Cost Accounting Services

Neden Maliyet Muhasebesi Tasarımı?

Gelecek zaman içerisinde, şirket hisse sahiplerine yüksek getiri sağlanması, yönetim performans ölçümünün en iyi göstergesidir. Yüksek getiri, yüksek karlılık demektir. Karlılık ise optimum maliyet ile mümkündür.

Bir işletmenin sattığı malı veya hizmeti elde etmek ve satışını gerçekleştirmek için katlandığı giderlerdir. Her maliyet bir harcama iken, her harcama maliyet demek değildir.

Stratejik karar verme açısından klasik maliyet sistemleri yetersiz kalabilmektedir. Bu anlamda klasik maliyet sistemleri yerine, süreç ve işleyişine özel maliyet modeli tasarlanmış firmalar, rakiplerine oranla büyük avantaj sağlamaktadır.

Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı ile firma yönetimine daha iyi hizmet edecek, firma performansını yükseltecektir, birimler bazında yapılandırılmış yalın ve verimli maliyet modeli tasarlanmaktadır. Son derece karmaşık veya farklı maliyetlendirme süreçleri ile, maliyetin nereden geldiğinin anlaşılması güçleşmekte ve maliyet şeffaflığı elde edilememektedir.

Maliyet Süreçlerinde Yapılan Hatalar

 • Yetersiz veriler
 • Masraf merkezi ve ilgili bölüm ile uyumsuz maliyetler
 • İyi bir sistem kullanılması, ancak yeterli fayda elde edememek
 • İçerikten çok teknolojiye ve sistemlere odaklanılması
 • Uygun olmayan sistem kullanımı
 • Tüm firma bağlamında maliyet ve sistem işletim kültürünün oturtulmamış olması
 • Uygun olmayan maliyet modeli seçimi yapılmış olması

Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı Kapsamında Sağlanacak Yarar ve Süreçlerimiz

Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı ile;

 • Maliyet hesaplama sürecinin kısalması ve doğruluğunun artması,
 • Bütçe gerçekleşen analiz ve raporlamasının doğru ve zamanında yapılması,
 • Fiyatlandırma ve maliyet tarafındaki iyileştirmeler ile karlılığın etkin yönetilebilmesi,
 • Verimli maliyet ve karlılık yönetimi,
 • Etkin maliyet takibi

hedeflenmektedir.

 • İlk madde ve malzeme maliyetinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi
 • Direkt işçilik giderlerinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi
 • Genel üretim giderlerinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi
 • Ar-Ge giderlerinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi
 • Satış ve Pazarlama giderlerinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi
 • Genel Yönetim giderlerinin daha doğru ve etkin hesaplanabilmesi

için alınacak aksiyonlar belirlenmektedir.

Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

 • Gerekli çalışma ve odak alanımızı belirleriz
 • Verimli bir proje planı hazırlarız
 • Halihazırda kullanılan model analiz eder ve aksayan yönleri belirleriz
 • İlgili birim, süreç ve operasyon çalışanları ile iletişim alanlarımızı belirleriz
 • Proje adımları süresince yöneticiler ile statü paylaşımları yaparak onaylar alırız
 • Yerinde ve back Office çalışmalar ile sürekli bir çalışma ortamı yaratırız
 • Kendi içimizde kurulan kadar güçlü, sürekli ve verimli bir çekirdek ekibi firmanız içerisinde de kurarız
 • Yalın ve anlaşılır bir veri talep ve kullanım planı kurarız
 • Tüm çıktıları gözden geçirir, firmanız onayı ile sürdürürüz
 • Uygun teknoloji entegrasyon önerileri sunar, hızlı kazanımlar sağlamanıza yardımcı oluruz.

Cost Accounting Services

Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı Proje Kapsamımız

Aktiviteler

 • Analiz ve Mevcut Durum Tespiti
  • Şirketin vizyon ve stratejilerinin, iş hedeflerinin incelenmesi
  • Maliyeti oluşturan verilerin doğruluk ve tamlığının sağlanması
  • Mevcut dağıtım anahtarlarının analizi
  • Kapasite oranlarının ve beklentilerinin tespiti
  • Fiyatlama metodolojisine olan etkilerin saptanması
 • Tasarım
  • Üst düzey gider dağıtım modelinin tasarımı
  • Detaylı maliyet dağıtım yapısının tasarımı
  • Hedef maliyet dağıtım modelinin tasarımı

 

 • Aksiyon Yol Haritası
  • Detaylı fayda/maliyet analizinin hazırlanması
  • Maliyet yönetimi organizasyonunun kurulumu
  • Rol ve sorumlulukların belirlenmesi
  • Maliyet modeli uygulama stratejisi ve yol haritasının oluşturulması
 • Performans Takibi ve İyileştirme Sürecinin Gözden Geçirilmesi

Çıktılar

 • Mevcut Dağıtım Modeli
 • İhtiyaç Analizi
 • Gelecek Durum Maliyet Modeli
 • Maliyet El Kitabı
 • Fayda/Maliyet Analizi
 • Uygulama Yol Haritası

Araçlar

 • Albert Solino veri toplama şablonları
 • Küresel ve yerel en iyi uygulamalar

Cost Accounting Services

Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 0642

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Management Consulting Team Leader

Albert Solino Consulting