Ar-Ge & Tasarım Merkezi

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi

15 Kişilik Bir Merkez Kurmamız Yeterli midir?

Hayır değildir. 15 tam zaman eşdeğer AR-GE faaliyeti, 15 kişinin bütün ay boyunca sadece AR-GE’ye yönelik faaliyetle, AR-GE Merkezi’nde veya dışarısında proje için çalışıyor olmasını gerektirir. Bu da kritik eşiğin altına inme riskini doğurur.

15 tam zaman eşdeğer sayısına destek personeli dahil midir?

Hayır değildir. Bu personelin çalışmaları ayrı değerlendirilir.

AR-GE Merkezi’ndeki destek personeli sayısı sınırı nedir?

Sınır yoktur. Ancak teşviklerden ancak AR-GE Personelinin sayısının %10’u kadar olan sayıda personel yararlanabilir.

Örnek: 40 AR-GE Personeli çalışan bir yerde 8 destek personeli olabilir. Bunların ancak en düşük maaşlı 4 personele destek verilebilir.

Ar-Ge Merkezimizi Farklı Tesislerimize Dağıtabilir miyiz?

Hayır. Bu konuda tek bir yerleşke kuralı vardır. Ancak firmalar, birden fazla AR-GE Merkezi kurabilir. Bunların başvuruları ve değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılacaktır.

AR-GE Merkezi farklı katlara dağılabilir mi?

Dağılabilir. Ama mümkün ise, merkez dışına çıkmadan geçişler olmalıdır. Bu fiziksel durum sağlanabilirse çok katlı merkezler organize edilebilir. Yeni Kanunda bu duruma istisnalar getirilmiştir.

Ar-Ge Merkezi çalışanlarının yıllık izinleri ve hafta sonu tatilleri teşvikten yararlar mı?

Evet. Ar-Ge faaliyetlerinde çalıştığı fiili süreler dikkate alınacak olup personelin tüm çalışma zamanını Ar-Ge faaliyetleri için sarf etmesi durumunda, bu personelin hak ettiği resmi tatil, hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de stopaj teşvikinden yararlanabilecektir.

Ancak, zamanının bir kısmını AR-GE faaliyetlerine ayırmış ise, haftalık izinler ve yıllık izinler stopaj teşviki dışında kalır.

Yarı Zamanlı Personel bu kapsamda değerlendirilmez.

Ar-Ge Merkezi çalışanlarının yıllık izinleri ve haftasonu tatilleri teşvikleri nasıl hesaplanır?

Bir personel haftanın beş günü günde 3 saat Ar-Ge faaliyetleri kapsamında çalışması durumunda bu personelin 7 günlük ücretinin 2 günlük ücreti Ar-Ge kapsamındaki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanacak geriye kalan 5 günlük ücreti normal şekilde vergilendirilecektir.

Bu işçinin yıllık ücretli iznine ait ücreti ise Ar-Ge gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmayacaktır.

Ar-Ge merkezlerinin 15 tam zaman eşdeğer hesabında da bu işçinin haftalık 2, aylık 8 günlük çalışması dikkate alınacaktır.

Ar-Ge Merkezi çalışanları merkez dışına çıktıklarında teşviklerden yararlanabilir mi?

Merkezde tam zamanlı çalışmakta olan personelin, Ar-Ge merkezindeki projelere ait çalışmaların gereği olarak yeni kanun ile eğitim, teknik inceleme vb. nedenlerle yurtiçi veya yurtdışına görevli olarak gönderilmeleri halinde, Ar-Ge merkezi dışında geçirilen süreleri için 5746 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlık Portal’ından önceden izin alınması durumunda gelir vergisi stopajı teşviki hükümlerinden yararlanabilir.

Ancak ileride yapılacak bir denetimde projelerle alakalı olduğunun ispatına yönelik dokümantasyon da istenebilir. Buna hazırlık için evraklar saklanmalıdır.