Patent Araştırması Nedir?

Buluş en basit hali ile teknikte saptanan bir sorunun yine teknik bir yolla çözülmesi demektir.  Teknik bir özellik ve içerik ile yani fizik, kimya, matematik gibi pozitif bir bilim ile teknik bir soruna teknik bir çözüm getirdiğimizde buluştan söz edebiliyoruz.

Buluşları ise patentlerle koruruz. Kısaca, patent, tüm dünyada yeni olan, tekniği bilinen durumuna aşikâr kişiler için kolayca ulaşılabilir olmayan (buluş basamağı) ve sanayiye uygulanabilir olan tüm teknik çözümlerin (buluşların) koruma şeklidir. Aslında buluş olması için illaki hiç olmayan bir şeyi ortaya çıkartmak gerekmemektedir. Var olan bir yola farklı bir yol ile gidiyorsak ve o farklı yol patent almamış ise bu noktada da buluş var demektir. O yüzden çalışmalarımız esnasında yaptığımız yeni adımlar, geliştirdiğimiz her şeyin buluş olabileceği akılda tutulmalıdır.

Teknikte bir sorun tespit ettik ------------------🡪 bu sorunu bir sistem mimarisi, bir yöntem, cihaz veya aparat ile çözdük -----------------------🡪 BULUŞ olabilir.

Peki, gerçekten buluş niteliğinde midir? Dünya çapında var olan teknik çözümler arasında var mıdır? Mutlaka araştırılmalı ve incelenmelidir.

Explore!

Fikri ve Sınai Haklar kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Intellectual & Industrial Property Rights Consultancy our page will be interesting to you.

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Öncelikle hangi sektörde çalışıyorsanız o sektördeki yeniliklerden haberdar olmamızı rutin olarak yapacağınız patent araştırmaları sağlar. Ayrıca rakiplerinizi de buradan takip edebilirsiniz. Rakibin işletmesine gidip adresinde neler araştırdığını tespit etmek mümkün değildir ama bunların sonucu olan patent başvurularına bakarak en azından herkesin hangi konuda nasıl çalışmalar yaptığını tespit etme imkanı olabilir.

Buradaki tespit zamanlamasını ortalama 15 ay gecikmeli olarak düşünebilirsiniz. Bir patent eğer erken yayın talep etmemişse 15-18 ay gibi bir sürede yayına çıkabilir. Eğer başvuru sahibi patentinin erken yayınlanmasını istiyor ise o zaman bu süre daha da erkene çekilebiliyor. Böyle olunca da belki de 4-5 ay sonra merak ettiğiniz bir sorunun cevabını burada yayınlanmış halde görme imkanınız olabiliyor. Burada bir şeyi akılda tutmak lazım; Türkiye'de yapacağımız patent araştırması Türkiye'yi kapsar yani sadece Türkiye‘de yapılmış başvuruları göreceğiz. Türklerin Türkiye'ye yapmış olduğu başvuruları ya da yabancıların Türkiye’de yapmış olduğu başvuruları görebiliriz.

patentUluslararası Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Dünyada patent araştırmasını yapmak özellikle araştırma-geliştirme ile ilgilenen kişiler için son derece gerekli olabilir. Ar-ge için yapılan harcamaların maalesef sadece Türkiye için değil dünyada da çok büyük bir bölümünü karşılar. Aynı konuda Amerika'da, Fransa’da, Japonya'da da araştırma yapılmış olabiliyor. Diyelim ki X kişisi Japonya’daki araştırmasını bitirmiş ve bir sonuca ulaşmış olabiliyor ve bunu bir patent başvurusunda dönüştürdüğü için paten veri tabanında bunu görme imkanı olabiliyor. Böylece belki de aylarca sürecek bir zaman kaybını ortadan kaldırma ihtimalleri olabiliyor. Herhangi bir konuda bir soruya cevap arayacağımız zaman aramamıza patent data base’inden başlamamız bizim için çok büyük yararlar üretebilir.

Başvuru yapmadan önce buluş konusu teknik alan ile ilgili ön araştırma yapılması tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

IPC Nedir?

International patient clasification ifadesinin kısaltmasıdır. Buna uluslararası patent sınıflandırma kodları diyebiliriz. Her patent başvurusu uluslararası patent sınıflandırma koduna göre bir ya da daha fazla kodlama ile tanımlanır. Bir patent başvurusu herhangi bir dilde hazırlanmış olabilir ve açıklamalar sırasında çeşitli kelimeler içerebilir bizde araştırma yaparken çeşitli kelimelerle araştırma yaparız. Örneğin bu başvuru “aşı” ile ilgili olabilir fakat içeriğinde aşı kelimesi özet ve başlığında geçmeyebilirdi. Bu yüzden sınıflandırma kodlamalarını bilmek çok önemlidir. Kendi teknik alanınızla ilgili olan sınıflandırmanın kodlarını bilmek size araştırmada çok büyük yarar sağlayacaktır. 

Patent dosyalarındaki bilgiler her zaman tam olarak yüklenmemiş olabilir. Buna dikkat edip takip etmemiz oldukça önemlidir. Patent dosyası, başlığı ve özetini gördükten sonra daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsak dökümana tıklarız. Burada patent dosyası tarifnamesi ile karşılaşırız, içeriğini görürüz. Patent dosyasının içinde ilerledikçe buluşa dair tüm detaylı bilgiye ulaşabiliriz.

Patent Dosyasındaki Tarifname Nedir?

patent araştırmaPatent tarifnamesi diye adlandırılan aslında tarifname takımı diye geçmektedir. Tarifname takımı; tarifname, istemler ve özeti içermektedir. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte açık (hiçbir şey gizlenmeden) ve ayrıntılı olmalıdır. İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz. Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Patent / faydalı model tarifnamesi yazmak ve istemleri oluşturmak profesyonelce yapılması gereken bir durumdur. İstemler koruma kapsamını belirleyen bölüm olduğu için hazırlanan tarifnamenin neyi koruduğu bilerek emin bir şekilde istemler oluşturulmalıdır. Eğer doğru koruma elde edilememişse yapılan başvuru ve harcanan emek boşa gitmektedir.