Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri

Ana sanayi firmaları ve OEM’ ler, efektif bir Tedarik Zinciri Yönetimi ile toplam maliyetleri minimize edebilmektedir. Global sektör liderleri, üretim giderlerini optimize etmek adına, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yan sanayi firmaları ile çalışmaktadır. Tedarikçi seçimi aşamasında ise son derece titiz şekilde, kendi oluşturdukları kalite sistemlerine uygun olan yan sanayi firmalarını zincire dahil etmeyi amaçlar ve herhangi bir ürün grubunda tedarikçi listesine alacakları firmaları meşakkatli bir numune sürecine sokarlar.  BSH’ ın 2013 yılında yayınlamış olduğu ve o tarihten itibaren yürürlükte olan Global Satın Alma Prosedürü; global firmaların tedarikçi kriterlerinin zorlayıcılığı konusunda önemli bir örnektir. Küresel ana sanayi firmalarının onaylı tedarikçi listesine girebilmek için, tasarım, üretim, test ve kalite kontrol altyapısı güçlü, rekabet gücü ve firma bilinirliği yüksek bir yapıda olmak gerekmektedir.

Ülkemizde, Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü TURQUALITY programı; firmaların üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. TURQUALITY programı genel olarak ürün imal eden firmalara hitap ettiği için  yan sanayi firmalarının küreselleşme faaliyetlerini destekleyebilecek bu kapsamda bir destek programı bulunmamaktaydı.

 

2016 yılında, Ekonomi Bakanlığı’nın “Pazara Giriş Belgeleri” destekleri altında “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri” adında yeni bir program açılmıştır. Programın amacı; yurt içinde yerleşik firmaların, ciro ve marka bilinirliği yüksek, küresel ölçekteki firmaların tedarikçi listelerine girebilmeleri adına ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme, test/analiz, doğrulama, kalite kontrol ve ölçme  çalışmalarına yönelik alet/teçhizat, yazılım, eğitim, seyahat, danışmanlık ve sertifikasyon çalışmalarını desteklemek olarak belirtilebilir.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Destekleri Nelerdir?

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında destek oranı %50 ve sağlanacak maksimum destek tutarı 1 Milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir.

Proje programı kapsamında desteklenecek giderler aşağıda listelenmiştir;

1- Alet/Teçhizat:

Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve tedarik yapısının güçlendirilmesi çalışmalarında ihtiyaç duydukları; ürün geliştirme (prototip/numune), test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Daha önce kapsam dışında olan üretime yönelik alet-teçhizat yatırımları, uygulama esaslarında 22.01.2018 tarihinde yapılan değişiklikle; küresel firma tarafından prototip ve numune ürün talep edebileceği düşünülerek değiştirilmiştir. Nakliye ve kurulum giderleri program tarafından kapsamından çıkartılmıştır. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

 

2- Yazılım:

Küresel firma taleplerini karşılamak adına yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulacak yeni yazılım tedariki veya mevcut yazılımların güncellenmesi bu destek kapsamında gerçekleştirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

 

3- Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri:

Küresel firmanın taleplerini karşılayabilmek adına alınması planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile küresel firmaya yapılan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarikçi firmaya yapacağı ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Desteğin üst limiti 100.000 Dolar olarak belirlenmiştir.

 

4- Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama:

Tedarikçi firmaların, numune süreçlerinde ihtiyaç duydukları test/analiz ve ürün doğrulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süreçleri bu destek kapsamında değerlendirilebilir. Bu gider kalemi için herhangi bir üst limit bulunmamaktadır.

 

Beyaz Eşya Yan Sanayi Firmaları Programdan Ne Şekilde Fayda Sağlayabilir?

 

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Desteği’ nin genel bir altyapı yatırımı desteği olmadığını belirtmemiz gerekmektedir. Programdan faydalanmak için; ülkemizde üretim faaliyeti olan veya olmayan global yabancı bir beyaz eşya ana sanayi firmasının ve teknoloji şirketinin, iştirak etmediğimiz yurtdışındaki tedarik zinciri süreçlerine girebilmek ve üretim tesislerine ara mamul üreten tedarikçi firma olabilmek ana amaç olmalıdır.

 

Bu kapsamda; temel olarak müşteri gereksinimi olan, satın alma şartnamelerinde zorunlu gösterilen özel üretim ekipmanları, kalite kontrol ve test ekipmanları, yine müşterilerin süreçlerine dahil olunması için gereken laboratuvarı geliştirecek araçlar gibi gereksinimlerin yanında bu süreçte özellikle müşterinin sipariş sistemi ile EDI kapsamındaki bağlantılar, ERP yatırımı, ERP’ye ek modüllerin yatırımı, müşteri ile tedarikçi firma arasındaki ilişkiyi düzenleyen PLM yazılımları ile yine gereksinimler kapsamında ise CRM yatırımı, sahadan veri toplanmasına yönelik çalışmalarda alınacak yazılım ve donanım, doküman yönetim sistemi yazılımları ile bu kapsamda müşteriyi tanıma, müşterinin de sizi tanımasına yönelik ziyaretler de proje kapsamında desteklenebilir olmaktadır.

 

Ayrıca proje kapsamında ürün sertifikasyon, test, analiz hizmetleri de müşteri gereksinimleri olarak betimlenerek bu süreçte gösterilebilir.

Özetle, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri; Bakanlığının uygun gördüğü kapsamda firmaların imalat süreçlerinin iyileştirilmesi ve test altyapısının geliştirilmesi, eğitim, danışmanlık, yazılım ve sertifikasyon desteklerinden faydalanılarak firmanın küresel ana sanayi firması tarafından istenen standartlara uygunluğunun artırılması adına önemli bir desteğe erişilmesi ve küresel firmaların onaylı tedarikçileri arasına girilmesi için yan sanayi firmalarına önemli katkılar sağlayacaktır.