Turquality Destek Türleri Nelerdir ?

Dünyada devlet tarafından desteklenen ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY® misyon ve hedeflerine paralel olarak Türkiye’den güçlü küresel markalar yetiştirerek hem ülkemizin ihracatını arttırmak hem de Türk marka imajını güçlendirmek için sağladığı  Turquality Destek Türleri ile markalara değer katan bir süreçtir.

Turquality Destek Türlerini  aşağıdaki gibi kategorize etmemiz yanlış olmayacaktır:

 1. Maddi Destekler
 2. Maddi Olmayan Kişisel / Kurumsal Gelişim Destekleri

Turquality Destek Türleri : Maddi Destekler

Gelişim Yol Haritasının Hazırlanması:

TURQUALITY Destekleri kapsamına alınan firmalara sağlanan  Turquality Destek Türlerinden en önemlisi Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların  Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2006/4 sayılı tebliğ  ile Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, TURQUALITY Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY destekleri ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 7 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir. Turquality danışmanlığı firması iş birliği ile yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir.

Kurumsal Altyapıyı Oluşturmaya Yönelik Danışmanlıklar:

Firmalar Ek13A kapsamında kurumsal altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmeye yönelik yapılan harcamaların desteklerini alabilmektedir.

Kurumsal Altyapıyı Oluşturmaya Yönelik Danışmanlıklar;

 • Yönetim Danışmanlığı kapsamında, fiyat ve kar optimizasyonuna ilişkin alınacak danışmanlık giderleri,
 • Turquality Programı kapsamında İnsan kaynakları sürecine yönelik işe alım, oryantasyon, performans, terfi ücret ve yetenek yönetimi,
 • Kariyer planlamaya yönelik danışmanlık giderleri,
 • Şirket politika ve prosedürlerinin belirlenmesine ve mevcut kurumsal yönetim politikalarını gözden geçirilmesine yönelik danışmanlık giderleri gibi birçok destek kalemi mevcuttur.

Bilişim Danışmanlığı kapsamında, kurumsal kaynak planlaması sistemlerini oluşturulmasına yönelik satın alınacak iş süreçleri ve yazılımın üstünde çalışacağı sistemlere ilişkin giderleri, mevcut ve potansiyel müşterilerin bilgilerinin, satın alma alışkanlıklarının analiz edildiği ve karar alma süreçlerinde kullanıldığı sistemler ile müşteri şikâyet, çağrı merkezi ve satış yönetim sistemlerini de kapsayan danışmanlık giderleri, Pazarlama, Satış, Üretim ve Tedarik süreçlerine ilişkin planlama sistemlerine ilişkin giderleri gibi birçok alt kalemden oluşmaktadır.

Reklam ve Tanıtım Harcamaları:

 • TURQUALITY® desteklerinde marka programı kapsamında yer alan firmalar and Turquality kapsamında bulunan markalara yönelik olarak marka bilinirlik ve marka algı çalışmalarına ilişkin giderler,
 • Operasyonel mükemmellik,
 • Marka konumlandırma-planlama,
 • Pazar bilgisi almaya dönük araştırma raporları ve özel saha çalışmaları
 • Pazarlama,
 • Markalaşma,
 • Perakendecilik,
 • Halkla ilişkiler,
 • İletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklemektedir.

Reklam ve Tanıtım alt kalemlerine ilişkin;

 • İnternet ortamına verilen reklamlar,
 • Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi/içeriklendirilmesi,
 • Afiş/broşür/katalog, sponsorluk, Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market katılımları, Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme gibi birçok alt kalemden destek sağlanabilir.

Pazar Araştırmaları:

Hedef pazar seçimine ilişkin karar almaya yardımcı olmak üzere pazarların kendine özgü dinamiklerinin değerlendirildiği, rakiplerin güçlü/zayıf yanlarıyla irdelendiği ve giriş stratejilerinin oluşturulmasına yönelik danışmanlık giderlerini kapsamaktadır.

Turquality Destek Türleri : Maddi Olmayan Kişisel / Kurumsal Gelişim Destekleri

Yönetici Geliştirme Programı:

Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir. Yönetici Geliştirme Programının amacı katılımcıların;

Yönetim/Organizasyon, Pazarlama/Perakende, Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi, Finansal Hizmet/Muhasebe Fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde desteklenmesidir.

Turquality Vizyon Seminerleri

Sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren TURQUALITY® programı, dünya markası olma potansiyelindeki firmaların ortakları ve üst yönetimlerinden, operasyonları yöneten ekiplerine kadar tüm oyuncuları kapsayan bütüncül bir gelişim aracı olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır.

Bu yapılanma içinde, program kapsamında yer alan şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşmasına destek olmak üzere dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerini Türkiye’ye getirdiği “TURQUALITY® Vizyon Seminerleri” düzenlenmektedir.

Bugüne kadar Turquality Vizyon Seminerlerine katılan dünyaca tanınan önemli kişilerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Muhtar Kent
 • Don Peppers
 • Dr. Philip Kotler
 • Prof. Robert S. Kaplan
 • Jagdish Sheth
 • Vijay Govındarajan

Turquality programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Turquality Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Fırat Yılmaz

Albert Solino Surec Lideri | Turquality & Yonetim Danismanligi

Özge Ata

Albert Solino Danisman | Turquality & Yonetim Danismanligi