HALKA ARZ DANIŞMANLIĞI

Halka Arz Danışmanlığı Yaklaşımımız ve Çalışma Metodolojimiz

1- Finansal Yol Haritasının Hazırlanması: Belirlenen finansal yönetim stratejisini uygulamaya alabilmek için  “Finansal Yol Haritasının” oluşturulması,

2- Finansal Faaliyet Yapılandırılması: Finans Stratejisi doğrultusunda finansal planlama ve faaliyet yapılandırılmasının konusunda danışmanlık verilmesi,

3- Koordinasyon ve Yönlendirme: Finansal yapılandırma sürecinin koordine edilmesi ve yönetimine destek verilmesi,

4-Halka Arz İzahnamesinin Hazırlanması: 
SPK tarafından onaylanacak Halka Arz İzahnamesinin hazırlanarak işverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması,

5- Başvuru Formlarının Hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması,

6- Halka Arz Koordinasyonu: 

 • Halka arz sürecinde yer alacak olan aracı kurum, hukuk firması, denetçi firma ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olunması
 • Yukarıda sayılan aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına  halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması


7- SPK Mevzuatına Uyum Hizmetleri:
 İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi

8- Denetim Raporları Analizi: Bağımsız denetim raporu ve hukukçu raporlarının incelenmesi ve görüş bildirilmesi

9-Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

 • Halka arzın gerçekleştirilmesi
 • Halka arz sonrası firmanın dikkat etmesi ve uyması gereken konular hakkında bilgilendirme eğimi düzenlenmesi

Neden Halka Arz ?

1-Finansman Temini:
 • Düşük maliyet
 • Uzun dönemli finansman

2- Likidite Artışı

 • Cari piyasa fiyatını belirleme
 • Hisse senetlerini Kredi teminatı olarak kullanabilme

3-Kurumsallaşma

 • Şeffaflaşma sonrası otokontrol
 • SPK ve Borsa mevzuatına uyum
 • Nitelikli iş gücü çekebilme imkanına kavuşma
 • Uzun firma ömrü

4- Kredibilite Artışı

 • Bankalar
 • Clients

5- Tanınırlık Artışı

 • Marka bilinirliliği
 • Stratejik ortak bulmanın kolaylaşması
 • Medyatik olma: Bedelsiz PR imkanı
Halka Arz Yöntemleri

1- Ortak Satışı

 • Ortaklara nakit sağlanır
 • Şirkete nakit girişi olmaz
 • Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP) tek başına ortak satışına izin verilmemektedir.

2- Sermaye Artımı

 • Şirkete nakit girişi sağlanır.
 • Ortaklara nakit girişi olmaz.

3-    Her iki yöntem birlikte

Halka Arz Danışmanlığı Süreci : Şirket İçi
 • Şirket içi çalışma grubu oluşturulması
 • Halka arza aracılık yapacak aracı kuruluş belirlenmesi
 • Esas sözleşme değişikliği ve Genel Kurul Kararı
 • Bağımsız denetim çalışmasının başlatılması
Halka Arz Danışmanlığı Süreci : Şirket Dışı
 • SPK ve BIST’e başvuru
 • BIST ve SPK uzmanlarının şirket incelemeleri
 • Kurul kaydına alınma, İzahname ve sirküler ilanı
 • Halka arz ve satış sonuçlarının bildirilmesi
 • Borsa Yönetim Kurulu kararı ile işlem görmeye başlama
Şirketiniz Halka Arza Hazır mı?
 • Şirketin Vizyonu/Stratejileri net mi?
 • Geçmiş Faaliyet Sonuçları pozitif mi?
 • Geleceğe Yönelik İş Planları hazırlanmış mı?
 • Muhasebe/Finansal Raporlama Altyapısı Yeterli mi?
 • Kurumsal Yönetim Stratejileri uygulanıyor mu?
 • Şirketin Önemli Hukuki Problemlerin var mı?

Yatırımcı Faktörleri

 • Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün büyüme potansiyeli
 • Şirketin rekabet avantajı, sektör içinde firmanın büyüme potansiyeli
 • Geçmiş finansal performansı
 • Yönetim kadrosunun kalitesine ve gücüne ve kurumsal yönetim ilkelerine uyumu
 • Uygun şirket içi kontrol sisteminin olup olmadığı
Halka Arz Fiyatı Nasıl Oluşur?
 • Borsa’da şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki diğer şirketlerinin verileri
 • Şirketin gelecek beklentileri
 • Mevcut piyasa şartları
 • Öz sermaye, geçmiş ve gelecek satışlar, nakit akımları

Albert Solino,uluslararası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır.

Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Kıdemli Yönetim Danışmanı

Albert Solino Consulting