Ar-Ge Çalışmalarının Yatırıma Dönüştürülmesi: Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Ülkemizde araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının finansmanı için uzun yıllardır TÜBİTAK – TEYDEB ve 2010’ dan itibaren de KOSGEB, yenilikçi Ar-Ge projeleri üretmek isteyen firmalara önemli destekler sağlamaktadır.  Ar-Ge çalışmalarını destekleyen programların ülkemizde yürürlüğe girmesinden günümüze kadar geçen sürede; toplamda 8500 firma, 20 binden fazla proje ile TEYDEB tarafından, 3.500 proje ise KOSGEB tarafından desteklemeye uygun bulunmuştur. 2016 yılının ortasından itibaren artış gösteren ve güncel durumda sayısı 1.500’ ün üzerine çıkan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri de; yürütmekte olduğu inovatif  çalışmalara istinaden önemli vergisel indirimlerden yararlanabilmektedir. Araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarının hibe veya vergisel avantajlarla desteklenmesi; sanayi firmalarımızın araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına ve Ar-Ge Çalışmalarının Yatırıma Dönüştürülmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

 

Peki sadece yenilikçi ürünlerin, teknolojilerin ve süreçlerin  elde edilmesi için destek vermek, firmaların yapmış olduğu bu çalışmalardan ekonomik getiri elde etmesi için yeterli midir? Bu sorunun cevabı tabi ki de hayır olacaktır. Yenilikçi bir fikir bulmak ve bunu bir çıktıya dönüştürmek çok önemli bir efor olsa da, bu çıktıyı ticari bir ürün haline getirmek için fikir sahiplerinin desteklenmesi de bir o kadar önemlidir.

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu noktada yenilikçi ürünler geliştiren firmaların kanayan yaralarına derman olmak, geliştirilen ürünlerin seri üretim ve pazarlama maliyetlerini azaltmak amacıyla 2014 yılından itibaren yürütmekte olduğu çağrıya dayalı olarak Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’ nın, 2018 yılında KOSGEB tarafından yürütülmesine karar vermiş ve 2019 yılı ile çağrıya dayalı sistem yerine, KOBİ’ler için sürekli başvuru alan bir programa dönüştürdüğünü duyurmuştur. Bakanlık değişiklikler ile destekler konusunda daha tecrübeli bir yapılanması olan KOSGEB’ in süreci yürütmesini ve çağrılı sistemin, firmalar ve değerlendirme süreçlerini yürüten kurum için yaratmış olduğu operasyonel sorunların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM); Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmayı ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı amaçlamaktadır.

 

TEKNOYATIRIM Programı kapsamında Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 500.000 TL; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti ise geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

 

Programa başvuru yapacak firmalar yukarıda üst limitleri verilen bütçeler dahilinde:

 

  1. Makine-teçhizat ve kalıp alımı,
  2. Üretim hattı tasarımı,
  3. Yatırım projesine konu ürüne yönelik yazılım alımı,
  4. Yatırım projesi kapsamında yeni personel alımı,
  5. Projesi süresince, proje konusu ile alakalı danışmanlık ve eğitim hizmeti alımı,
  6. Ürünün yazılı ve görsel medyada tanıtımına ilişkin hizmet alımı,

 

yapabilecektir.

 

Programın tanımını yaparken, proje konusu olan çıktının araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmaları sonucunda elde edilmiş bir ürün olmasının gerekliliğinden bahsetmiştik. KOSGEB, TEKNOYATIRIM Programı’ na başvurusu yapılacak ürünün, aşağıda listelenen koşullardan en az birini sağlamasını beklemektedir:

 

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkması.
  2. Patent belgesi ile koruma altına alınması.
  3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkması.
  4. Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olması.

 

Sonuç olarak; ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına destek veren bir kamu kurumu desteği ile son 5 yıl içerisinde kamu fonları ile Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış veya son 5 yıl içerisinde patent tescili alınmış veya doktora tezine konu olmuş veya güncel TÜR belgesine sahip bir ürününüzü nasıl üretirim ve pazarlarım diye düşünüyorsanız, KOSGEB’ in yürütmekte olduğu KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı size destek olacaktır.