Financial Services Consulting

Financial Affairs finance fonksiyonu bir şirketin en önemli stratejik karar destek sağlayan mekanizmalarından biridir. Güçlü bir şirket için güçlü bir Mali İşler fonksiyonu olmazsa olmazdır. Stratejiden uygulamaya, organizasyondan süreçlere, bütçe / planlamadan raporlamaya, iç kontrolden iç denetime, teknolojiden veriye, insan kaynağından mevzuatlara, sebebi, boyutu, zamanlaması ne olursa olsun Financial Consulting ya da diğer bir adı ile Mali İşler Dönüşümü mutlaka değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Finansal Danışmanlık Nedir?

Mali İşler’in sahip olduğu geniş sorumluluk alanları ve kurumların sahip olması gereken dinamizme sonradan uyum sağlamaya çalışan değil, aksine bu yönde liderliği üstlenmesi gereken bir yapıya sahip olmasının önemi, bir dönüşümün de kaçınılmaz olmasını göstermektedir. Bu dönüşüm zamana yayılan adım adım bir yolculuk şeklinde de olabilir, uçtan uca büyük değişiklikler de gerektirebilir.

Günümüzde, finans ve mali işler departmanı ve bu departmanlarla ilgili süreçler şirketlerin olmazsa olmazdır. Bugün en ufak şirketten en büyük uluslararası şirkete kadar mali işler süreci/mali işler departmanı olmak durumundadır.

Finansal danışmanlık kapsamında  finans, Financial Affairs and muhasebe adı altında bazı kilit kavramlar bulunmaktadır. Bu 3 kavramın sürekli olarak entegre bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. Şirketlerde ilk başta bir muhasebe süreci ortaya çıkar. Örneğin; bir girişimci tarafından yeni bir şirket kuruldu. Bu şirket bir ürün veya hizmet üretip satmaktadır. Ürün veya hizmetin ilk satıldığı veya üretildiği anda ilk ortaya çıkan ihtiyaç muhasebedir. Bir şirket, kurulduğu devletin regülasyonlarına tabidir. Regülasyonlar, devletin vergi alma boyutudur. Vergi almak için de bir şirketin faaliyetlerinin her türlü kayıt altında olması ve bu kayıtlardan da üretim-satış maliyeti ve kâr oranı gibi en temel kavramları, ölçülebilir, sorgulanabilir ve şeffaf bir hesap sistemi üzerinden devlete aktarmak gerekir. Muhasebenin ilk çıkış noktası regülasyonlardır. Ay sonunda ilk işin alınması, üretilmesi ve satılması sonrasında fatura kesiminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Fatura kesim, tahsil ve bildirme süreci, kâr gibi konular üzerinde durulmalıdır. 

Finans ve mali işlerin en temel kavramlarından diğer bir kaçı da; maliyet hesaplama, maliyet yönetimi, maliyet azaltma ve maliyet muhasebesidir. Bir kişilik şirkette bile maliyet konusundaki en temel ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir;

 • Ürün ve hizmetin maliyeti, üzerine koyulan kâr,  kesilen fatura, nakit akışı ve para döngüsünü devlete resmi bir şekilde belgelemek,
 • Kendi içinde de gerçek manada para kazanılıp kazanılmadığını anlamak için bir ölçüt gerekmektedir, bu ölçüte de muhasebe ya da muhasebe sistemi denir.

Bir şirkette satışlar arttıkça şirket büyür. Büyüme gerçekleştikçe de muhasebe kavramı tek başına yeterli olmaz, çünkü bu sefer işin içine mali işler kavramının girmesi gerekir. 

Şirketlerde artık bir para döngüsü bulunmaktadır. Para döngüsünü havuz olarak düşündüğümüzde, onlarca hortumla havuza dolan bir su vardır. Havuzda tahliye boruları vardır ve bu borulardan da sular gider. Neticede, bir anlık fotoğrafı çekildiğinde artıda veya ekside olduğunu anlamamız gerekmektedir.  Sadece anlamak yetmez, yönetmek de icap etmektedir. Havuzun 1 saniye dolu olmasının bir anlamı yoktur. Eğer gelecekteki 5 günde havuz boşalmışsa, o havuzda yüzmeniz imkânsız olur. Havuzda sürdürülebilir bir şekilde yüzebilmek için, o havuzun içinde sürekli bir şekilde para kalması yani net işletme sermayesini artıda tutabilmek ve kâr edildiğini kanıtlamak için mali işler yönetimi kavramının uygulanması gerekmektedir. Büyümüş bir şirket olarak mali işler departmanına sahip olmanız icap etmektedir. Paranın döngüsü her aşamada yönetilmelidir. Satın alırken harcanılan para ve ürün ya da hizmetin satıldığındaki paranın tahsilatı yönetilmelidir. İşletmenin yarattığı katma değerli yararın hem doğru ve sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi ve stratejiler üretilip şirketin mali işler alanında da net para kazandığını görmek gerekmektedir. Para sadece üretimde kazanılmamalı, aynı zamanda mali işler ve finans süreçlerinde de kazanılmalıdır. 

