KVKK Kurum Kararları: Bir Gazetede Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin Veri İhlaline 125.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

KVKK Kurum Kararları: Bir Gazetede Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin Veri İhlaline 125.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılması

• Bir Gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin bir habere yer verildiği dolayısı ile ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı,
• İlgili kişinin bu tarihe kadar kanser tedavisi gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü psikolojisinin ve moralinin bozulması istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu Gazeteden ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği

ifade edilerek Kanun çerçevesinde KVKK Kurumunca yasal işlemlerin yapılması talep edilmiştir.
Söz konusu başvuru hakkında kamu yararı bulunmadığı, bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığından, konunun 6698 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine ve bu itibarla söz konusu başvurunun;

6698 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde

incelemeye alınmasına karar verilmiş olup yapılan inceleme çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı kararı ile; Gazete hakkında 125.000 TL idari para cezasının uygulanmasına, karar vermiştir.

Albert Solino KVKK Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Konunu Hakkındaki sayfamızdan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.