Kariyer Planlama Hakkında Bilmedikleriniz

Kariyer, bir meslekte zamanla çalışılarak elde edilmiş olan başarı ve uzmanlığa verilen isimdir. Kariyer iş hayatında önem taşıyan bir meseledir. Öyle ki bireyin sevdiği işi yapması için bireyin ilgi alanına göre bir kariyer planı yapılıyor. İş demek bir bakıma hayatı kazanmanın yolu olduğu için hayatın önemli bir kısmı demek oluyor. Bireyin işinde mutlu ve huzurlu olması hayatının da yolunda gidiyor olduğunun bir göstergesi olur.

Bulunan işin içerisinde yükselmek adına da kariyerin doğru planlanması gereklidir. Planlı bir şekilde yapılan kariyer, sağlam temeller üzerine kurulmuş olur. Kariyer planlaması son yıllarda oldukça popüler bir fikirdir.

Çünkü insanların yaşam kalitelerini yükseltme istekleri ve artan rekabet bireyleri kariyer planlamasına iten önemli sebeplerdendir. Kariyer planlaması gelecek hedefi anlamına da geliyor. Gelecek hedefi ve bu hedefler doğrultusunda atılan adımlar bireylere güven veriyor. Bireyler planlarına göre hareket ederken iş motivasyonu da kazanıyorlar. Bu motivasyon belirlenen hedefe ulaşmanın hissettirdiği başarma duygusu sonucunda meydana geliyor.

Öğrencilik hayatının bitmesi ve iş hayatına atılma sırasında kariyer planlaması yapılabilir. Bunu mezun olduğunuz üniversitelerin ilgili birimleri sizin için yapabilir. Çalıştığınız işten memnun değil iseniz de kariyer planlama ile istediğiniz işi elde edebilirsiniz. Bunların harici olarak ise eğer işten memnun olarak çalışıyor iseniz terfi almak ve daha üst bir kademeye gelmeyi istiyorsanız kariyer planlama yoluna gidebilirsiniz. Doğru bir kariyer planlaması ile istediğiniz konuma en doğru yöntemler ile ulaşabilirsiniz.

kariyer planlama nedirMakalede kariyer planlaması ile ilgili bilgiler verilecektir. Kariyer planlamasının tanımına, türlerine, faydalarına ve kariyer planlama adımlarına değinilecektir. Kariyer planlama hakkında bilmediğiniz, merak ettiğiniz ve bilmek istediğiniz her şey bu makalede yer alıyor.

Kariyer yönetimi ve planlaması, bireylerin kişilikleri, becerileri ve daha birçok bireysel özelliklerine göre değişim gösteren bir konudur. Böyle olmasının sebebi ise her bireyin kendi şahsi özelliklerinin, ilgi alanının, hayata karşı nasıl bir yol nasıl bir amaç belirlediğiniz farklı olması sonucudur denilebilir.

Kariyer planlama yapılırken bunu etkileyen faktörler arasında sosyal ve kişisel gelişim, değerlerin oluşumu, beklentiler, ilgi ve yetenekler vardır. Kariyer planlama sistemi bireylerin iş hayatlarında ulaşmak istediklerine konuma göre yapılan bir planlama sistemidir. Bireysel ve kurumsal olarak da yapılabilen bir planlamadır. Kurumsal kariyer planlaması insan kaynakları tarafından yapılıyor olup şirketlerin yaptığı kariyer planlamasıdır denilebilir.

Hem şirketin hem de bireyin yararına olacak şekilde hedefler koyulur ve kariyer planı geliştirme ile bu hedeflerin gerçekleşmesi hususunda adımlar atılır. Kariyer planlama süreci üzerine düşünülmesi gereken önemli bir süreçtir. Bu süreçte birey kendi kişisel değerlendirmesini yapar. Bu aşamada birey, kendi amaçlarını belirlemelidir. Kendi kişisel becerilerini, olumlu ve olumsuz yönlerini tespit etmeli ve buna göre bir yol belirlemelidir. Bireyler farklıdır ve bu sebeple de her kariyer planı aynı olamaz. Bireylerin hayata bakış açıları da yapacakları işi ve işin içinde yapabileceklerini belirler. Kişisel değerler ile çalışma hayatının kurallarını birbirine örtüştürmek gereklidir. Kariyer planlama sürecinin ikinci adımında birey yapabileceği veya yapmak istediği işi araştırmalıdır.

