Tubitak 1507 ve 1501 2020 Yılı 1. Donem Cagrisi

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri yeni çağrıları ile ilgili bilgilendirme yapmak isterim. TÜBİTAK yeni sistemi, yılda 2 kez açılacak çağrılardan oluşacaktır. İlk çağrı 02.01.2020 tarihinde açılmıştır.

 

Detaylı çağrı dokümanları şu linklerden incelenebilir:

 

Bu çağrıların  bazı bölümlerini özetle belirtmek isterim.

Çağrıların Açılış Tarihleri : 02.01.2020

Ön Kayıt Son Tarih*: 10.02.2020 (Saat 17:00)

Çağrıların Kapanış Tarihi 02.03.2020 (Saat 17:00)

Kurul Değerlendirmesinde, eşik değer belirlenir. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.

 

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı

Eşik Değer: 50

1501 – Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Eşik Değer: 60

 

Her iki programda da öncelik verilecek konular:

  1. “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde yer alan linkte belirtilen teknoloji alanlarındaki projeler (https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf)

 

Proje konunuza istinaden, sizlerin konu kapsamınıza aşağıdaki çağrılardan biri uyabilir:

 

  1. Aynı veya farklı alanlarda ortak projeler yapılması
  2. Gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması
  3. Ar-Ge yetkinliğinin artması (İçselleştirilen alanların yeni projelerde kullanılması)
  4. Proje çıktılarının ticarileşme potansiyeli
  5. Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçlarına ve ulusal hedeflere katkı sağlaması

 

Ayrıca ek puan sağlayacak koşullar:

–          Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı

–          Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması

–          Linkte sunulan Öncelikli Alanlarda Olması

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Değerlendirmesinde Öncelik Verilecek Konular:

 

  1. 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları da bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Değerlendirmesinde Öncelik Verilecek Konular:

  1. Projelerde Üniversite işbirliği katkısı olması
  2. Uluslararası pazarda rekabet gücü

 

Çağrı içerisinde kırmızı renk ile belirtilen “Teknoloji Hazırlık Seviyesi 6-8 arasındaki Yenilikçi Projeler desteklenecektir.” ibaresi önemlidir. Teknoloji seviyeleri 9 aşamadan oluşmaktadır. Projeleriniz, aşağıda  belirtilen aşamalardan oluşmalıdır. Dolayısıyla ilk 5 maddeyi tamamlamış olmak durumundasınız. Zira bu ilk 5 maddeyi, proje dokümanında detaylıca anlatmanız gerekecektir.

 

1.THS 1 -Temel prensiplerin gözlenmesi,

2.THS 2 -Teknoloji konseptinin formüle edilmesi,

3.THS 3 – Konseptin deneysel kanıtlanması,

4.THS 4 – Laboratuvar seviyesinde teknolojinin geçerliliğinin onaylanması,

5.THS 5 – Bütün ya da bileşenler itibariyle prototipin bilgisayar ortamında tasarımının onaylanması,

6.THS 6 – Prototipin çalışma ortamına benzetilmiş ortamda denenmesi,

7.THS 7 – Prototipin  gerçek çalışma ortamında denenmesi,

8.THS 8 – Prototipin test edilmesi,

9.THS 9 – Prototipin gerçek imalat şartlarında geçerliliğinin kanıtlanması.

 

Çilem Arslankurt

Albert Solino Uzman Danışman | Ar-Ge & Tasarım Merkezi