KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

KOSGEB TEKNO YATIRIM Destek programı kapsamında ikinci başlıkta cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerini azaltmak için ülkemizde alınan tedbirler kapsamında TEKNO yatırım destek programı ürün listesine aşağıda belirttiğimiz  ürünler eklenmiştir.

Projelere 6.000.000 Milyon TL ‘ye (geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir. Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir.) kadar destek verilmektedir.

Tüm başvuru ve dokuman süreçleri e-devletten yürütülmektedir. Destek talebinde bulunabilecek işletmelerin aşağıda yer alan kriterleri sağlaması gerekmektedir.

  1. Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması (ek ürün listesi ikinci sayfada)
  2. Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
  3. Başvuru sahibi KOBİ’nin PAYDAŞ’ ını belirleyerek başvuruda bulunması ESASTIR.

PAYDAŞ: İşletme(orta veya büyük ölçekli işletme) ya da kamu kurum/kuruluşu olabilir. Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi vb. beklenir. Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde ise paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir

 

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre ve Destek Kalemleri

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

*Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır.

Destek Kalemleri Destek Oranlar:

a)Makine-teçhizat desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

b)Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

c)Yazılım giderleri desteği* %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

ç)Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz

d)Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

e)Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Eklenen Ürün Listesi: