ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE İŞVEREN MARKASI ANALİZİ

Albert Solino olarak çalışan memnuniyeti anketi yapan firmalar arasında yer almaktayız. Danışmanlık projelerimize; muayene, teşhis/reçete ve tedavi şeklinde yaklaşmaktayız. Muayene aşamasında mevcut durum analizi gerçekleştiririz. Teşhis/reçete aşamasında gelişim yol haritası ortaya koyarız. En son basamak olan tedavide ise sistem tasarlar, i̇nsan kaynakları ve teknolojiye yönelik çalışmalarda bulunur ve bu projeleri hayata geçiririz. İnsan kaynakları çalışan memnuniyet anketi kapsamında aşağıdaki hizmetleri gerçekleştirmekteyiz; 

1.Çalışan Memnuniyet Anketi 

Çalışan memnuniyet anketinin yöntemini belirleriz. Uygun metodolojiyi tespit ederiz. Anket sorularını hazırlarız. Puanlama ölçeğini netleştiririz. Hedef kitleyi belirleriz. Zamanlama ve frekansını belirleriz. Soru setlerini tasarlarız. Dijital ortamdaki metodolojiyi oluştururuz. Çalışan memnuniyet anketi sonuçlarını analiz ederiz yani çalışan memnuniyet anketi analizi yaparız. Çalışan memnuniyet anketi hesaplama konusunu gerçekleştiririz. Çalışan memnuniyet anketi değerlendirmesi yaparız. Analiz ettiğimiz sonuçları, çalışan memnuniyet anketi raporuna dökeriz. Çalışan memnuniyetine dair gelişim yol haritasını çıkarırız. Memnuniyet artırıcı ve iyileştirici kurumsal dönüşüm projelerini listeleriz. Daha sonra ise üst yönetime sunum yaparız.

2.İşveren Markası Oluşturma

İşveren markasını belirlemekle başlarız. Markanın kişilik özelliklerini, temsil ettiği değerlerini ve vermek istediği mesajları ortaya koyarız. Bunlara uygun olarak uygulanabilecek programları tasarlarız. İşveren marka elçisi gibi programlar oluşturabiliriz. İşveren markasının iletişiminin nasıl yapılacağına dair alt hizmet başlıklarını hazırlarız. Bu markanın nasıl sürdürülebileceğine dair projeler üretiriz. 

3.Performans Yönetimi Danışmanlığı 

Çalışanların performansının nasıl ölçüleceğine dair planlamalar gerçekleştiririz. Performansın adaletli değerlendirilebilmesi için gerekenleri yaparız. Herkeste memnuniyet yaratacak ve çalışan bağlılığını artıracak bir şekilde performans ölçümünü gerçekleştiririz. Doğru metodu buluruz. Şirketin, aktif performans görüşmelerini gerçekleştirmesini sağlarız.

4.Organizasyon Tasarımı ve Süreç Yönetimi

Çalışan memnuniyet anketinde çıkan sonuçlar genelde organizasyonel ve süreçsel eksikliklere ve sorunlara işaret eder. Dolayısıyla, buradaki bazı revizyonları ve organizasyon çalışmalarını yapmak gerekir. Bu kapsamda, organizasyonel dönüşüm projesi ve süreç tasarım projesi başlatırız.

5.Kurumsallaşma Danışmanlığı

Çalışan memnuniyetine etki eden çoğu etken şirketi kurumsallaşmaya iten sorunlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, şirket bünyesinde kurumsallaşma danışmanlığı başlatarak, görev tanımlarını oluşturur ve süreçleri tasarlarız. Bunlar dışında, prosedürleri ve talimatları belirleriz. Temel iş akışlarını ortaya koyarız. Ana değerleri oluşturup, üst yönetim mekanizmalarına (icra kurulu, komiteler vb.) bağlarız.

Çalışan Memnuniyeti Anket Soruları

İnsan kaynakları çalışan memnuniyet anketi örnekleri aşağıdaki başlık ve sorulardaki gibi olabilir;

İşletme 

 • Çalışanlarına değer verir.
 • Çalışanlarının memnuniyetine önem verir.
 • Kendi sektöründe başarılı bir performans sergiler.
 • Müşteri memnuniyeti ilkesini benimser. 
 • Kendimi bu şirketin bir üyesi olarak görüyorum. 

Eğitim Sistemi 

 • Aldığım eğitimler işimi daha kolay ve etkin biçimde yapmamı sağlıyor. 
 • Eğitim taleplerim şirket tarafından değerlendiriliyor. 
 • Şirketimizde kişisel gelişim ve yapılan işe paralel olarak yeterli eğitim sağlanmaktadır.
 • Şirketimizde yapılan (alınan ve verilen) eğitim faaliyetlerinden memnunum. 
 • Şirketimizdeki eğitim programlarının bilgime katkıda bulunduğuna ve kendimi geliştirme imkânı sağladığına inanıyorum.,
 • Verilen eğitimler sayesinde öğrendiklerimi işimde kolayca uyguluyorum. 

