İçerik Pazarlama Ajansı Nedir? 

İçerik pazarlaması temelde, bir firmanın, markanın ya da bireyin çevrimiçi varlığını geliştirmek ya da daha üst seviyeye çıkartmak için yazı, fotoğraf/grafik ya da video gibi çeşitli içerik materyallerinin belli bir strateji kapsamında ve özgün olarak kurgulanmasını ifade eder. İçerik pazarlama ajansı ise tüm bu yaratım ve proje sürecini en başından itibaren ele alarak, A’dan Z’ye içerik pazarlaması stratejisini profesyonel olarak yürüten ve yöneten kurum ya da ajanstır. Bir içerik pazarlaması ajansı, tüm bu materyalleri ve daha fazlasını markalar/firmalar adına üretip, doğru mecra ve kitle hedeflemesi yaparak işin marketing ayağını da üstlenir. Yani, içerik pazarlaması ajansı sadece marka kimliği bazında orijinal içerik üretmekle kalmaz, bu içeriğin potansiyel müşterilere nokta atışı bir strateji ile ulaşması için de oyun planı kurgular. Bu plan dahilinde potansiyel müşterilerin kalıcı müşterilere ve sıcak satışa dönüşmesinin önünü açar.

Explore!

Content Marketing, call to action, kullanıcı deneyimi, içerik pazarlama ve benzeri konulardaki tüm yaklaşımlarımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve bu hizmetimizin püf noktalarının açıklandığı Digital Marketing Agency our page will be interesting to you.

Dijital İçerik Pazarlama Ajansı Hangi Türden İçerikler Üretir? 

Dijital içerik pazarlama ajansı online mecralar için bloglar, infografikler, kategori ve ürün sayfaları gibi çeşitli web sitesi içerikleri, galeriler, şablonlar, videolar, listeler, forum ve yorum içerikleri, e-bültenler, sosyal medya odaklı içerikler, podcastler, sektörün gerekliliklerine göre haber ve röportajlar gibi yaratıcı ve özgün içerikler üretir. 

Gerek dijital gerek geleneksel mecralarda üretilen içerikler olsun, içerik üretiminde dikkat edilmesi gereken belli başlı kriterler şüphesiz ki vardır. Nihayetinde ortaya çıkan içeriğin özgün, kaliteli ve pazarlanabilir olması için dört temel kategoriden en az biri ile bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir. 

içerik pazarlamaÖzgün ve kaliteli bir içerik, o içeriği tüketen karşı taraf açısından, 

  1. Konuya dair bilgi verici ve gerekiyorsa öğretici olmalı; (Authority) 
  2. Dili akıcı ve konuya dair merak uyandırıcı/çekici olmalı; (Attraction)
  3. Bireyin hayatına dokunarak empati kurmaya açık olmalı; (Affinity)
  4. Ve içeriği tüketen kişiyi harekete geçirici olmalıdır. (Action)

Elbette bir içerik kategorisinin tüm maddeleri aynı anda içermesi beklenmemelidir. Her içeriğin mutlak surette öğretici ya da bireyi harekete geçirici olması gerekmez; öte yandan dijital içerik pazarlaması için üretilen belli içeriklerin bu dört kategori arasında geçişken bir yapıda olması da doğaldır. İçerik pazarlama ajansında çalışan içerik editörleri ve profesyoneller bu ana maddeleri göz önüne alarak içerik üretimi ve kontrolü gerçekleştirirler. Belli kaideler çerçevesinde üretilen ve kaliteden ödün vermeyen özgün içeriklerin marketing stratejisi çerçevesine doğru biçimde konumlandırılması da daha verimli olur. 

İçerik Üretim Ajansı Nasıl Çalışır? 

