Albert Solino

Business Continuity Consulting

Tehditlerin sizi korkutmasına izin vermeyin! Albert Solino Danışmanlık, en riskli koşullarda dahi iş sürekliliğini korumak için yenilikçi çözümler sunuyor!

İş Sürekliliği Danışmanlığı şirketiniz veya kurumunuz için devamlılık sigortasıdır. Albert Solino bir yol kazasına uğradığınızda, minimum hasarla yeniden ayağa kalkmanız için İş Sürekliliği Danışmanlığı ile ilk aşamadan itibaren yanınızda.

Şirketinize İş Sürekliliği Danışmanlık Hizmeti Almak İçin Uzman Danışmanlarımızla Hemen İletişime Geçin. 

Neden İş Sürekliliği Danışmanlığı Almalısınız?

Kriz anlarına ne kadar hazırlıklı olursanız, hasar oranı da o kadar az olur. Albert Solino Danışmanlık, uluslararası standartlarda size onaylanmış çözümler sunar.

7 Anahtar Bileşen ile İş Sürekliliği Planının Kurgulanması

Doğru Ekipleri Tespit Etme

İş sürekliliği yönetimini sağlamak için öncelikle var olan işleyişinizin incelenmesi ve olması gereken standartlara uyumluluğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bir Plan Oluşturma

İç denetim, operasyonel kurtarma, kriz yönetimi gibi kritik noktalara değinen kapsamlı ve stratejik bir hareket planı kurgulanıp daha sonrasında bu planı uygulanmalıdır.

Kriz Haberleşmesi

Acil durum senaryosu karşısında kurum içi iletişim kopukluklarını engellemek ve kritik pozisyonlar için doğru iletişim kanallarını stratejik olarak belirlenmeli ve netleştirilmelidir.

Çalışan Güvenliği

Özellikle ani gelişen doğal afetlerde çalışanların can güvenliği sağlanmalı ve yerel kurumlar ile garanti altına alınmalıdır. Çalışanlara doğal afetler üzerinden düzenli eğitimler verilmelidir.

İş Akışının Sekteye Uğramaması

Fiziki koşullarda çalışma olanağı olmasa da uzaktan çalışma imkanı olan departmanların iş akışı sağlanarak, gerekiyorsa görev rotasyonu gerçekleştirilmelidir.

Bilişim Teknolojilerinin Sürekliliğini Sağlamak

Bilgi teknolojileri iş sürekliliği planını uygulayarak bu departmanların teknoloji güvenliği ve sürekliliği için gerekli yedeklemeler yapılmalı ve önlemler alınmalıdır.

Güncelleği Koruma

Var olan iş sürekliliği planlarının geçerliliğini, çeşitli değişim dinamiklerine göre yıllık olarak gözden geçirmek ve gerekiyorsa güncellemek

İyi kaptan, gemisini fırtınalı sularda da yüzdürebilen kaptandır! Albert Solino olarak, beklenmedik dış etkenlere karşı şirketinizi iş sürekliliği standartları ile güçlendiriyor, fırtınalardan sağlam çıkmanız için sizi yönlendiriyoruz.

İş Sürekliliği Danışmanlığı Yaklaşımımız

Mevcut Durum-Etki Analizi

Şirketinizin veya kurumunuzun mevcut durumunun, uluslararası iş sürekliliği yönetim sistemi standardı olan ISO 22301 kapsamında, mevzuata uyumunu analiz ediyoruz.

Kurtarma Stratejileri

Yaşanan ya da oluşabilecek olası kriz senaryosuna karşın, şirketinizin durumuna yönelik kurtarma stratejileri belirliyor ve kriz anında kullanabileceğiniz bir yol haritası çiziyoruz.

Plan Geliştirme

Elde edilen verilerle genel bir çerçeve çizerek iş sürekliliği kapsamında görev alacak kritik personel ve departmanları tespit ediyoruz; prosedürleri ortaya çıkarıp dokümantasyonu gerçekleştiriyoruz ve yönetim kademesi ile bu çıktıları paylaşıyoruz.

Tatbikat ve Uygulama

Tatbikat ve oryantasyonlar ile gerekli departmanları iş sürekliliği için bilgilendiriyor ve eğitimler veriyoruz. Test ve raporlama aşamaları ile iş sürekliliğinin şirket içindeki devamlılığını sağlayarak iletişim kanallarını güçlendiriyoruz.

Albert Solino Consulting

İş Sürekliliği Danışmanlığının Şirketlere Getirdiği Avantajlar

Krizin kapıyı ne zaman çalacağı belli olmaz! Albert Solino, iş sürekliliği danışmanlığı ile şirketinizin kurum içi ve kurum dışı tüm gereksinimlerini belirler ve risk kayıplarını azaltır. Beklenmedik yol kazalarında dahi iş sürekliliğini sağlamak adına deneyimli kadromuz ile hemen iletişime geçin!

Albert Solino Consulting

Business Continuity Consulting

İş Sürekliliği Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız uzman danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.