Şirket biraz daha büyüyünce aşağıdaki problemlerle karşımıza gelebilmektedirler;

 • “Şirket olarak o kadar büyük para döngülerini yönetiyoruz ki, para döngülerinin ve nakit akışlarının içerisinde tökezlememiz içten bile değil.” 
 • “Çok düzenli bir operasyon yönetmekteyiz ama parasal akışımızı ve finansmanımızı yani hazineyi doğru yönetemiyoruz.”

Esnafların dükkânlarının gizli yerlerinde çelik kasaları olur. Kasanın içinde nakitte artıda kalmak hedeflenmelidir.  

Finans ve mali işlerde CFO(Chief Financial Officer) denilen birinin liderliği gerekmektedir. CFO, finansın en başındaki kişi demektir. Türkçede Mali İşler Direktörü, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı gibi kavramlarla karşılanmaktadır. Sürecin adı neticede finansa evrilmektedir. Finans kavramı, şirketlerin geleceğini ve kaderini belirleyen kavram haline geldi. 

Bir araştırmaya göre şirketlerin iflas etme sebeplerinde birçok neden bulunmaktadır. Alt nedenler aile içi ilişki bozukluklarından yanlış yönetim veya ilgili devletin regülasyonlarına kadar uzanabilmektedir. İflas etme konusunda %45’lik oranda birinci sırada gelen sebep finansı doğru yönetememektir. Şirketler kârsızlıktan değil, finansal yönetimi yapamadığından yani nakit sıkışıklığı ve yokluğundan batmaktadır, dolayısıyla da finans ve mali işler kavramı oldukça hayatidir.

Geçmişte, muhasebe, maliye ve finans süreçleri, şirketlerin üzerinde “yük” diye görünmekteydi. Şirketler, fatura, kırtasiye ve emlak gibi birçok işi düzene sokmak için bu departmanın varlığını devam ettirmekteydi. Günümüzde, mali işler ve finans departmanı artık şirketlerin stratejik bir departmanı haline geldi. Mali işler ve finans departmanı masraf merkezi değildir, aksine para kazandırır. Mali İşler ve Finans departmanı;

 • Şirketin stratejilerine doğrudan doğruya etki eder,
 • Şirketin stratejilerine yön verir,
 • Karar destek verilerini ve mekanizmalarını sağlar,
 • Ana unsurdur,
 • Para üretir ve kazandırır.

Birçok finansal enstrüman, hatch ve finansal kaldıraç gibi kavramlar oyun alanına girmiştir. Bir ürün veya malın nasıl bir finansman yoluyla alınıp alınmamasına yön vermek bile şirketleri alırken değil satarken kazanır hale getirdi. Öz sermaye, kredi, faiz oranı, tedarikçi finansmanı gibi modelleri veriye döken ve üst yönetimin karar vermesi için gerekli doneleri sağlayan stratejik yapının ismine mali işler ve finans süreçleri & departmanı denilmektedir.

Şirketlerin Finans ve Mali İşler Süreçlerinde Karşılaştığı Problemler ve Çözümler 

Şirketlerin büyüme yolculuklarında, bir kereye mahsus olmamak koşuluyla o anki ihtiyaca göre, muhasebe, mali işler ve finans süreçleri tasarımın kurulması gerekmektedir. Şirket büyüdükçe dönen paranın miktarı artar ve artık şirketlere çelik kasa hacmi yetersiz gelir.