İçerik üretim ajansı ya da dijital içerik pazarlama ajansı, dijital mecraları çok iyi tanıyan, oldukça dinamik olan bu sektörde her güncel adımı yakından takip eden bir kurum olmalıdır. 21yy.’da dijital dünya, gezegenimiz Dünya’dan daha hızlı dönmekte, teknolojik ve toplumsal pek çok gelişme alışılagelen hızların ötesine geçmektedir. Her markanın ya da firmanın kendi işinin yanı sıra dijital dünyanın bu akıl almaz hızına kendi iç dinamikleri ile yetişmesi oldukça zordur; ayrıca emek ve vakit isteyen bir süreçtir. Çoğu zaman konuya yönelik çalışacak personel istihdam etmek bile yeterli olmayabilir. Çünkü dijital içerik üretimi mutlaka marketing ve reklam tarafıyla da ele alınmalı ve dijital pazarlama stratejisinin bir parçası olarak kurgulanmalıdır. Tüm bu akış birden fazla uzmanlık alanı ve çalışan kişi gerektirmektedir; kısacası içerik üretimi ve dijital içerik pazarlaması tam bir ekip işidir. Bu ekibin, tüm dişlileri ile birbirine uyumlu bir çarklar bütünü olması da gerekmektedir. Dijital pazarlama ajansları çalışma takımlarını bu bilinçle kurgularlar, gerektiğinde iç eğitimler ve rotasyonlarla takımdaki bireylerin profesyonelliklerini farklı alanlarda arttırmaya yönelik aksiyonlar da alırlar. 

içerik pazarlama ajansıBu yapıda kurulan bir içerik pazarlama ajansı öncelikle her bir müşterisini ciddiyetle projelendirmeli ve çok katmanlı olarak ele almalıdır. Müşterinin ya da markanın sektörü, hem sektörün dinamikleri hem de rakipler açısından iyi incelenmeli, artılar ve eksiler en baştan belirlenmelidir. Bu adım, bilgilendirici bir blog yazısı ya da eğlenceli bir Youtube videosu gibi basit görünen bir içeriğin oluşturulmasından bile önce ele alınmalıdır. Çünkü makalemizin en başından itibaren ifade ettiğimiz ve tekrarladığımız üzere, dijital içerik üretimi de bir stratejinin parçası olarak ele alınmalıdır. Strateji,  yani gidilecek yol kurgulanmadan üretilen içeriğin pazarlanması da eksik kalır, müşteriye ya da markaya sağlayacağı fayda da sorgulanır. Tüm süreçlerin ilk adımı olarak öncelikle müşteri iyi analiz edilmeli, içerik pazarlama stratejisinden beklentisi netleştirilmelidir. Şayet müşterinin beklentisini gerçekleştirmek için içerik pazarlama adımlarından daha fazla aksiyon gerekiyorsa, bu durumlar da bu aşamada tespit edilip, ele alınabilir. Gereksinimleri doğrultusunda firmalar, içerik pazarlama ajansları tarafından yönlendirilebilir. Müşterinin de bu yönlendirmeye açık olması süreçlerin iyi işleyişini destekler.

İlk basamaktaki müşteriyi tanıma ve sektörel analiz ardından, tespit edilen eksikliklere yönelik bir yol haritası çizilir. İçerik planının kalbini oluşturan bu yol haritası bir zaman çizelgesi ile birleştirildiğinde içerik üretiminin ve pazarlama stratejisinin de bel kemiği ortaya çıkmış olur. Belli aşamaların gidişat olarak müşterinin ilgili birimleri ile dönem dönem paylaşılması da stratejik açıdan önemlidir. Aksiyon planında neyin hangi zaman için kurgulanacağını bilmek müşterinin beklentiler açısından ayağının yere basmasını ve makul kararlar almasını destekler. Stratejisi iyi kurgulanan bir içerik üretimi için artık gerekli dijital araçların kullanımına geçilerek, SEO, SEM, Google Ads, sosyal medya gibi odak noktalar üretim sürecine dahil edilir.  

