Temel Bilimler Desteği Nedir?

Temel Bilimler Desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının R&D Center belgenizi aldıktan sonra en az lisans derecesine sahip Temel Bilimler Mezunu yeni istihdam sağlanması ve bunun bakanlık tarafından onaylanması durumda sunduğu hibe desteğidir.

Bu destek başvuruları, Ar-Ge and Tasarım Merkezleri Portalından gerçekleştirilir.

O yıla ilişkin Asgari Ücretin Brüt’ü kadarlık tutarı hibe olarak ödenir ve iki yıl süreyle bu destekten faydalanılabilir. Bu destek ödemeleri bu kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

Temel Bilimler Desteği başvurunuzu gerçekleştirmek için temel şartlar nelerdir?

 Temel bilimler mezunu desteğinden faydalanmak için temel şart; Yüksek öğretim Kurumlarının en az lisans derecesine sahip Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik mezunlarının Ar-Ge merkezi kabulünden sonra istihdam edilmesidir.Şartları sağlaması durumunda bu desteğe konu edilebilecek en fazla personel sayısı, Ar-Ge Merkezinde istihdam edilen personellerin toplamının %10’u kadardır.

Teşvike konu edilen personellerin işten ayrılma, yeni bir Temel Bilimler Mezununun işe başlama durumlarının Bakanlığa yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir, atlanmamalıdır.

Ödemelerin düzenli şekilde yapılabilmesi için, yukarıdaki şartların sağlandığını ve işletme tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren belgelerin Bakanlığa sunulması şartı vardır. İlgili hibe, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar işletmenin bildirdiği banka hesabına ödenir. Ödemelerde bir gecikme yaşanması durumunda Bakanlık Sorumluları ile irtibata geçilmesi gerekir.

 Bu desteğe ilişkin hazırlanması gereken belgeler;

  • İlgili personelin adının altının çizilerek belirlendiği ilgili aya ilişkin SGK Hizmet listesi portalda Temel Bilimler alanından SGK Prim Dökümü bölümüne yüklenmelidir.
  • Personelin maaşının ödendiğine ilişkin ödeme dekontu da Temel Bilimler – Ücretin Ödendiğini Gösterir Belge alanına yüklenerek beyanda bulunulur.

Bu iki belge yüklendikten sonra da şirket yetkilisinin E-imzası ile beyan edilmelidir, aksi halde başvuru gerçekleşmiş sayılmaz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Portalında gerçekleştirdiği yenilikler kapsamında daha önceki yıllarda yüklenmek zorunda olan A4 Sigorta Dökümü and  Mezuniyet belgeleri kurumlarla sağlanan entegrasyon ile birlikte 2019 yılı itibariyle otomatik olarak sisteme yüklenir.

Portala E-imza ile yapılan başvuruların mutlaka takip edilmesi önerilir. Başvurunun onaylanması durumunda da aşağıdaki belge ve formların çıktılarının alınıp, imza ve kaşelenip Bakanlık Sorumlusuna ayrıca kargo ile iletilmesi gerekir, aksi halde ödeme yapılmaz.

Onaylanan Temel Bilimler Desteği sonrasında bakanlığa iletilmesi gereken evraklar:

(2019 yılı için) 16 Mayıs 2019 tarihinde güncellenen TEMEL BİLİMLER DESTEĞİ ÖDEME FORMU 2’şer adet doldurulur.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ 2 adet şeklinde dosyalanarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’ne Bakanlık Sorumlunuz olan kişinin adına kargolanır.

İlgili Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. (Eskişehir Yolu 7. Km.) 2151 Cd. No:154 06510 Çankaya – Ankara’dır.

Temel Bilimler Mezunu Personellerin hibe kazancı yanında ayrıca Gelir Vergisi istisna hesapları bir üst limit üzerinden gerçekleştirilir.

 

Örneğin

– Lisans Mezunu olan bir Temel Bilimler Mezunu Personele %80’lik gelir vergisi istisnası oranı yerine %90 olarak,

-Yüksek Lisans Mezunu bir personele uygulanan %90 oranındaki Gelir Vergisi istisnası yerine %95 oranında uygulanır.

-Doktora Mezunu bir personele %95 oranında uygulanan oran ise değişmez.

 

Arzu Devrim

Uzman Danışman | AR-GE & Tasarim Merkezi