Design of Financial Services

Eğer mevcutta bir yapı varsa mali işler dönüşümü yapıyoruz, yoksa da tasarımını gerçekleştiriyoruz. Alt pozisyonlar, kimin kime bağlı olduğu, pozisyonların ne yürüttüğü, raporların kime raporlanması gerektiği, mali işler, finans ve muhasebedeki alt organizasyonel görevleri yapması gereken kişilerin belirlenmesini mali işler ve organizasyon yapısı tasarımı sırasında yapıyoruz.

Çalışma Yaklaşımımız Ve Metodolojimiz

Mali işlere ait tüm süreçlerin mevcut durum analizinden sonra, gelecek durum ihtiyaçlarının değerlendirilerek tasarlanmasıdır. İlgili süreçler tasarlanırken şirket dinamikleri, diğer departmanlar ile ilişkiler ve etkileşim noktaları, yerel ve küresel en iyi uygulamalar da göz önünde bulundurulmalıdır. İnsan Kaynakları, Ar-Ge gibi tüm departman süreçlerinde olduğu gibi Mali İşlerin süreçleri de şirket dinamiklerine göre sektörden sektöre değişmektedir. Süreçlerin tanımlı, standart operasyonel prosedürlere bağlı olması şirketler açısından büyük önem arz etmektedir. Süreç tasarımı ile  sağlanmış olacak başlıca faydalar ise şöyledir:

1.Yalın olarak tasarlanmış süreçler ile sonuçlara hızlı ulaşılması

2.Gereksiz veya tekrar eden aktiviteleri daha kolay saptayarak verimliliğin artması

3.Süreçlerin standartlaştırılması ve dokümante edilmesi ile şirket sürdürülebilirliğine katkı sağlanması

4.Süreçlerden sorumlu kişilerin açıkça belirtilmesi ile çalışan memnuniyetinin artması

5.Süreç göstergelerinin belirlenebilmesine kolaylık sağlaması ve performans ölçümüne olanak sağlanması

6.Süreç göstergeleri ile bireysel performans sistemini ilişkilendirebilme şansının doğması

7.Mali İşler ile diğer departmanlar arasındaki rol ve sorumluluk geçişlerinin tespiti

8.Sistem üzerinden yürütülebilecek süreçlerin tespiti ve teknolojik gelişim alanlarının belirlenmesi

Mali İşler Süreçlerinin Yapılandırılması

 Mali İşler Süreçlerinin Tasarımı Proje Kapsamı

Aktiviteler

 • Mali İşler birimi mevcut durum analizinin yapılması
 • Mali İşler ve etkileşimli süreçlere ilişkin verilerin analiz edilmesi
 • Sektördeki en iyi / en yaygın uygulamaların analizi yapılarak, karşılaştırmaların yapılması
 • Tüm Mali İşler süreçlerinin kendi içinde ve departmanlar arası hangi veri akışlarının olduğunun saptanması
 • Gereksiz veya tekrar eden aktivitelerin saptanması
 • Süreçler için iyileştirme alanlarının, kontrol noktalarının, onay mekanizmalarının, rol ve sorumluluklarının tespit edilmesi
 • Şirketin gelecek durum hedefleri ve yapısına uygun olarak, süreç tasarımlarının gerçekleştirilmesi
 • Sistem üzerinden gerçekleştirilebilecek süreçlerin ortaya konulması
 • Süreç sorumlularının görevlerinin güncellenmesi
 • Kalite güvence kapsamında süreçlerin hayata geçirilmesinde süreç sorumluları ile birlikte etkin rol alınması

Çıktılar

 • Tüm Mali İşler süreçlerine ilişkin gelecek durum süreç akış diyagramları
 • Mali İşler süreçlerine ilişkin prosedürler
 • Mali İşler süreçlerine ilişkin süreç performans ölçüm göstergeleri
 • Yetkilendirme matrisi
 • Gereksiz veya tekrar eden aktivite listesi
 • Tasarlanan yapıların sistem üzerinde hayata geçirilmesine yönelik iyileştirme önerileri

Araçlar

 • Albert Solino süreç tasarımı metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • RACI (SODA) metodolojisi
 • DECIDE metodolojisi

Design of Financial Services

Mali İşler Süreçlerinin Tasarımı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting