YETENEK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İş dünyasının büyük hızla değişen dinamiklerinin bir gereği olarak, yüksek performans göstermek isteyen her kurumun gerçekleştirmesi gereken başlıca hedefler aşağıda belirtilmiştir. Geleneksel yöntemlerin artık işe yaramadığı bu noktada, kurumların iş stratejilerini yenilikçi yetenek yönetimi danışmanlığımızla destekleyerek, onlara rekabet üstünlüğü sağlamalarında yardımcı oluyoruz.

 Çalışma yaklaşımımız ve metodolojimiz

 • Yetenekli İş Gücünün Tespiti
 • Yetenek Havuzu Oluşturmak
 • Yetkinliklerin Belirlenmesi
 • Yetkinlik Havuzunun Oluşturulması
 • Yeteneği Kuruma Çekebilmek
 • Yeteneğin Gelişimini Sağlamak

Aktiviteler

 • Yetkinliklerin belirlenmesi
 • Yetkinlik tanımı doğrultusunda, yetenekli çalışanların belirlenmesine yönelik değerlendirme yaklaşım ve araçlarının ortaya konulması
 • Çalışan değerlendirmelerinin yapılması
 • Bireysel raporlamaların yapılması
 • Başarılı çalışanlar, yedeklenmesi gereken kadrolar ve kilit pozisyonların tespit edilip yetenek havuzunun oluşturulması
 • Yetenekli iş gücünün tespiti ve yeteneği çekebilmek için yapılması gerekenlerin oluşturulması
 • Yetenekli iş gücünü işletmeye bağlamak için gereken süreç ve önerilerin tespiti
 • Yetenek yönetim sistem tasarımının oluşturulması
 •  Maliyet ve kalite optimizasyonunun sağlanması

Çıktılar

Araçlar

 • Albert Solino yetenek yönetim metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı

Yetenek yönetimi yaklaşımı, “Stratejik İş Konuları” çerçevesinde şekillenmektedir. Bu model ile kurumun bugün ve gelecek rekabet ortamında başarılı olması için gereken “İdeal Yönetici/Çalışan Profili’nin" belirlenmesi, yöneticilerin değerlendirilmesi ve kişisel gelişim planlarının ortaya konulması ve gelişim aktivitelerin uygulanması ana adımlarını içermektedir.

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

+90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Department Director

Albert Solino Consulting