Muhasebe, şirketin kurulduğu günden itibaren en kapalı kutu olmak zorundadır. Bir şirketin dışarıya hiç açmadığı bir konu varsa o da muhasebe hesaplarının, miktarının, kazanılan paranın ta kendisidir. Genelde muhasebe departmanında çalışan kişiler, ya kurucu ortakların ya da ailenin tipik olarak en güvendiği üyelerinden seçilir. Geleneksel Türk aile işletmelerinde aileden seçim çok popülerdir. Muhasebe, yıllardır bilinen ve güvenilen kişilere emanet edilir. Amerikan yerlilerin gelenekleri vardır; genç erkeklerin belirli bir yaşı geçtikten sonra yetişkin olarak kabul edilebilmek, ava çıkabilmek ve kabilenin asli üyesi olarak kabul edilmek için ateş üzerinde yürümek ve bir uçurumdan diğer uçuruma atlamak gibi ekstrem zorlu parkurlarda aksiyonlar yapması gerekir. Muhasebede de güven testi sonucunda emanet etme söz konusudur. Üretim ve satış süreçleri için profesyonellerle çalışılabilmektedir ama muhasebeden başlayan mali işler süreçlerinde bu pek mümkün olmamaktadır. Mali işler, güvenilir ama bilimsel anlamda ehil olmayan insanlar tarafından yürütülebilmektedir. Şirketler muhasebelerinin gerçekten yük olarak kaldığını ve değer yaratmadığını görebilir. Genelde şirketlerin akıllarında aşağıdaki sorular ve problemler olmaktadır; 

 • “Güven, devlet işleri, mal alım-satım, net işletme sermayesi ve paranın yönetilmesi açısından en doğru yapıyı nasıl kurgularım?”,
 • “Ben tek kişi idare ediyordum ama artık düzenli bir mali işler organizasyonunu oluşturmam gerekiyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz?”,
 • “Muhasebenin sadece beyannameler, alınan-satılan faturalar, tahsilatlar ilgili olmadığını yeni anladık. Karşımıza, asil test oranı, kaldıraç oranı, öz sermaye yeterliliği, sermaye kârlılığı gibi finansal terimler çıkıyor ve anlamını bilmiyoruz. Muhasebeyi anlamak için yeni bir yapı tasarlamak istiyorum.”, 
 • “Çok ciddi paralar dönüyor ama ben para kazanamıyorum.”,
  • “Ne kazandığımı bilmiyorum. Bir finans departmanı organizasyonu talep ediyorum.”. (Departman organizasyonu konusunda sıfırdan kurulum ya da mali dönüşüm kavramı ortaya çıkar.),
 • “Kâr edip etmediğimin farkında değilim.”

Üretim, enerji, gıda, perakende, teknoloji, yazılım gibi işlerde aynı anda faaliyet gösterimi olan holdingler olabilmektedir. Holding yapılanmalarında da finansman yönetimi ön plana çıkar. Finansman yönetimi konusunda da holdinglerin aşağıdaki ve benzerleri gibi sorular meydana gelebilmektedir; 

 • “Ben tüm finans operasyonlarını yönetirken en etkin finansmanı nasıl sağlarım?”,
 • “O finansmanı nereden temin edebilirim?”,
 • “En mantıklı finansman metotları neler olmalıdır?”,
 • “Hangi strateji ve hangi yatırıma yönlendirmeliyim?”,
 • “Yatırımın geri dönüş süresi ne olur?”,
 • “Finansmanın geri ödeme süresi ne olur, kârlı olur mu?”.

Oturmuş yapılara bakıldığında, Örneğin; otomotiv yan sanayi olan bir üretim şirketinin yıllardır belli bir düzeni vardır. Üretimi ve teslimi bulunur. Ana sanayiyle beraber büyümektedirler. Ana sanayi-yan sanayi ilişkilerinin olduğu şirketlerde çok ciddi bir maliyet azaltma baskısı ortaya çıkmaktadır. Çoğunlukla, maliyet azaltma baskısının kaynağının da doğrudan üretim departmanının kendisi olduğu düşünülür. Üretim alanında danışmanlık istenildiği düşünülür ama oturmuş yapıların tek isteği bu değildir. Maliyet azaltma ihtiyacının doğrudan doğruya karşılığının bir miktarı da finans ve mali işler süreçlerinde yatmaktadır. Üretimdeki maliyet nasıl oluşuyor sorusuna hesap olarak cevap verebilecek tek departman mali işler ve finans departmanıdır. Veri edinmek istediğinizde üretim zaten mali işler ve finans departmanına yöneltecektir. Bir şirkette, veri, dağıtım anahtarları, hesap metodu ve planı sağlıklı değilse ve yönetim muhasebesi doğru veya hiç uygulanmıyorsa gerçek, reel, fiili maliyeti bilemezsiniz. Bilinmeyen noktanın iyileştirilmesi ve yönetilmesi de gerçekleşemez. Sadece havada uçuşan sayılar olur ama sayıların da kökeninin yanlış olacağı için sonuçlar da yanlış olacaktır. Maliyet azaltma projelerinin kökenin finans ve mali işlerinden başlaması gereklidir. Maliyet hesaplarından giderlerinin doğru dağıtılıp anlık muhasebeleştirildiğinden emin olmak gerekir. Şirketlerin çok ciddi bir maliyet azaltma ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacın iyileşme sürecinin başlaması gereken yer mali işler ve finans, bir diğer deyişle de yönetim ve maliyet muhasebesidir.  Patronlar, “Ben şirketimin rakamlar anlamında nasıl gittiğini düzenli olarak tek bakışta görebileceğim raporlar istiyorum.” demektedir. Çoğu şirkette finansal raporlama sistemi olmaz. Şirketlerin ERP ve muhasebe yazılımları olabilir ve onlardan sayfalarca raporlar çekilebilir. Grafiklerle ilgili sunumlar hazırlanabilir, e-mailler atılabilir ama sonuçta bu raporlara dikkat gösterilmez. Patronların kendi bilgisayarında bu raporlara benzemeyen belgeleri bulunmaktadır ve Excel’de bakkal hesabı usulü tuttuğu rakamlarla şirketi yönetir. Oracle, SAP ya da Microsoft gibi kullanım olsa da, büyüklü-küçüklü şirketlerde hala bu düzen geçerlidir. Patronun Excel raporuyla çalışması bir eksikliktir, çünkü oradaki bilgiler yeterli değildir ve şirketin önünde ilerlemesini engelleyen bir kaya olarak durur. Raporlar stratejik yönetim karar destek mekanizması haline getirilmemiştir. İhtiyaç, tek tıkla şirketin her detayını öğrenebilmektir ancak bunu çok az şirket gerçekleştirmektedir. Şirketler bu kapsamda Albert Solino olarak bizden yardım istediklerinde onlara yardım edebilmekteyiz.