İş Arkadaşlarıyla İlişkiler

 • İş arkadaşlarımla uyum içinde çalışıyorum.
 • Şirketimizde herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. 
 • Şirketimizde takım çalışmasına önem veriliyor. 
 • Yakın çevreme, şirketimizde çalışmasını öneririm. 

Sosyal Hizmetler 

 • İşyeri temizliği, tertip ve düzene önem veriliyor. 
 • Personel taşıma hizmetlerinden memnunum. 
 • Şirketimizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına önem verilmektedir. 
 • Şirketimizin sağladığı sağlık hizmetlerinden (doktor, revir, ilaç v.b) memnunum.
 • Yemekhaneden ve sunulan yemeklerden memnunum. 

Şirket İçi İletişim 

 • Şirketimizde birimler arası yatay ve dikey bilgi alışverişi etkin biçimde yapılmaktadır. 
 • Şirketimizde, şirket içi iletişimi artırmaya yönelik gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerden memnunum. 
 • Şirketimizdeki gelişmeleri kolaylıkla takip edebiliyorum. 

Şirket Yönetimi

 • Elde edilen başarılar diğer şirket çalışanlarına duyurulur. 
 • Genel olarak şirket yönetiminden memnunum. 
 • Genel olarak şirketimizde uygulanan takdirden memnunum. 
 • Şirket yönetimi, çalışanlarıyla açık ilişkiler kurar.
 • Şirket yönetimi, etkin ve hızlı karar verir.
 • Şirketimizin kalite politikasını biliyor ve benimsiyorum. 
 • Şirketimizin stratejik hedeflerini biliyorum.

Yapılan İş ve İçeriği 

 • İşim için gerekli olan bilgileri doğru ve zamanında elde edebiliyorum. 
 • İşimi etkileyecek kararlarda fikrime önem veriliyor. 
 • İşimle ilgili olarak benden ne beklendiğini biliyorum. 
 • Yaptığım iş şirketimiz için önemlidir. 
 • Yaptığım işten memnunum. 
 • Yöneticim tarafından işimdeki performansım değerlendirilmekte ve geri bildirim yapılmaktadır.

Yönetici 

 • Genel olarak amirimden memnunum. 
 • Yöneticim beni motive eder. 
 • Yöneticim iletişime açık ve isteklidir. 
 • Yöneticim işimle ilgili konularda beni gerektiği biçimde bilgilendirir. 
 • Yöneticim işimle ilgili yetki ve sorumlulukları verir. 
 • Yöneticim kişisel gelişimi teşvik eder. 
 • Yöneticim yapılan hatalara yapıcı yaklaşır.
 • Yöneticim yaratıcı düşünce ve davranışlara fırsat tanır.

Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi  Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

 • Tarafımızdan Kurum için özel olarak anket hazırlanması
 • Kurum içinde çalışan bağlılığın ölçümlenmesi
 • Çalışanların işe katkısını arttıracak çözümlerin yaratılması
 • Gelişim Yol Haritası’nın belirlenmesi
 • En optimum, en uygun iyileşme fırsatları ve önerilerinin sunulması

Aktiviteler

 • Albert Solino tarafından kurum için özel olarak anket hazırlanması
 • Hazırlanan anketin uygulanmasıyla kurum içinde çalışan bağlılığının ve stratejik uyumun ölçümlenmesi
 • Anket ve onu takip eden çalışmalar sayesinde çalışanların memnun olmadığı alanların ve sorunların belirlenmesi
 • Çalışanların işe katkısını artıracak çözümlerin yaratılması
 • İşveren markası analizinin gerçekleştirilmesi ve gelişim yol haritasının belirlenmesi
 • Tespit edilen alanlar ile ilgili iyileşme fırsatları ve önerileri sunulması

Çıktılar

 • Çalışan memnuniyet analizleri ve anket sonuçları
 • İşveren markası analizi ve analiz sonuçları
 • İyileşme fırsatları ve önerilerini kapsayan bir yol haritası

Araçlar

 • Albert Solino iş analizi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı

İşveren Markasının Tanımı ve Katkıları

 • Organizasyonel çekiciliği güçlendirmek
 • Ekibine, strateji ve hedeflerini hayata geçirebilecek, vizyonunu gerçekleştirebilecek yeni yetenekli çalışanlar katmak
 • İçeride ve dışarıda; işveren marka elçisi kimliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Mevcut yetenekleri elde tutmak ve geliştirmek
 • Olumlu çalışan deneyimleri yaşatarak çalışan bağlılığını arttırmak

Yukarıda belirtilenler sayesinde amaç “En çok çalışılmak istenen kurum olmak” olarak belirtilebilir.

Albert Solino İnsan Kaynakları Danışmanlığı Birimi

Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

 +90 531 700 4515

numaraları telefon üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

[email protected]

Kadir Ayaz

Department Director

Albert Solino Consulting