Koronavirüs Sürecinde Firmalar Tarafından Alınabilecek Aksiyonlar

KoronaVirüs Sürecinde Firmalar Tarafından Alınabilecek AksiyonlarKoronavirüs (Covid-19), Çin’de 2019 sonlarında ortaya çıkmış sonrasında özellikle Avrupa Bölgesi’nde yayılmaya devam etmektedir. Yüz binlerce insanı etkileyen ve etkisi büyüyerek devam eden artık pandemi olarak anılan bir süreç olarak devam etmektedir. Koronavirüs salgınında arz-talep, nakit akışı, istihdam konuları korunması gereken dengeler olarak öne çıkmaktadır. Firmanın sürekliliğini sağlaması anlamında ise büyük önem arz etmektedir.

Bulunduğumuz bu olağanüstü durumda firmaların var olan stratejilerini revize etmeleri, güncellemeleri kaçınılmaz bir gerçek olarak önümüze çıkmakta, stratejik planları olmayan firmaların ise en az yıllık bir stratejik planlama yapmaları önerilmektedir. Bu durumda, küresel anlamda yaşananlar ile daha lokal yaşananlar firma riskinizi büyük oranda artırmaktadır.

Firma riskini azaltmak için alınabilecek önlemleri kısaca birkaç başlık altında toplamamız gerekir ise,

İşleyen bir planınız var ise, tüm dalgalanmaları, hedef pazarınızda yaşanan süreçleri, rakiplerinizin hareketlerini, pazarlara giriş stratejilerinizi ve operasyonel planlarınızı gözden geçirmeniz büyük fayda sağlayacaktır. Örneğin, artık Asya hedef pazarınız olmayabilir ya da Çin’de vaka sayılarının sabite yaklaşması/virüsün yayılmasının yavaşlaması Asya’yı hedef pazarınız haline getirebilir. Bu durum Pazarlama Stratejileri, bütçeler ve istihdam planlarınızın değiştirilmesi anlamına gelmektedir.

Firmanız için Stratejik Planlamanız yok ise, artık bir planlama yapmanız elzem bir hal almış olabilir. Bu süreçlerin tamamını bir Yönetim Danışmanlığı alarak oldukça verimli hale getirmeniz kaçınılmazdır.

  • İşletmenizin En Büyük Kaynağı Olarak Çalışanlar

Çalışanlarınızın Koronavirüs hakkında yeterince bilgi sahibi olması özellikle çok önemlidir. Bu salgını yüksek bilgi ve bilinçle oldukça hafif atlatabiliriz. Çalışanlarınızda herhangi bir belirti var ise bu durum için acil önlem alınmalı, süreçleri takip edilmelidir.

Motivasyon üst seviyede tutulmak ile birlikte, tüm hijyen ve korunma yöntemleri firmanızda var hale getirilmeli, çalışanlarınıza bu süreç empoze edilmelidir.

Bir sonraki adım ise, mini bir çalıştay ile bir komite kurulması olabilir. Bu komite, bir üst başlıkta belirtilen Stratejik Plan çerçevesinde iş ve işleyişi takip eden, üst yönetime bağlı, belirlenmiş operasyonel ve finansal hedeflere günlük, haftalık, aylık olarak ulaşılma oranları raporlar bir pozisyona oturtulabilir.

Çalışanlarınız için uzaktan çalışma ve online toplantılar önerilebilir. Bu öneriler standart akışı mümkün olduğunca bozmamalı ve ufak kontrol noktaları ile sürdürülmelidir.

Firmanıza gelen ziyaretçileriniz ile çalışanlarınız arasına mesafe koyun. Bu mesafe mecazi anlamda değil gerçek anlamda konulmalı, ziyaretçiler 1-2 metre mesafeden çalışanlarınız ile ilişkiler kurmalıdır. Bu anlamda çalışanlarınızı korumalısınız.

İş seyahatlerini ileri bir tarihe atın, seyahatler esnasında ve sonrasında yapılacakları ve yapılmayacakları listeleyin. ( dezenfekte, insanlarla ilişki, dokunulan yerlere dikkat edilmesi, kalabalık ortamlarda bulunulmaması vb.)

İnsan Kaynakları Yedekleme Planı, bu plan ile iş aktarımları yapılacak çalışanlarınızı netleştirin ve eğitim planlarını acil olarak hayata geçirin. Bu süreç, kritik süreçlerinizin sekteye uğramasını engelleyecektir. Yedekleme planlarınız bir süreç olarak yok ise bir danışman ile çalışmanız süreç analizleri esnasında katma değeri yüksek bir iş olacak ve çalışan riskinizi azaltacaktır.

  • Finansal Yapının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Bu süreç çok net şekilde finansal yapılara zarar verecektir. Bu zararı en aza indirmek ve süreci bitirmek için, öncelikle firma içi kaizen, maliyet azaltıcı çalışmalar, fikir yönetim süreçleri oturtularak yapı hızlıca operasyona eklenmelidir.

Borç-alacak-vade-kambiyo gibi kalemlerinizi hızlıca gözden geçirerek bir finansal plan oluşturulmalıdır.

Sigorta durumunuz ve klozlarını kontrol edin, mümkün ise genişletin.

Devlet desteklerini yoğun olarak kullanın. Bu döneme özel ortaya çıkacak hibe ve teşviklerden maksimum yararlananın. Bu geniş kapsamlı bir yapı olduğundan danışmanlık almayı tercih edebilir, tüm alınabilecek hibe ve teşvikleri güncel olarak takip edilmesini garanti altına alabilirsiniz.

Bütçenizi revize edin ve takibini çok sıkı yapmaya devam edin.

Müşteri, tedarikçi ve iş birliği yaptığınız stratejik ortaklarınıza yakın ilişkide olmaya özen gösterin. Böylece strateji, maliyet azaltma, tedarik zinciri ve müşteri beklentileri/müşteri memnuniyeti gibi süreçlerinizde daha güçlü ve her anlamda optimum şekilde yol alabilirsiniz.

 

Fırat Yılmaz

Süreç Lideri | Yönetim Danışmanlığı&Turquality