Tasarım Başvurularında Bir Sınıflandırma Sistemi Mevcut Mudur? 

Marka, Tasarım ve Patent başvuruları yapılırken başvuruya ilişkin sınıfların belirlenmesi gerekmektedir. Patent IPC kodlarına, Marka başvuruları NICE sınıflandırmasına göre yapılmakta olup, tasarım başvuruları 1968 yılında yapılmış Locarno Anlaşmasına dayalı Locarno sınıflandırmasına göre yapılmaktadır. Locarno sınıflandırması uluslararası bir sistemdir.

Söz konusu sınıflandırma sisteminde 32 sınıf ve 219 alt sınıf bulunmakta. WIPO (Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı) sitesinde sınıflandırma sistemi belli aralıklarla güncellenmektedir. Yapılan son güncelleme ile 13. Versiyonu yayınlanan Locarno sınıflarına video açıklama kısmında yer alan link üzerinden ulaşılması mümkündür.

https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/

Locarno sınıflandırması bahsettiğimiz gibi ana sınıf ve alt sınıflar şeklinde karşımıza çıkmaktadır ve başvuru yapılırken her iki sınıfında belirtilmesi gerekmektedir. Ana sınıf ve alt sınıf belirtilmeden başvuru yapılamayacağı için tasarımınızın hangi sınıfa girdiğinin belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Explore!

Tasarım Başvurularında Bir Sınıflandırma Sistemi Mevcut Mudur

Endüstriyel Tasarım TesciliTescilsiz Tasarımın Korunması  Tasarım Tescil Belgesi veya Tasarım Hakkı gibi birçok konuda bilgi edinmek için Yurt İçi Tasarım Tescil our page will be interesting to you.

Sınıfların Belirlenmesi ve Başvuruda Belirtilmesinin Önemi Nedir?

Yanlış ve hatalı bir giriş yapılması durumunda hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de uluslararası ofisler eksiklik tespiti ile düzeltme talebinde bulunmaktadır. Bu durum başvuru sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Diğer bir konu ise tasarım kriterlerinden biri olan yenilik bakımından sınıflandırmanın önemidir. Yenilik araştırması esnasında sağlıklı sonuç ve verilere ulaşabilmek için doğru sınıflandırmanın verilmesi ve araştırmanın bu bağlamda yapılması gerekmektedir. 

Tasarım sınıflandırmasının doğru şekilde yapılması aynı zaman başvuru stratejisi açısından oldukça önemli. Türkiye’de çoklu tasarım başvurusu yapılması mümkündür. Peki, burada bahsettiğimiz çoklu başvurunun konusu nedir, neye göre yapılabilir, nasıl çoklu başvuru olup olmayacağına karar verilir? Bunlar önemli sorular ve sorunlar. Aynı sınıfta yer alan tasarımlarınız için çoklu başvuru yapmanız mümkün. Basit bir örnek üzerinden ilerleyelim. Tasarımınız bir müzik enstrümanı, müzik enstrümanları ana sınıfı 17 olacaktır. Bu enstrüman gitar ise alt sınıf 03 olacaktır. Bu enstrüman davul ise alt sınıfımız 04 olmalı. Diyelim ki hem gitar hem de davul tasarımınız için aynı zaman da taşıma çantası ya da kılıf tasarımı yaptınız. Müzik aletleri için kılıflar ve çantaların ise ana sınıfı 03 alt sınıfı 01 olacaktır. 

Böyle bir durumda gitar ve davul tasarımımız için çoklu başvuru yaparak, gitar ve davula ait kılıflarımız için ise ayrı bir çoklu tasarım başvurusu yaparak ilerlememiz gerekecek. Bu aşamada çoklu başvurunun avantajlarından da bahsetmek çok mühimdir.

Çoklu tasarım başvurusunda tek bir tasarım numarası ve tek bir belge verilmektedir. Bu durum tescil başvurusu ve tescil süreçlerinin takibi açısından bir kolaylık sağlamaktadır. 

Diğer bir avantaj ise  Türk Patent’e ödenen resmi tasarım tescil başvuru ücretinin önemli ölçüde düşmesidir. Ayrı ayrı yapılan tasarım tescil başvuru ücreti için ödenecek tutar 2022 yılı için 270 TL iken, çoklu başvurularda birinciyi takip eden her tasarım için resmi başvuru ücreti 120 TL’ye inmektedir.  

Çoklu başvuruda yer alan tasarımların Locarno sınıflarının farklı olması halinde Türk Patent tarafından, başvuru sahibinden bölünmüş başvuru yapılması istenir. Bu da daha önce bahsettiğimiz gibi başvurudan tescile kadar geçen sürenin uzamasına hem de ek maliyet doğmasına sebep olur.

Ana Sınıf ve Alt Sınıfların Belirlenmesi Hakkında Örnekler 

Mesela Locarno sınıflandırmasına göre bir takı firması olduğumuzu düşünelim. Küpeler, bilezikler, yüzükler, inciler 11. sınıf ana başlığı altındayken saatler 10. sınıf ana başlığı altında yer almaktadır. 

Bu tip benzer bir durum desenler için de geçerlidir. Logolar, grafik desenler ve yüzey desenleri 32. sınıf ana başlığı altında yer alırken, üzerine desen basılmış seramik tabaklar için başvurunun 07. sınıf, desen basılmış perdeler için ise 06. sınıf ana başlığı ile yapılması uygun olacaktır. 

Sınıflandırma Sisteminde En Sık Rastlanan Sorun Nedir?

Sınıflandırma sistemleri ile ilgili en sık rastlanan sorun, sınıf seçiminin özenli yapılmamasıdır. Bu durumun sebebi ise belirlenen sınıfların, tasarım başvurularının itiraz süreçlerini ve üçüncü kişileri doğrudan etkilememesi. Bir dönem yapılan çoğu tasarım başvurusunda 32 ana sınıf 00 alt sınıf kullanılmıştır. Bu ifade genel kapsayıcı olduğu için sınıflandırma sistemini bilmeyen kişi ya da firmalar tarafından kullanılarak karışıklıklar yaşanmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Türk Patent ve Marka Kurumu da inceleme kılavuzlarında güncelleme yaparak bu durumda dikkat çekmiştir. Bu sebeple başvuru öncesinde hem tasarıma ilişkin görsellerin hem de sınıflandırmanın doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir.

Özellikle kalite ve teknik açıdan müşterilere aynı faydayı sağlayan ürünlerde tasarım, çoğu zaman en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Tasarım dünyası çok renkli, yaratıcı ve yenilikçidir. Pek çok sıradan ve benzeri bulunan ürün, tasarımcının dokunuşu ile farklılaşmakta, benzerlerinin önüne geçmektedir. Tasarımların yenilikçi yapısını devamlılığı ve tasarımcılara bu yönde teşviki artırmak gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple başvuru yapılmadan önce inceleme aşamasının ve sınıflandırmanın özenle yapılması, sürecin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesine vesile olacaktır.