IPC Nedir?

IPC (International patient clasification) ifadesinin kısaltmasıdır. Buna uluslararası patent sınıflandırma kodları diyebiliriz. Her patent başvurusu uluslararası patent sınıflandırma koduna göre bir ya da daha fazla kodlama ile tanımlanır. Bir patent başvurusu herhangi bir dilde hazırlanmış olabilir ve açıklamalar sırasında çeşitli kelimeler içerebilir bizde araştırma yaparken çeşitli kelimelerle araştırma yaparız. Örneğin bu başvuru “aşı” ile ilgili olabilir fakat içeriğinde aşı kelimesi özet ve başlığında geçmeyebilirdi. Bu yüzden sınıflandırma kodlamalarını bilmek çok önemlidir. Kendi teknik alanınızla ilgili olan sınıflandırmanın kodlarını bilmek size araştırmada çok büyük yarar sağlayacaktır. Farklı ulusal patent sınıflandırma sistemlerinin kullanımı ile oluşabilecek karışıklığı engellemek için patent dokümanlarının aynı şekilde sınıflandırılması amacıyla Uluslararası Patent Sınıflandırması yani IPC sistemi oluşturulmuştur. 

Explore!

Yurt Dışı Patent Tescil  kapsamındaki yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı  Yurt Dışı Patent Tescil Hizmetleri our page will be interesting to you.

Patent Araştırma Nedir?

IPC Ne İşe Yarar?

Patent dosyalarındaki bilgiler her zaman tam olarak yüklenmemiş olabilir. Buna dikkat edip takip etmemiz oldukça önemlidir. Patent dosyası, başlığı ve özetini gördükten sonra daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsak dökümana tıklarız. Burada patent dosyası tarifnamesi ile karşılaşırız, içeriğini görürüz. Patent dosyasının içinde ilerledikçe buluşa dair tüm detaylı bilgiye ulaşabiliriz.

patent

IPC, patent başvuruları, patentlerin özellikleri, faydalı modeller gibi teknik alanlara göre sınıflandırma ve araştırma yapmak için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. IPC sınıflandırma sistemi 24.03.1971 yılında Strasbourg Anlaşması ile kabul edilmiş olup 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Her bir patent dokümanında, buluşun ilgili olduğu alana ait uygun IPC sembolleri yer almaktadır. Ulusal IPC sembolleri, ulusal veya bölgesel patent ofisleri tarafından verilmekteyken, PCT belgeleri için IPC sembolleri Uluslararası Araştırma Otoritesi tarafından verilmektedir.

2018 tarihi itibari ile 62 ülke Strasbourg Anlaşmasına üye olmuştur. Türkiye ise 1995 yılında Anlaşmaya katılmış, 1996 yılında yürürlüğe konmuştur.

IPC, patentlere ilişkin veri tabanlarında araştırma yapmak için çok önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma esnasında doğru teknoloji ve ürünün bulunması sınıflandırmaya göre yapılmakta, araştırma sonuçlarında bilgi kirliliği önlenmekte ve ayrıntılara ulaşmak kolaylaşmaktadır.

 

IPC, Uluslararası Patent Sınıflandırması tüm teknoloji alanını 8 bölüme ayırır.

BÖLÜM A İnsan İhtiyaçları

BÖLÜM B İşlemlerin Uygulanması; Taşıma

BÖLÜM C Kimya; Metalürji

BÖLÜM D Tekstil; Kağıt

BÖLÜM E Sabit Yapılar (İnşaat)

BÖLÜM F Makine Mühendisliği; Aydınlatma; Isıtma; Silahlar; Tahrip malzemeleri

BÖLÜM G Fizik

BÖLÜM H Elektrik

Patent başvurularını sınıflandırmak ve araştırmak için patent ofisleri tarafından kullanılan IPC aynı zamanda herkes tarafından da araştırma esnasında kullanılabilmektedir.  Yaklaşık olarak 100’den fazla ülkenin patent ofisi tarafından IPC sınıflandırması kullanılmaktadır yani global bir dil haline gelmiştir.

Sınıflandırma şeması yaklaşık 70.000 giriş içermektedir ve hiyerarşik bir yapıdadır. Ana sınıflar alt gruplara ayrılmaktadır. Sınıflandırmada tanımların kullanımı oldukça önemlidir. Tanımlar konuya uygun sınırları belirlemekte fayda sağlamaktadır. IPC’de tanımlar 6 alt bölümden oluşabilir bunlar; tanımın ifadesi, sınıflandırma yeriyle ilişki, referanslar, terimler sözlüğü, kuralları ve eş anlamlı sözcükler ile anahtar kelimeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

IPC Sistemi Sayesinde  

  • Teknik ve yasal bilgiye ulaşım kolaylaşmakta
  • Patent başvuru evrakları düzgün bir şekilde hazırlanmakta ve teknik alanlara göre sınıflandırma yapılabilmekte 
  • Teknoloji ve tekniğin araştırılması kolaylaşmakta, bu araştırmalar sayesinde elde edilen verilerin ise istatiksel olarak depolanması ve sunulması mümkün hale gelmektedir.  İstenilen teknik bilginin elde edilmesine ek olarak potansiyel rakiplerin ne yaptığının ve teknolojinin ilerleme yönünün bu araştırmalar vesilesi ile öğrenilmesi güncel durum ve gelişimin takip edilmesi mümkündür.

IPC sınıflarının belirlenmesinde WIPO resmi sitesi üzerinden destek almak mümkündür.