Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

İhracat destekleri kapsamında pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi ve e-ihracatın desteklenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 27 Mayıs 2020 tarihinde Resmî Gazete‘de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Korona Virüs (Covid-19) salgını işletmelerin iş yapabilme faaliyetlerinde değişiklikler yaşanmasına neden olmuş, sınai ve ticari firmalar için ihracat satışlarını arttırabilmek adına dijitalleşme bu dönemde önemini arttırmıştır. Özellikle ihracata yönelik sanallaşma ve dijital dönüşüm faaliyetleri çokça önemini arttırmış, iş yapma adına işletmeler için önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Bu bağlamda ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınmıştır.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

Yayınlanan bu yeni kararda Türkiye’de sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı Türkiye’de sınai ve ticari şirketler ile iş birliği kuruluşlarının, pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine 4 farklı başlıkta 8 bin ile 100 bin dolara kadar değişen destek verecektir.

Explore!

Dijital Dönüşüm Danışmanlık yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve dijital dönüşümün püf noktalarının açıklandığı Digital Transformation Consultancy our page will be interesting to you.

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi kapsamında firmaların e-ihracatlarını geliştirmeye ve arttırmaya yönelik geliştirilen 4 başlığı aşağıda detaylandıralım;

1) Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Sanal fuarlar, Bakanlık tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanabilen ve ziyaret edilebilen fuarlar olarak belirtilmektedir.

2) Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

İş birliği kuruluşları tarafından dijital ortamda gerçekleştirilen, internet ağı üzerinden katılım sağlanan ve ziyaret edilebilen fuarlara yönelik organizasyonlar desteklemektedir.

3) E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine işletmelerin üyeliklerine ilişkin giderleri %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar destek verilir. Bu tutar her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

İşletmeler en fazla üç (3) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki (2) yıl süreyle destekten yararlanabilirler.

E-ihracat destekleri konusunda, e-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamında destek oranı bu yıl yani 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 oranında uygulanır.

4) Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar destek verilmektedir.

Ülkemizde yerleşik şirketler ile yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar arasında elektronik ortamda Bakanlık koordinasyonunda ve iş birliği kuruluşlarınca organize edilen dış ticaret faaliyet desteklenecektir.

Korona Virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle gerek dünya gerekse Türkiye zor bir dönemden geçmektedir.  Salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuarlar ve ticaret heyetleri sanal ortama taşınmış ve e-ticaretin bu dönemde önemi artmış bulunmaktadır. Bu nedenle krizi fırsata dönüştürebilecek destek programları daha çok ilgi çekmeye başlamıştır.  İhracatçı firmalar müşterileri ile sanal ortamda bir araya gelerek ticari faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadırlar. Değişen şartlara Türk Devleti de kayıtsız kalmayarak firmaları yukarıda bahsettiğimiz 4 farklı destek kalemi ile desteklemeye başlamıştır. Devreye alınan bu yeni destek mekanizmaları ile Devlet’in yine işletmelerin yanında olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında ihracat kapsamında verilen destekler, firmaların dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkanı vermektedir. Bu rekabet ihracatçı firmaların kendi ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik etmektedir.

Ayrıca Devlet destekleri kapsamında önemli yer tutan Turquality destek türleri konusunda detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz, linkteki yazımız ilginizi çekebilir.