Digital Transformation Consultancy

Our Services

Dijital dönüşüm hizmet paketlerimizle karmaşık iş sorunlarını çözerek dijital çağda ilerlemenize ve değer yaratmanıza yardımcı oluyoruz.

Müşterilerine en iyi dijital dönüşüm
danışmanlığı sunmayı hedefleyen Albert Solino,

3 Ana Hizmet Paketimiz Kapsamında Dijital Dönüşüm
Danışmanlığı Hizmeti Vermektedir.

1. Hizmet Paketimiz

Mevcut Durum Analizi Ve Gelecek Durum Yol Haritasını Belirleme

1. Model Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetimizde, şirketinizin iç ve dış operasyonları dahil tüm departmanlarınızın Mevcut Durum Analizini gerçekleştirerek gelecek durum yol haritanızı oluşturuyoruz.
Bu modelimizde şirketinizi hedeflerine ulaştıracak dijitalleşme stratejilerinin ve projelerinin belirlenmesi sağlanmaktayız.

2. Hizmet Paketimiz

Departman Bazlı Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Şirket hedefleri göz önünde bulundurularak, tüm departmanlar için: Global ve yerel, sektörel ve benzer sektördeki iyi uygulamalar ile kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve farkındalığın sağlanması, Operasyonel verimliliği artıracak iyileştirme noktalarının ve hızlı kazanımlar tespit edilmektedir. Müşterinin tüm temas noktalarının belirlenmesi ve satış pazarlama iletişiminin buna göre belirlenmesi uçtan uca müşteriye dokunma imkanını sağlayacaktır.

1

Dijital Pazarlama Departmanının Kurulması

Dijital pazarlamanın merkezinde medya vardır. Medya kavramı yaratılan özgün içeriklerden meydana gelir.  Hedeflenen dijitalleşme seviyesine ulaşmak için, faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmekte, gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. 

2

Satış Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Müşteri ilişki süreçlerinin kontrolü ve takibi yapılarak teknolojinin yardımı ile iç ve dış iletişimi sağlamaktayız. Satış metodolojisi yaparken şirketin takip ettiği sistemleri gözden geçirir, CRM gibi yönetim yazılımları uygulamaları kullanarak sunumların ve görüşmelerin etkili hale getirilmesini, video konferans, telefon sunumları ve görüntülü aramaları aktif hale getiririz. Müşteri yakalamak için Google’daki konumuzu üst sıraya taşırız.

Teknolojinin yardımı ile iç ve dış iletişimi sağlıyoruz.

Satış Metodolojisi Yaparken Şirketin Takip Ettiği Sistemlerin Gözden Geçirilmesi, CRM gibi yönetim yazılımları uygulamaları kullanarak sunumların ve görüşmelerin etkili hale getirilmesi,video konferans, telefon sunumlarının, görüntülü aramaların aktif hale getirilmesini sağlıyoruz.

Arama sonuçlarında üst sıralarda yer almak potansiyel müşterileri yakalamak için önemli olduğundan Google’daki konumunuzu yükseltiyoruz.

Mevcut CRM sistemlerinin hedeflenen dijitalleşme seviyesine uygun şekilde geliştiriyoruz.

3

Pazarlama Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi

Pazarlama otomasyonu kapsamında verilen mesajları doğru okuyup, operasyon süreçlerinizi buna göre düzenlemekteyiz. Böylece pazarlamanın dijitalleşmesi sayesinde çok daha verimli ve etkili bir görev ve aksiyon planı ortaya çıkarılmaktadır.

Yapay zeka algoritmasını kullanarak müşterileri firmalarımızın kendi müşterilerini segmente etmelerini algoritmamız ile sağlamaktayız.Manuel olarak analiz edilmesi gereken verileri sistem otomatik olarak analiz edebilmektedir. 

3. Hizmet Paketimiz

Süreç Bazlı Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Organizasyonlarda ve süreçlerde dijitalleşme, üretkenlik hattınızı tıkayan tekrarlanabilir görevleri sistematikleştirir ve otomatikleştirir. Böylece kuruluşunuzun tüm işlevlerini dijitalleştirerek; tek, otomatik ve süreç odaklı bir şemsiye altında bir araya getirir.

Dijitalleşmeye doğru bir adım atmak, işgücünde üretkenliği ve verimliliği artırmaktan fazlasını sağlar.