Covid-19 Etkilerine Karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanan Erteleme ve Tedbirler

Tebliğ değişikliği:

Covid-19 Etkilerine Karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanan Erteleme ve Tedbirler kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (ücret, kira, serbest meslek kazancı dâhil olmak üzere muhtasar beyanname ile beyan edilen tüm tevkifatlar) ve katma değer vergilerinin (katma değer vergisi ve katma değer vergisi tevkifatına ilişkin olanlar) ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda bahse konu ödemeleri 6 ay süre ile ertelenen mükelleflerin faaliyet alanları ana hatları ile aşağıda yer almaktadır.Covid-19 Etkilerine Karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanan Erteleme ve Tedbirler

Mücbir Sebep Halinden Faydalanacak Mükellef Grupları
 • Perakende Ticaret ve Alış Veriş Merkezleri
 • Demir Çelik ve Metal Sanayii
 • Otomotiv
 • Lojistik-Ulaşım
 • Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri
 • Konaklama
 • Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
 • Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri
 • Etkinlik ve Organizasyon

Söz konusu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esaslar ileride yapılacak açıklamalarda duyurulacaktır.

Yukarıda belirtilen sektörlerin dışında, ticari, zirai kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı olan tüm gelir vergisi mükellefi vatandaşlarımız da (1,9 milyon kişi) mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Halka ilişkiler, çiftçi, terzi, manav, avukat, mali müşavir, mimar, mühendis, eczacı, doktor, dişçilerin de içinde olduğu ticari ve zirai kazanç sağlayan serbest meslek erbabı tüm gelir vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

Alacak Sigortası:

 • Yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan devlet destekli ticari alacak sigortasının kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak.
 • Ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek.
 • Karar 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

 

Fırat Özdemir

Albert Solino Ar-Ge & Design Center  Team Leader

Oytun Tuğçe Türkan

Albert Solino Ürün Yönetim Sorumlusu