Bu araştırmayı çeşitli yollarla yapabilir. Üçüncü adımda ise seçilen işin kuralları ve bireyin kişisel değerlerinin birbiri ile uyumu sağlanır. Kariyer belirleme süreci kariyer geliştirme ile devam eder. Birey bu adımda belirlediği hedeflere ulaşmak için kendini geliştirmelidir. Belki de hedeflere ulaşmadaki en önemli kısım bu kısımdır.

 

Kariyer Planlama Nedir?

Kariyer planlama, bireylerin ilgi alanlarına, güçlü ve güçsüz yönlerine, zayıflıklarına, değer yargılarına, mesleki yönelimlerine, becerilerine ve kendisi için koyduğu hedeflere göre planlanan bir stratejidir şeklinde tanımlanabilir.

Kariyer planlaması bir bakıma yol gösteren bir haritadır ve bireye yolunu gösteren hangi adımları atması gerektiğini söyleyerek bireyi doğru yönlendiren bir araçtır. Bir pusuladır denilebilir. Kariyer planlaması, bireylerin kariyer adımlarını atacakları yolları ve kariyer adımlarını belirler.

Bir iş için hedef belirlenir ve kariyer planlaması da bu hedefe yönelik, hedefe ulaşmak için atılan adımları planlar. Bireyin yetenekleri, becerileri dikkate alınarak yapılan bir kariyer planlaması daha verimli bir sonuç getirecektir. Kariyer planlamasının en temel amacı ise verimliliği artırmaktır denilebilir. İş motivasyonu ile birey ve işvereni ortak hedeflerde buluşturarak ortaya kaliteli işler çıkmasını sağlar.

Kariyer Planlama ve Geliştirme Nedir?

Bu bölümde kariyer planlama ve geliştirme nedir kısaca bu konuya değineceğiz. Öncelikle kariyer planlama, bireylerin hedefledikleri iş konumlarına daha verimli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemi uygularken yani kariyer planlaması yaparken bireylerin dikkat etmeleri gereken en önemli husus ise, kendi güçlü ve güçsüz yönlerini, beceri ve yeteneklerini, iş hayatındaki hedeflerini belirlemek ve buna göre yol çizerek ilerlemek olacaktır.
Kariyer planlaması ve yönetimi doğru yapıldığı zaman bireyler hedefledikleri noktalara planladıkları gibi hızlı ve istikrarlı bir şekilde ulaşabilirler. Bu sebeple doğru bir planlama yöntemi kullanılması birey açısından oldukça önemli bir adım olacaktır.

Kariyer planlamanın 4 temel özelliğini saymak gerekir ise buna verilecek ilk örnek, kariyer planlamasının bireylere göre şekilleniyor olmasıdır. Her bireyin belirlediği amaç, yaşam tarzı ve fikirleri farklılık gösterebilir. Bu sebeple kariyer planlaması her birey için farklı bir şekilde yapılıyor.

İkinci önemli özelliği ise bireyleri amaçlarına daha programlı ve planlı bir şekilde götürüyor olmasıdır. Kariyer planlamasının en öncelikli amacı bireyi hedef noktasına ulaştırmak için yollar belirlemektir. Bu sebeple de yapılan planlar bireyi hedefine ulaştırmada oldukça etkili olur.

Üçüncü özelliği, kariyer planlaması yapan bireyin iş hayatına olumlu etkisinin yanı sıra, çalıştığı şirket için de olumlu sonuçlar doğurmasıdır. Kariyer planlaması işveren firma veya şirket adına da yarar sağlar. Çalışanın işe olan sadakatini artıran bir yöntemdir. Ortaya daha verimli ve kaliteli işler koyan eleman şirkete olumlu katkılar sağlamış olur.

Kariyer planlamasının son özelliği ise, yatay ve dikey hareketliliği arttırarak gelişmiş çalışanlar elde etmeye fayda sağlamasıdır. Kariyer planlamanın belirtilenden daha çok faydalı özelliği bulunuyor. Şirket ve eleman arasında çift yönlü faydalar sağlıyor.

