporate Management
 • Mağaza/Konaklama Tesisi/Eğitim Merkezi/Kampüs/Lokanta/Kafe Açılması, İşletilmesi, Yönetimi
 • Marka Kimliği
 • Marka Stratejisi, Marka Yönetimi
 • Operasyonel Strateji
 • Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma
 • Pazara Giriş,Pazar Konumlandırma
 • Perakende Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama,Stratejik Planlama
 • Stratejik Şirket Yapılandırılması
 • Process Management
 • Şirket Kuruluşu,Şirket Satın Alınması
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Toplam Kalite Yönetimi

 

Tasarım Danışmanlığı

 • Endüstriyel Ürün Tasarımı
 • Ambalaj Tasarımı

 

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı

Bilişim Danışmanlığı

 • Yazılım Ürünlerinin Lisansları
 • Yazılım Lisansı Yıllık Bakım, Güncelleme
 • Yazılım Ürünlerinin İyileştirilmesi ve İdamesi için
 • Yapılacak Danışmanlık
 • Yazılım Ürünlerinin Eğitim ve Dış Kaynak Kullanımı
 • Araç Planlama Sistemleri
 • Bilgisayarlı Tasarım (CAD)
 • Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)
 • Felaket Yönetimi
 • E-İş Yönetim Sistemi
 • İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri
 • İş Zekası Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)
 • Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri
 • Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri
 • Okul İçerik Yönetimi
 • Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri
 • Mobil Satış ve Takip Sistemleri
 • Müşteri-Hasta İlişkileri Yönetimi (CRM)
 • Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri
 • Perakende Yönetimi
 • Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)
 • Talep Planlama Sistemleri (DMS)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
 • Üretim Optimizasyon Sistemleri
 • Yönetim Raporlama Sistemleri
 • Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

 

10) Aşçı, Şef, Yazılımcı, Mühendis ve Tercüman İstihdamı / Limitsiz (Azami 5 Kişi)
 • Aşçı/Şef brüt maaşı
 • Yazılımcı brüt maaşı
 • Mühendis brüt maaşı
 • Tercüman brüt maaşı (Sağlık kuruluşları için)

 

11) Pazar Araştırması ve Çalışması Raporlama / Limitsiz
 • Mali ve hukuki raporlama giderleri
 • Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama giderleri
 • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyet giderleri
12) Gelişim Yol Haritası / 200.000$/Yıl