Holding yapılar, uluslararası ya da belli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler, hızlı ve etkin finansal kapanış yapmak ister. Şirketlerin finansal yılları bulunmaktadır. 1 Ocak-31 Aralık olabildiği gibi, farklı mevzuatlara göre farklı finansal yıllar da tanımlanabilmektedir. 365 günlük bir periyodun ilk başlangıç noktasının nereye koyulduğuyla alakalıdır. Yılın kapanışını yapabilmek birçok konuyu netleştirip sıfırlayabilmek anlamına gelmelidir. Netleştirme ve sıfırlama, vergi beyanları, maaş ödemeleri, prim beyanları ve yılın finansman ödemeleri gibi birçok kavrama etki etmektedir.  Şirketler karmaşık yapılara sahiptir. Verilerin konsolide edilmesi ve senkron bir şekilde oluşturulması gerekmektedir ve tüm bunlar yapılırken aynı seviyeye getirilmesi gerekmektedir. UFR(Uluslararası Finansal Raporlar) veya TFS(Türk Finansal Sistemi) raporlamasına uygun şekilde yapılması icap etmektedir. Bağımsız denetim koşulları uygulanmalıdır. Hızlı ve etkin bir finansal kapanış talebi hasıl olmaktadır. 

Firmalar aslında daha temel yapıda mali tarafta bir rehberlik ister. İşin mevzuat kısmı bulunmaktadır. Mali kavramının içine mali müşavirlik kavramı da girmektedir. Her şirket içeriden ya da dışarıdan bir mali müşavir tarafından beyannamelerini vermek durumundalardır. Firmanın en küçük yapısında bile bir hesap planının oluşturulması gerekmektedir. Hesap planı yapısının kurulması icap etmektedir. Kurulmadığında kara düzen yani bakkal defteri hesabı işler ve bu büyüyen bir şirket için tolere edilebilir bir konu değildir. Bize şirketler mali danışmanlık adı altında, mali müşavirlik, veri yönetimi, resmi yolla vergi optimizasyonu, teşvik yönetimi ve katma değerli mali yapı kurulumu gibi konularda başvurmaktadır. Albert Solino olarak bu kapsamda gerçekleştirdiklerimiz aşağıdaki gibidir;

 • Finansal Durum Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası
 • Financial Advisory
 • Mali İşler Organizasyon Yapısı Tasarımı
 • Mali İşler Süreçlerinin Yapılandırılması
 • Bütçe Yönetimi ve Danışmanlığı
 • Management Reporting Services
 • Hızlı ve Etkin Finansal Kapanış Tasarımı
 • Maliyet Azaltma Hizmeti
 • Cost Accounting Services
 • Yönetim Muhasebesi Danışmanlığı
 • Optimizing Net Working Capital

Mali İşler Dönüşümü

Günümüzde Finans çok hızlı bir biçimde dönüşüyor. CFO'lar,  daha düşük bir maliyetle performansı artırma, daha büyük stratejik değer yaratma ve daha anlamlı veri ve analiz sunma konusunda artan bir baskı altındadır.

