İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyon Yapılandırma

İnsan Kaynakları, organizasyon sürecinin ve yönetim sürecinin ana aktörü olması bakımından yönetim sürecinin  en önemli ögelerinin başında gelir. Albert Solino Yönetim Danışmanlığı şirketi olarak hizmet verdiğimiz, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyon Yapılandırması müşterilerimiz açısından en kritik faaliyetlerimizden biridir. İnsan psikolojisinin detaylarını hesaba katarak organizasyonu tekrardan yapılandırmak, şirket için değer yaratacak bir insan kaynakları yönetim süreci oluşturmak, şirket başarısında anahtar rol üstlenmektedir.

Bu bağlamda İnsan Kaynakları Yönetimi ve Organizasyon Yapılandırma Yönetim Danışmanlığı faaliyetlerimiz şöyledir:

 • İnsan kaynakları Yönetim Politikalarının gözden geçirilmesi ve yapılandırılması
 • İnsan Kaynakları Organizasyon Yapılandırma
 • İnsan Kaynakları Ücret Politikaları Süreçlerinin gözden geçirilmesi ve yapılandırılması
 • İnsan Kaynakları  Prim Sistemi Uygulamaları ve Kurulması Süreci Yönetim Danışmanlığı
 • Şirket Kültürünün İnsan Kaynakları eliyle şirketin tümüne yayılması
 • İnsan Kaynakları Değişim Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Kariyer Planlama, Yedekleme ve Yetenek Yönetimi Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Kişilik testi uygulamaları ile doğru pozisyona doğru kişinin atanması
 • Çalışan memnuniyet anketleri oluşturulması ve ölçümü
 • Yıllık İnsan Kaynakları eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi süreci ve yönetim metodolojisi danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları bireysel performans sistemlerinin kurulması ve ölçüm metodolojisi danışmanlığı

 

  Yönetim Danışmanlığı Sayfamızdan Daha Detaylı Bilgiye Ulaşabilirsiniz