Doğru projelendirilen bir içerik pazarlamasının bir sonraki adımı ise üretilen ve pazarlanan içeriğin dijitaldeki varlığının yine içerik ajansının uzmanları tarafından takip edilip, raporlanmasıdır. Bu geri dönüşler, nihayetinde proje gidişatının takibi için elzem olmakla birlikte, içerik pazarlama stratejisinin bir sonraki adımını belirlemek için ayrıca önemlidir. Bu raporlamalar, dijital sektörde kanıtlanmış ölçümler ile elde edilen saf veriye dayandığından (örn. Google Analytics ve Search Console) ötürü, şeffaf bilgi birikimi de sunar. Özetle bir içerik pazarlama ajansı doğru dijital araçları kullandığında ortaya koyduğu sonuçlar gerçeği yansıtır ve yansıtmalıdır. 

Sonuç olarak içerik pazarlama ajansı, 

müşteri ve sektör analizi -> yol haritası -> içerik üretimi -> çıktıları raporlama 

adımlarını takip ederek, dinamik aksiyon planları çizer. 

Dijital İçerik Pazarlama Ajansı ile Çalışmak Neden Önemlidir?

Günümüzde üretilen en kaliteli işin ya da içeriğin doğru bir strateji ile pazarlanamaması, pek çok açıdan negatif etki yaratır. Öncelikle emek ve zaman verilen içerik hedef kitleyi bulmadığı, gözlerden uzak kaldığı takdirde hızlıca heba olur. Bu içeriğe ayrılan adam/mesai gideri, zarar hanesine yazılır. Zarar oranı arttıkça firmalar dijital içerik pazarlamasından faydalanamadıkları için süreçlerden uzaklaşırlar, internetteki dijital varlıklarına gereken önemi göstermezler. Tüm bu zincirleme negatif etkiler, sektörel açıdan marka bilinirliğini de olumsuz yönde etkiler. 

Öte yandan, kadrosunda işin uzmanlarını istihdam eden bir içerik pazarlama ajansı ile çalışmak firmaları tüm bu olası risklerden uzak tutar. Dijital hizmet sektörünün ayrılmaz bir parçası olan içerik pazarlama ajansları doğru kurgulanan stratejileri ile firmaların çevrimiçi varlıklarını geliştirerek onları sektörleri açısından olması gereken seviyeye taşırlar. Marka bilinirliklerini destekler ve geliştirirler. Üstelik firmaya ya da markaya karşıdan bir gözle bakarak, farklı bir perspektiften içerik pazarlama stratejisi kurgularlar. Bu sayede firmaların kendi bünyeleri altında göremedikleri ya da üzerine eğilmedikleri eksik yönler daha net ortaya çıkar. Çevrimiçi varlığın iyileştirilmesinde ileriye yönelik aksiyonlar daha hızlı alınır.  Bütün bunlara ek olarak dijital pazarlama ajansı yönettiği stratejiler ile orta ve uzun vadede dijital görünürlüğünüzü ve marka bilirliğinizi arttırarak satış süreçlerinizi de dolaylı olarak destekler. 

Sonuç olarak bir dijital içerik pazarlama ajansı ile çalışmak online pazarlama açısından günün sonunda en hayati kararlardan biridir. Ele aldığı tüm dinamikler ile içerik pazarlama ajansı, online marketing’in olmazsa olmaz bileşenidir. 

Özetle bir dijital İçerik Pazarlama Ajansı ile Çalışmanın 5 Ana Faydası şu şekilde sıralanabilir 

  • Hızlı uzmanlık desteği almak
  • Daha düşük maliyetler
  • Orta ve uzun vadede marka bilirliğini artması 
  • Taze ve yeni bakış açıları sunması. 
  • Zaman kazandırması

En İyi İçerik Pazarlama Ajansı Nasıl Seçilir?