Bu arada, benzeri görülmemiş piyasa karmaşıklıkları, yeni verimlilik etmenlerini gerektirmektedir. Hızla gelişen koşullar karşısında çevik ve duyarlı olamama, maliyet ve verimlilik baskıları, iş ortağı memnuniyetsizliği, zayıf çalışan morali, parçalanmış iş modelleri, yetenek kıtlığı ve daha fazla riske maruz kalma olarak ortaya çıkabilir.

Finans dünyası dönüşmeye devam ederken, sürdürülebilir, uzun vadeli tek bir yanıt vardır: onunla dönüşmek.

Albert Solino 'da dinamik, çok yönlü uzmanlarımız, son derece başarılı finans dönüşüm stratejileri geliştirmek, yürütmek ve sürdürmek için işletmelere proje bazlı finansal hizmetler sunar.  Finans işlevini bir dizi işlemsel iş akışından stratejik bir avantaja dönüştürür.

Albert Solino olarak, Finansal Danışmanlık projeleri kapsamında CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri ile birlikte çalışarak, şirketlerin Mali İşler departmanlarının yapılanmalarını iyileştirmelerine ve şirkete kattıkları değeri arttırmalarına yardımcı oluyoruz. Bir yandan Mali İşler departmanlarının sorumluluklarını ve temel süreçlerini teknolojiyi kullanarak hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirmelerini sağlarken, diğer yandan şirket stratejisine yön vermelerini and diğer departmanların işlerini daha verimli yapmalarına yardımcı olacak yetkinlikleri kazanmalarını sağlıyoruz.

Mali İşler dönüşümü kavramını ve bu çerçevede verdiğimiz Finansal Danışmanlık hizmetlerimizi daha iyi anlatabilmek için sıklıkla karşımıza çıkan soruları ve bu soruların yanıtları için finansal rehberlik çözümlerimizi sizler için derledik:

Mali İşler Stratejisi, Vizyonu ve Misyonu

 • Kurum değerini arttırmada Mali İşler fonksiyonuna düşen görevler nelerdir?
 • Mali İşler / Finans fonksiyonunun stratejisi nasıl belirlenir? Hedefleri nelerdir?
 • Bir CFO / Mali İşler Yöneticisi olarak hangi alanlara odaklanmalıyım? Önceliklerim ne olmalıdır?
 • En iyi uygulamaların incelenmesi ve kıyaslama analizleri sonucu kendi Mali İşler fonksiyonumuz hangi konumdadır?

Mali İşler Faaliyet Modeli, Organizasyonel ve Süreçsel Yapılanması

 • Kurumunuzun Mali İşler fonksiyonunun organizasyon şeması nasıl yapılanmalıdır?
 • CFO unvanını kullanmak için şirketin belirli bir büyüklükte mi olması gerekiyor?
 • CFO’lar / Mali İşler Yöneticileri, CEO’ların sağ kolu mudur? CFO’ların önünde kariyer hedefi olarak CEO’luk mu yer alır?
 • Holding finans fonksiyonları ile grup şirketleri finans fonksiyonları arasındaki görev, sorumluluk ve yetki paylaşımı nasıl olmalıdır?
 • Hazine ve muhasebeden sorumlu yöneticilerin raporladıkları bir CFO ayrıca olmalı mıdır?
 • Bütçe ve Raporlama sürecinde CFO’lar hangi aşamada, ne kadar müdahil olmalılar?
 • Risk Yönetimi, İç Denetim gibi süreçlerde Mali İşler’in rolü ve katkısı ne olmalıdır?
 • Doğru ve etkin bir dönem kapanışının sorumluluğu sadece Mali İşler departmanında mı olmalıdır?
 • Yatırımcı ilişkileri ayrı bir fonksiyon mu yoksa CFO’nun sorumluluğunda mı olmalıdır?

Finansal Danışmanlık Hizmetleri : İnsan Kaynağı, Teknoloji ve Mevzuat

 • Mali İşler fonksiyonundaki farklı pozisyonlar için aranılan nitelikler ve yetkinlikler nelerdir?
 • Dış kaynak kullanımı hangi koşullarda değerlendirilmelidir?
 • Norm kadromuz ne olmalı? Sayı ve yeterlilik olarak eksik miyiz?
 • Mali İşler performans göstergelerini nasıl belirleriz?
 • Mali İşler fonksiyonu çalışanları için en doğru ücretlendirme sistemi nasıl kurgulanabilir?
 • Mali İşler çalışanları için nasıl bir kariyer ve eğitim planı oluşturmalıyız?
 • Teknolojik çözümler, raporlama araçları ve kurumsal veri modelleri CFO’lara nasıl destek sağlayabiliriz?
 • Mevzuat ve kanunlar değiştikçe, Mali İşler nasıl proaktif şekilde davranabilir?

