Ar-Ge Merkezi Evden Çalışma Duyurusu

23 Mayıs 2020 Bakanlık Ar-Ge Merkezi Evden Çalışma Duyurusu

27.05.2020 Çarşamba günü biteceği açıklanan Covid 19 sebebiyle ArGe Merkezi Evden Çalışma / Tasarım faaliyetlerinin merkez dışında yapılabilme opsiyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte Mayıs sonuna kadar uzatılmıştır. Bu aya ait hesaplamalarda, tüm personel için tam ay için DGS alınabilecektir.

Haziran ayından itibaren ise 2,5 aydır kullanmakta olduğunuz evden çalışma sistemi değiştirilecektir. 1-30 Haziran tarihleri arasında alınacak Covid-19 sebebli DGS sayısının hesaplanmasında 2 farklı yöntemi kullanabileceksiniz:
1- Duyuruda "bildirim kapsamındaki personel sayısının, 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının en fazla yüzde 50’si kadar olabileceği” ifadesinde belirtildiği üzere; bu ay için toplam merkez çalışan sayısının yarısı kadar personeli evden izinli olarak çalıştırabileceksiniz. 
2- Duyuruda yer alan aşağıdaki ifade de ise 2. hesaplama yöntemi açıklanmış ve Covid-19 sebepli alınan toplam izin süresi, toplam 5746 süresinin en fazla yarısı ile sınırlandırılmıştır.
"... Bildirim kapsamındaki personele isabet eden toplam çalışma süresinin, yine 5746 sayılı kanun kapsamında istihdam olunan toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin en fazla yüzde 50’si uzaktan çalışma kapsamında değerlendirilmesine...” 

Explore!

Şirketinizin Ar-Ge Merkezi uygunluğunu değerlendirmek için Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bakanlığın Resmi Arge Merkezi Evden Çalışma Duyurusu aşağıdaki gibidir:

        Sayın Yetkili/İlgili,

Bilindiği üzere, Covid-19 salgın riski nedeniyle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin uzaktan çalışmayla yürütülebilmesine, bu kapsamda çalışan personelin Bakanlığımıza bildirilmesi kaydıyla müsade edilmişti. Böylece merkezlerin, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmelerine 27 Mayıs 2020 tarihine kadar imkan tanındı.

Gelinen aşamada;

a) 27 Mayıs 2020 olarak belirlenen tarihin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına,

b) 01 Haziran – 30 Haziran tarihleri arasında ise,

ilgili merkezlerde bildirime tabi personel sayısının 5746 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personel sayısının 50’sini geçmemek, veya  bildirime tabi personele isabet eden toplam çalışma süresinin, ilgili kanun kapsamında istihdam edilen toplam personel sayısına isabet edecek toplam çalışma süresinin yüzde 50’sini aşmamak şartıyla uzaktan çalışmaya müsade edilmesine karar verilmiştir.

Muafiyet, destek ve teşviklerden yararlanılabilmesi için Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında çalışan personele ve merkez dışında geçirilen sürelere ilişkin bildirimlerinin yapılmasına devam edilecektir.

Not : 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelikte yer alan tam zaman eşdeğer personel asgari istihdam şartı ve diğer yükümlülükler aynen geçerlidir.

16 Mart 2020 Bakanlık ArGe Merkezi Evden Çalışma Duyurusu

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı ortak kararla, Teknopark şirketleri ve Ar-Ge Merkezi / Tasarım merkezlerinde uygulanan teşviklerde evden çalışmayı mümkün kılan geçici değişikliğe gitti.

Üç Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge Merkezine sahip işletmelerin   and  Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanına muafiyetlerden ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur.
  • Covid 19 salgın risk nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilgili mevzuat ve teşviklerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ortak bir karar alınmıştır.
  • Teknopark şirketleri ile R&D Center / Tasarım Merkezleri, evden çalışmaya uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet teşviklerden 2020 yılı Nisan ayına sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecektir.
  • İki aylık bu ‘geçici' uygulama ile; TGB'lerde faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evden çalışmalarının önü açılmıştır.
  • Bahsekonu şirketler, mevcut personel yapısını dikkate alarak uzaktan çalışma konusunda gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Ar-Ge Merkezi Yönetimi için Faydalı Bilgiler

Covid-19 sürecinde Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri' nin yönetimi için neler yapılması gerektiğine dair Mine Küçük Üstünbaş'ın makalesini okumanızın Ar-Ge ve tasarım Merkezleri 'nde evden çalışma uygulamasının doğru yapılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Aynı zamanda, Ar-Ge Merkezleri için evden çalışma uygulamasının muhabesel kayıtlarda ve vergisel uygulamalarda bazı soru işaretleri uyandıracağı aşikardır. Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için muhasebe departmanının oluşturması gereken dosyalar ve püf noktalarını Çilem Arslankurt kaleme aldı. Keyifle okuyacağınızı düşünüyoruz.


Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Fırat Özdemir

Takım Lideri | Ar-Ge Merkezi & Tasarım Merkezi