CEO Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?

İCRA Kurulu Başkanı  ( CEO  ) Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?

CEO Performans Değerlendirmesi Başlıkları

Yapılabilecek Bireysel Performans Değerlendirmesi için bazı sorular:

 1. Misyon/ Vizyon/ Strategy 'nin ifası
 2. Yıl bazında belirlenmiş önceliklerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesi
 3. Stratejik liderlik ve kaynak gelişimi
 4. Operasyonel etkinlik ya da program etkinliği
 5. Bütçe yönetimi ve personel yönetimi performansı
 6. Halkla ilişkiler ve destek
 7. İcra Kurulu başkanının misyon ve stratejiyi içselleştirmesi
 8. Misyonun uygulamaya dönüşmesinde kilit rol üstlenmesi
 9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflerin ve önceliklerin gerçekleştirilmesi düzeyi
 10. Firmanın hizmetleri, programları, üretimleri, işleyişi vb. hakkında bilgisinin uyumluluk düzeyi ve yüksek kalitede denetim sağlayabilmesi
 11. Firmanın misyonuyla bağdaşır nitelikte kaynak geliştirebilmede etkinliği
 12. Finansal  konulardaki maliyet analizi bilgisinin karar alma , stratejik satınalma yönetimi ve muhasebe konularında işlevsel bir sistem kurabilmesindeki yeterliliği
 13. Mali İşler/ finansal yönetim ve sermaye yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ofis alanı, bilgi teknolojileri ve risk yönetimi gibi konular bakımından sistem, politikalar ve süreçlerin firmaya uygunluğunu sağlayabilmesi
 14. İcra Kurulu ile etkin, verimli çalışabilmesi ve kaliteli iletişimde, sorumluluk paylaşımında ve profesyonel ortamda süreklilik sağlayabilmesi
 15. Gerek yerel gerekse küresel olarak pozitif profesyonel itibar yaratabilmesi
 16. Yerel ve küresel ölçekte gerek kamusal gerekse özel alanda, iştirakçiler, tüketici/ müşteriler, yönetim danışmanları ve ilgili diğer topluluklar ile etkili ilişkiler kurabilmesi ve geliştirebilmesi
 17. Şirketin misyonunu ilgilendiren öngörülemeyen, ani ya da kriz gibi zorlu durumlarda olabilecek en doğru kararları, yaklaşımları ve yönlendirmeleri sunabilmesi

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

Kişisel niteliklere ilişkin bazı CEO Performans Değerlendirmesi soruları:

 • Kişisel donanım ve yetkinlikler (dürüstlük, esneklik, bağlılık, sadakat vb.)
 • Kişiler arası yetkinlikler (iletişim, etkileşim, etki vb.)
 • Liderlik özellikleri (vizyon, güven, takım gelişimi vb.)
 • Lider olarak en güçlü 3 ya da daha fazla sayıdaki özellikleri

Uygulamaya yönelik tavsiyeler:

 • Yazılı bir değerlendirme formunun kullanılması (başlangıçta basit tutulması ve devam eden süreçte detaylandırılması)
 • Tüm icra kurulu üyelerine sorulması ve yazılı çıktı alınması (geniş çaplı tutulması mümkünse dış irtibatlar ya da seçilmiş personellerden geri dönüş alınması)
 • Güçlü yanlar ve başarıların onaylanması/ boşlukların tartışılması/ profesyonel gelişime yönelik önerilerin yer aldığı genel değerlendirme yapılması

Management Consulting sayfamızdan daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.