Tüm bu sorular ve buna benzer daha detaylı konuların ele alındığı ve Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz ile çözüm üretildiği sürece Mali İşler Dönüşümü diyoruz.

İşletmeler Neden Finans ve Mali İşler Süreçlerinde Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalıdır? 

  1. Genelde firmalar, bağımsız, şeffaf, işinde know how sahibi, deneyimli, finans ve mali işler alanında hizmetleri olan güvenilir bir danışmanlık firması bulmak ve ona bu işi tasarlatmak amacıyla danışmanlık tercih eder. Kalite departmanına bir kişiyi alarak kalite sistemlerini kurabilirsiniz çünkü bu departman farklı departmanlarla iletişim halindedir ve erişemeyeceği bir nokta yoktur. Mali işler ve muhasebe şirketin “yatak odası”na girmektir. Bu alanda yapılandırma veya sistem kurma ihtiyacı olan bir şirket, şirketlerini herkese açmak istemeyebilir. Verileri görenlerin kendi aleyhlerine kullanabileceği yapılardan uzak dururlar. Mali işler ve muhasebe konusunda know how sahibi, tecrübeli olan bir üçüncü gözün, bağımsız, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde gizlilik sözleşmeleriyle bağlanmış olan hizmet karşısında parasını alacak olan bir yapıya ihtiyaç duyarlar. Mali işler ve finans yapısı o kadar hassastır ki, herkese emanet edilebilecek, kim olduğu bilinmeyen kişilerle çalışılacak ve şirketin yaptırım gücünün olmadığı çalışanın var olabileceği bir yapı değildir. İç iyileştirme departmanına emanet edilemeyecek bir süreçtir. 
  2. Şirketler maliyetlerini yönetemediğinde danışmanlığımıza başvurabilmektedir. Şirketler büyür. Büyüdüklerinde maliyet yönetimi zorlaşır. Örneğin; evimize misafir çağırdık ve toplamda 6 kişi olduk. 6 kişiye servis edilecek böreğin maliyeti kolayca hesaplanabilir. Markete gidildiğinde 1 kilo un, 10 yumurta, 500 gr peynir gibi malzemeler alınır ve maliyet zaten ortaya çıkmış olur. 1000 kişiye her gün börek yapıldığında ise böreğin içine hangi satın alma siparişinde verilen unun koyulduğu, ustanın böreği yaparken ne kadar süre harcadığı ve börek pişirilme süresi gibi konuların farkında olmak gerekir. Veri olarak görmeniz icap eder. Veri sistemi tasarlanmazsa, maliyetler kısmında ipin ucu kaçmış olur. Maliyet tasarım olmadığında, sürücüsü olmadan hızlanan bir arabanın gaz pedalına tuğla konulmuş gibi oluyor. 
 • Şirketler para kazanıp kazanmadığına emin olmak için danışmanlık almayı tercih edebilmektedir. Bize yani Albert Solino’ya, “Kâr etmediğimi düşünüyorum.”, “Kârsızım.”, “Kâr etmeme nedenlerimi bulmak istiyorum.” ve “Kâr etmek istiyorum.” diyerek başvurabilmektedirler. 
 • “Uluslararası bir şirket bizi satın aldı. Dolayısıyla daha önceden yapmadığımız finansal süreçleri entegre etmek istiyoruz.” denilen noktada ise, birleşme satın almadan kaynaklı yeni yapıların tasarlanması ve kurgulanması gerektiği için başvurabilmektedir.
 • Firmalar, vergilerini planlamak istediğinde danışmanlığa başvurabilmektedir. Şirket ve devletin kuralları çerçevesinde, en optimum ve şirketin leyhine olacak şekilde vergi planlaması yapıyoruz. Yönetimin farklı alanlarda sağladığı vergisel teşviklerden yararlanarak hangi alanda nasıl bir yatırım, üretim ve satış yapılırsa en doğru, etkin ve kazançlı vergi sistematiği oluşturulabileceğinin tasarımı kapsamında danışmanlık tercih edebilmektelerdir. 
 • “Tek tuşla her şeyi görmek istiyorum ama neyi görmek istediğimi bilmiyorum. En doğru metrikler, performans kriterleri, finansal ve operasyonel kpilar nelerdir? Bu konu hakkında belirleme yapmanızı istiyorum.” şeklinde danışmanlık talebi alabilmekteyiz. 
 • Büyüyen yapılarda veya finansal dönemi farklı olan uluslararası holding firmalarında “Finansal kapanış konusunda sıkıntı yaşıyorum. Geç kapatabiliyorum, eksik veya hatalı işlemler yapabiliyorum. Hataları minimize edip en kısa ve etkin şekilde nasıl gerçekleştirebilirim? Hatalarımı analiz etmenizi ve süreçlerimi iyileştirmenizi istiyorum.” diye başvuru yapabilmektedir.
 1. “İşimi büyütüyorum. Kârım var ama bir türlü para kalmıyor. Varlığım artmıyor. Bu sorun neden kaynaklanıyor ve bu sorunu nasıl çözebilirim?” diye başvurabiliyorlar. Net işletme sermayesi optimizasyonuyla bu sorunu çözebilmekteyiz. Örneğin; fırından 3 ekmek alınıp satılıyor. Ekmeğin tanesi 1,5 tl’den 4,5 tl ediyor ve 4,5 tl’yi çevirmek gerekiyor. Ekmeğin tekrar satışını gerçekleştirirken kişilik bir günlük maaşını çıkarmak gerekir. Cebinizde 4,5 tl’niz var, dolayısıyla bu işi yapabiliyorsunuz ama çok büyük bir talep geldiğinde isteğinizi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Mesela Avrupa’nın en büyük bankası her gün 100.000 ekmeği bu şirketten satın almaya karar verdi. Her gün 100.000 ekmek satabilmek için 150.000 tl’ye ihtiyacınız olur. Paranın nereden bulunacağı, nasıl çevrileceği, finansal, faiz ve fırsat maliyetinin nasıl olacağının yönetilmesi gerekmektedir. Maliyet büyüyünce, günlük olarak paranın fazladan durması para kaybına, eksik durması ise sıkışıklığa düşülmesine hatta belki de iflasa sebep olur. Şirketlerin unuttukları gizli paraları bulup, ortaya çıkarıyoruz ve firmalara teslim ediyoruz. Hesaplarda olan ama fazla lüks olduğundan bilemedikleri paraları öğrenip finans ve mali işler danışmanlığı adı altında firmalarımıza çözüm olarak sunuyoruz.

