İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Nelerdir ?

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete 'de İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Desteğin Amacı:

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek mal üretimine yönelik sektörlerin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracatının ve hizmet gelirlerinin artırılması için ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin personel ve kira harcamaları ile bölge işleticilerinin yatırım kredilerine ilişkin faiz ve kar payı giderleri desteklenecektir.

Desteğin kapsamı:

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcıların;

a)  Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,

b)  Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,

desteklenir.

İhtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren bölge işleticilerinin;

a) Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında,

desteklenir.

Desteklerin süresi:

Yukarıda bahsi geçen destek unsurlarından ayrı ayrı olmak üzere en fazla 5’er yıl süresince yararlandırılacaktır.

2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Almak İçin Uzman Ekibimiz İle İletişime Geçin.

Bu içerik hakkında  daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 76

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Yağız Akçay

Proje Yöneticisi

İletişim Formu