Kariyer geliştirme, bireylerin iş hayatlarında kariyerlerini ilerletmek, terfi almak veya geliştirmek için izledikleri yola yani kariyer planına uymalarına kariyer geliştirme denir. Kariyer geliştirme, bireylerin işleri yürütürken uyum sağlayabilme, kişiliklerini geliştirme, yeterli ve yetkin olabilme durumlarına karşı gerçekleştirdikleri eylemlerdir. Kısaca, kariyer planına uyum sağlayarak işin bireyden beklediği tüm performansları yapabilmeye kariyer geliştirme adı verilir.

Kariyer Planlamanın Faydaları

Kariyer planlamasının bireylere yarar sağladığı kadar şirkete de faydalı olduğu aşikardır. Buna çeşitli örnekler verilebilir. Paragrafın bu bölümünde kariyer planlama yönteminin işveren firma veya şirkete sağladığı yararlar konusu üzerinde duracağız. Kariyer planlama süreci, bireyin amaçları ve planları üzerinde durularak hazırlanıyor olsa da, bireyin çalışma hayatında ne gibi gereklilikler olduğuna göre şekilleniyor denilebilir.

Şirketlerin ihtiyaçlarına göre bireylerin olumlu veya olumsuz özellikleri bilinerek planlar yapılıyor. Bunun sonucu olarak da şirket veya işverenlerin yararına olacak şekilde daha nitelikli elemanlarla daha kaliteli işler yapılmış oluyor.

Kariyer planlaması şirketlere hangi elemanlara terfi vereceklerini seçerken kolaylık sağlıyor. Bazı şirketler kariyer planlamasını şirket içi kariyer planlama yoluyla yapabiliyor. Şirket içi kariyer planlaması, şirketin çalışanları adına yaptığı planlamaya denir. Şirketler, terfi durumlarında veya yeni bir iş olanaklarında öncelikle kendi çalışanlarına imkan sağlarlar. Bu sebeple de şirket içi kariyer planlaması yapılabiliyor.

Şirket, çalışan bireylerin kişisel hedefleri ile şirketin hedefleri arasında ortak noktalar belirler. Böylece şirket içinde yatay ve dikey olarak bir hareketlilik durumu söz konusu olur. Yani terfiler yapılır.

Çalışanlar bu yöntemle farklı pozisyonlara geçer, bireyler daha gelişmiş ve nitelikli olurlar ve yetenekleri keşfedilerek gerekli alanlarda kullanılır. İnsan kaynakları kariyer planlaması bu yöntemle şirket çalışanlarının nitelikli olmasını sağlayarak donanımlarını arttırıyor. Buna şirket içi hareketliliği arttırma yöntemi de denilebiliyor. Bunların sonucu olarak da çalışanları işe olan ilgisi, azmi ve sadakati artıyor. Bu da onların daha verimli işler çıkarmasında etkin bir rol oynuyor. Nitelikli elemanlar hem daha deneyimli hem de öngörülü oldukları için şirketin maliyetlerinde tasarruf etmesini ve şirketin daha fazla finansal getiri kazanmasını sağlıyorlar. Şirketler yeni eleman bulup eğitmekle uğraşarak zaman kaybetmemiş oluyorlar. Şirkette artan rekabet, yapılan işlerin kalitesine olumlu etki ediyor. Niteliksiz elemanlar şirketten ayrıldığı için şirket verim alamadığı elemanı kolayca ayırt edebiliyor. İş gücü çeşitliliğinin oluşmasını sağlar.

Kariyer planlamasının işletmelere sağladığı faydalar yukarıdaki paragrafta kısaca belirtilmiştir. Görüldüğü gibi kariyer planlaması bireyler kadar işletmeler için de faydalı ve önemli bir husustur.

Kariyer Planlama Basamakları Nedir?