Finansal Danışmanlık Hizmetlerimiz

Finansal Danışmanlık ile ilişkili aşağıda görebileceğiniz 12 başlık altında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Finansal Danışmanlık hizmetlerimiz:

 • Finansal Durum Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası
 • Organization of Financial Services
 • Design of Financial Services
 • Budget Consulting
 • Management Reporting Services
 • Fast and Effective Financial Close
 • Cost Reduction
 • Cost Accounting Services
 • Optimizing Net Working Capital
 • Financial Advisory
 • Tahvil İhracı
 • Halka Arz Danışmanlığı

CFO'nun sürekli gelişen ihtiyaçlarını anlıyoruz ve bu ihtiyaçları aşağıdakileri sağlayarak ele alıyoruz:

 • Finansal planlama ve analiz: Bütçeleme ve tahmin, sektör KPI geliştirme, müşteri karlılığı, sermaye tahsisi ve daha fazlası.
 • Operasyonel finans: Kapanış, konsolidasyon ve raporlama, siparişten nakde; ödeme, kayıt, raporlama, finans uygulamaları ve veri yapıları sağlama
 • İşletim modeli optimizasyonu: Hedeflenen süreç optimizasyonu, işletim modeli optimizasyonu ve organizasyon tasarımı.   
 • Olay liderliğindeki dönüşüm: Birleşme entegrasyonu, satış tarafı titizliği, operasyonel halka arz hazırlığı ve öz sermaye dağılımı.
 • Kurumsal performans yönetimi: Program yönetimi, değişiklik yönetimi, ROI izleme, devam eden sağlık kontrolleri ve daha fazlası.
 • Dijital dönüşüm: Robotik süreç otomasyonu, yapay zeka / bilişsel otomasyon, veri ve analitik ve görselleştirmeler.
 • Danışmanlık: Vergi, değerleme, muhasebe danışmanlığı, risk danışmanlığı ve daha fazlası.

Albert Solino Finansal Danışmanlık Yaklaşımımız

 1. Financial Situation Analysis
 2. Finansal ve Mali İşler Dönüşüm Projelerinin Ortaya Çıkarılması ve Önceliklendirilmesi
 3. Finansal Süreç ve Bütçe Tasarımı
 4. Mali İşler Departmanı Tasarımı
 5. Hesap Planı Tasarımı
 6. Finansal Veri Analizi
 7. Nakit Akış Yapısı Tasarımı
 8. Mali Analiz sonuçlarına göre Finansal Durum İyileştirme Önerilerini Hayata Geçirme

Keşif ve önceliklendirme

Farklı disiplinlerden danışmanlarımız, darboğazların, verimsizliklerin ve süreç arızalarının temel nedenini belirlemek için müşterileirmizle birlikte çalışır. Birlikte, bu sorunlarla ilgili süreçleri, riskleri, hızlı kazanımları ve fırsatları belirler ve belgeleriz.

