MEVZUATA UYUM HİZMETLERİ

Şirketler mevzuata uyum kapsamında, giderek daha fazla sektörünü düzenleyici kanun/mevzuat ve yönetmeliği bağlı olarak çalışmaya yönlendirilmektedirler. Bazı piyasalara girmek, o sektörde iş yapabilmek, sektörde sürdürülebilirliği sağlamak, fonlara erişim sağlamak ve düzenleyici kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmak için mevzuata uyum kaçınılmazdır. Birçok sektör önümüzdeki yıllarda daha önce karşılaşmadıkları mevzuat ve düzenlemeler ile karşılaşacaklar ve mevcuttaki gelirlerini korumaya çalışırken aynı zamanda mevzuatlara uyum için yeterince maddi ve manevi zorluk çekeceklerdir.

Müşterilerimiz açısından mevzuata uyumun doğası, kendilerine özgü iş durumlarına , sektörle ilgili mevzuata ve gereksinimlerine bağlıdır. Albert Solino Danışmanlık olarak, müşterilerimize değer yaratmak , çözüm sunmak ve dış paydaşlarına güvence sağlamak için üst yönetim ile uyumlu bir şekilde mevzuat uyum programını oluşturmak ve uygulamak üzere hizmet sunmaktayız. Bu hizmet kapsamında deneyimli Yönetim Danışmanlarımız, Süreç Danışmanlarımız, Mali Müşavirlerimiz, Teknik uzmanlarımız ve hukukçu paydaşlarımız sürece dahil olmaktadırlar.

Bilindiği üzere Mevzuata Uyum Çalışmaları, bir çok Kanun, onlarca Yönetmelik ve bağlı Tebliğlerle sürdürülen multi-disipliner bir yapıdır. Bu yapıya bağlı tasarlanan süreçlerde, süreçlerin lideri olan şirket bünyesindeki  profesyoneller işin doğası gereği bir çok detayı gözden kaçırabilir, günlük olağan faaliyetler sırasında detaylardaki kritik maddeleri ve mevzuat değişikliklerini takip edemeyebilirler. Albert Solino Danışmanları, bu noktada müşterileri için bütün mevzuatı tarar, müşteri iş yerlerinde mevzuatını göz önüne alarak ön denetimlerde bulunur ve karşılaşılan uyumsuzlukların çözümünde yol gösterici olur. 

KVKK

Mevzuata uyum için bir kurum hangi soruları sormalı ?

 • Sektörüm ve iş kolumla alakalı yasal gereksinimlerle uygunluğumu nasıl sağlarım?
 • Kurumsal yönetimimi nasıl iyileştirebilirim?
 • Karar alma olgunluk seviyemi nasıl artırabilirim ?
 • İç denetimimizin etkinliği ve verimliliği yeterli mi?
 • Veri güvenliğime nasıl daha fazla güvenebilirim?
 • Risklerim neler e bu riskleri nasıl bertaraf edebilirim ?
 • Sürekli değişen ve gelişen mevzuatı nasıl takip edebilirim ?
 • Yasal mevzuata karşı hazır olup olmadığımı sistematik biçimde nasıl test edebilirim ?

 

Bu kapsamda Albert Solino Danışmanlık olarak şu başlıklarda Mevzuata Uyum Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz:

 1. KVKK ( Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ) Uyum Danışmanlığı
 2. İYS  ( İleti Yönetim Sistemi ) Kayıt ve Uyum Danışmanlığı
 3. GEKAP( Geri Kazanım Katılım Payı ) Uyum Süreci Danışmanlığı
 4. Yatırım Teşvik Danışmanlığı