1996 yılında internet henüz bu kadar günlük hayatımızın içinde dahi değilken Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’in  “Content is King!” , yani Türkçesiyle “İçerik Kraldır”, ifadesi şüphesiz vizyoner bakışının da bir göstergesiydi. Bugün krallığı artık “orijinal içerik” devralmışken, Facebook pazarlama uzmanı olan Mari Smith'in müthiş tespiti her geçen gün kendisini bir kez daha kanıtlamaktadır: “Content is KING, but engagement is QUEEN and the lady rules the house!” Türkçesiyle ifade edecek olursak “İçerik kraldır, ancak etkileşim kraliçedir ve evi hanımefendi yönetir!”  Özetle, üretilen doğru içeriğin nokta atışı biçimde hedef kitlelere ulaşması, yani pazarlama kanalıyla doğru etkileşime girmesi, stratejik içerik yönetiminin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Firmanızı olduğu noktadan alıp, olması gereken yere ve daha yukarılara taşıyacak en iyi içerik pazarlama ajansı işte tüm bu bilinçle hareket eden, aksiyon planlarını oluşturabilen bir ekibe sahip olmalıdır. 

içerik pazarlaması ajansıAlbert Solino dijital pazarlama birimi altında hizmet veren içerik pazarlama ajansı olarak önce müşterilerimizi dinliyor, anlıyoruz. İçerik pazarlamasına yönelik eksikliklerinizi beraber tespit ediyor ve beklentileriniz doğrultusunda en verimli stratejiler çerçevesinde sizi yönlendiriyoruz. İçerik üretiminde ve planlamada sektörel değişkenleri, rakipleri analiz ederek, yönetim danışmanlığından gelen yoğun tecrübemizi, dijital dünyanın dinamikleri ile birleştiriyoruz. Rutin toplantılarla müşterilerimizi iş akışına dair bilgilendiriyor, aktif geri dönüşlerle proje süreçlerini canlı tutuyoruz. Çünkü Albert Solino içerik pazarlama ajansı için dijital dünya her gün yeniden doğan ve gelişimi hiç bitmeyen bir evren. Biz bu evrende tüm know-how birikimimiz ile firmanızı yukarılara taşımak için hazırız! Gelin firmanızı, markanızı geleceğe beraber taşıyalım!

İçerik Pazarlama Ajansı Ücretleri Ne Kadar?

İçerik pazarlaması ajans ücretleri ele alınan projelere göre yer yer değişkenlik göstermekle birlikte, aylık danışmanlık stratejisi çerçevesinde belli bir fiyatlandırma karşılığı verilen, dijital hizmet kalemi olarak ifade edilebilir. İçerik pazarlaması ajans ücretleri projede çalışan personel/mesai sayısına, projenin kapsamına, ele alınacak web sitesi sayısına göre değişkenlik gösterebilir. Albert Solino dijital içerik pazarlama ajansının projelendirdiği hizmetlerin tamamı ya da belli bir bölümü seçilerek kapsam değişikliğine gidilebilir. Aynı zamanda bir içerik pazarlama hizmetinin sadece Türkçe dilinde ya da Türkçe-İngilizce dil çiftinde verilip verilmeyeceği de içerik pazarlama ajansı fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Albert Solino içerik pazarlama ajansı olarak İngilizce dilinde de yut dışı ya da yurt içi odaklı hizmet vermektedir. Tüm bu değişkenler ekseninde de içerik pazarlama ajansı fiyatları için Albert Solino’nun uzmanları ile hemen iletişime geçerek dijital pazarlama hizmet birimimize dair fiyat teklifi alabilirsiniz! 

Albert Solino olarak tüm hizmetlerimizde müşterilerimize değer katmak ve bakış açılarını geliştirmek birincil önceliğimiz. Size değer katacak orijinal içerikler ve doğru aksiyon planları ile pazarlama çözümlerine ulaşmak için şimdi bizimle iletişime geçin. En iyi içerik pazarlama ajansı Albert Solino ile firmanızın vizyonunuzu geliştirin ve dijital dünyadaki varlığınızla rakiplerinizin önüne geçin!