Mevcut durum değerlendirmesi

Şirketler, paydaşlar ve süreç sahipleri ile işbirliği yaparak yüksek öncelikli süreçlerin daha detaylı bir değerlendirmesini yapıyoruz. Bu bize organizasyonun, süreçlerin ve teknolojinin durumu hakkında daha net bir resim verir ve önceliklerimizi iyileştirmemize olanak tanır.

Gelecek durum tanımla

Standardizasyon, otomasyon ve basitleştirmeye daha fazla odaklanarak finans fonksiyonunun gelecekteki istenen durumunu belirlemeye başlamak için öncelikli süreç paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Bu, insanlar, süreçler ve teknoloji bileşenleri arasında birleşik bir dönüşüm yol haritası geliştirmeye başladığımız zamandır.

Finansal Danışmanlık Uygulama ve değiştirme yönetimi

Organizasyon, süreçler, teknoloji, araçlar ve kontroller için iyileştirmeler uyguluyoruz. Ayrıca, şirket içi değişim ortakları için hızlı kazançlar sağlıyor, etkilenen politikaların güncellenmesine yardımcı oluyor, personeli eğitiyor ve sorunsuz bir geçiş için değişim yönetimi faaliyetleri yürütüyoruz.

İzleme

Son olarak, temel ölçütler ve izleme yöntemleri hakkında raporlama yapıyor, iyileştirme hedefleri geliştiriyor ve bunları sürekli olarak gözden geçiriyoruz.

Finansal Danışmanlığın Özeti

Albert Solino'dan Finansal Danışmanlık alan bir müşteri; şunlardan kesinlikle emin olabilir:

 • Mevcut finansal yapı hataları ve mali işler sorunları yenilikçi bir bakış açısıyla  teşhis edildi.
 • Bilginin analizine odaklanan somut ve uygulanabilir bir eylem planı geliştirildi.
 • Finansal Danışman ayrıldıktan sonra bile devam edecek bir Bütçe / Nakit Akış / Hesap Planı / Muhasebe / Mali İşler / Net İşletme Sermayesi yapısı uygulandı.

Mali işler ve finans yaklaşımımızda ise bakış açımız aşağıdaki başlıklar şeklindedir;

 1. Finansal Planlama ve Analiz: Bütçeleme, tahminleme, kârlılık ve sermaye hesapları, finansal rasyo analizleri gibi kavramları gerçekleştiriyoruz.
 2. Operasyonel Finans: Çeşitli finansal kapanış, konsolidasyon, siparişten nakde dönüşme süreçleri, ödeme kayıt raporlama ve finansal uygulamalarındaki veri yapılarını tasarlıyoruz.
 3. Finans Faaliyet Modeli Optimizasyonu: Hedeflenen süreçleri tasarlıyor ya da süreçlerin optimizasyonunu yapılması gereken finansal hedeflere uygun bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 
 4. Kurumsal Performans Yönetimi: KPI’ları oluşturuyoruz. Hedef performans ölçütlerini güncelliyoruz. Değişiklik yönetimini sağlıyoruz. Yatırımın geri dönüşlerinin hesaplanması ve düzenli bir şekilde izlenmesine yönelik sistemlerin tasarlanması gibi başlıklar devreye giriyor. 
 5. Mali İşler Dönüşümü: Stratejik bir yapıya dönüşmek için mali işler süreçlerini, organizasyonunu ve teknolojilerinin uygulanma adımlarını tasarlıyor oluyoruz.
 6. Dijital Dönüşüm: Mali işler ve finans verilerinin analitik ve yönetim raporlamasına hizmet edecek bir şekilde iş zekası uygulamalarıyla görselleştirilmesini sağlıyoruz. Yapay zeka makine öğrenilmesi, veri madenciliği, veri analizleri, robotik süreç otomasyonu gibi konuların da işin içine dâhil edildiği dijital dönüşüm teknolojilerinin de mali işler dönüşümüne hizmet etmesini sağlıyoruz.
 7. Vergi: Vergi ve teşvik planlamasından kurumsal risk yönetimine kadar verginin planlanlanmasını yapıp, doğru bir şekilde uygulanması adına danışmanlık veriyoruz.

 

CONTACT US

Financial Services Consulting

Finansal Danışmanlık Hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

 +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Department Director

Albert Solino Consulting