Kariyer planlama ve çalışma hayatına giriş hususunda kariyer planı geliştirme de önemlidir. Kariyer planlarken bazı konulara dikkat edilmelidir. Kariyer planlaması her bireyin kendi deneyim, yetenek ve ilgisine göre değişim gösterir. Bu sebeple de bireylerin kendilerine en uygun işe girebilmeleri ve verimli olabilmeleri açısından kariyer planlama ve yönetimi önemli bir konudur. Bu paragrafta kariyer planlama aşamaları hakkında bilgiler verilecek ve kariyer basamaklarının neler olduğu anlatılacaktır. Kariyer planlama aşamaları veya basamakları sırasıyla şu şekilde ilerler:

Öncelikle kendini tanıma, anlama sağlanır. Öz farkındalık sağlanır. Bu aşamada birey, önceki deneyimleri düşünerek kendisini neyin, hangi alanın mutlu ettiğini idrak etmelidir. Birey hangi alanda daha mutlu ve iyi hissediyorsa o alanda ilerlemelidir. Bu aşama tamamen kişisel bir aşamadır. Bireyler kendi hedeflerini, kendi sınırlarını, kendi beceri ve isteklerini anlamalıdır. Kendi kişiliğinde olan olumsu veya olumsuz yanları bilmeli ve buna göre bir yol izlemelidir.

İkinci adımda kariyer seçenekleri hakkında araştırmalar yapılır. Birey kendisine uygun olduğunu düşündüğü iş hakkında araştırmalar yapar. Yakın çevre, internet siteleri gibi farklı ortamlarda kariyer planını yapabileceği seçeneği araştırır.

Birey, iş ile alakalı olan becerileri kazanmalıdır. İletişimi iyi olmalıdır. Yani kısaca birey bu bölümde iş ile ilgili deneyim kazanmalıdır. Yapacağı işin stajını görmek veya kısa zamanlı olarak daha küçük bir yerde çalışarak iş hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır. İletişim, ekip çalışması ve liderlik yapma konularında da kendini geliştirmeye odaklanmalıdır.

Kariyer Planlama Yöntemleri

Kariyer geliştirme yöntemleri de değişim gösteren bir husustur. Bireyler kendilerine en uygun yöntemi tercih ederek kariyer planlarını yayabilirler. Kariyer planlama yöntemleri şu şekildedir:

 • Kariyer Merkezleri
 • İş Rotasyonu
 • Örgütsel Yedekleme Planı
 • Koçluk
 • Mentorluk
 • Kariyer rehberliği
 • Kariyer Atölyeleri

Yukarıdaki maddelerde kariyer planlaması yaparken başvurulacak yöntemlere değinilmiş ve sırası ile verilmiştir. Kişiler kendilerine en uygun yöntemi seçerek kariyer planlarını yapabilirler.

Müşteri kaybı, genellikle içeriğin güncellenmemesi ve yeni ürün seçeneklerini siteye eklenmemesinden kaynaklanıyor. Ayrıca piyasa şartlarına uygun kampanyaların düzenlenmemesi ve reklama ara verilmesi ziyaretçinin ilgisinin kaybolmasına neden olmaktadır. Reklamın ilgili kitle ile buluşması kadar reklamın kitlenin beklentisine ve profiline uygun olması önemlidir.

Güncelleme sonrasında yeni müşteriler ziyaret etmeye başlar ve güncellemenin avantajları siteye yansımaya başlar. E-posta bülten aboneliği, reklam içerisinden ücretsiz seçenekler yeni müşteri potansiyelini oluşumunda etkilidir. Facebook retargeting piksel yöntemi ile yapılır. Ancak Facebook’da e-posta yöntemi de yer alıyor.

Kariyer Planlama Özellikleri

Kariyer gelişim planı özellikleri arasında devam eden bir süreç olması vardır. Sürekliliğini koruyan bir dönemdir. Çünkü bireyler kariyer planlarını ilerletmek, kariyer basamaklarını çıkmak için planı uygularlar. Bu da kariyer planının devamlı ve sürekli bir süreç olduğumu gösterir.

Bir diğer özelliği, bireylerin kariyerlerinde istedikleri konuma gelmeleri için gerekli olan becerileri kazanmalarını veya var olan becerilerini geliştirmelerine yarıyor olmasıdır. Kariyer planlaması iş yapılan kurumun iş ile alakalı olan faaliyetlerini hızlandırır ve güçlü kılar. Yani iş yapılan kuruma iş anlamında büyük katkı sağlar. Kariyer planı çalışan bireyin hayatındaki gelişmelerin tanımıdır.

Bireyin kariyerindeki becerileri, yetenekleri ve çıkarlarını belirtir. Tüm bu kariyer planları kariyer planlama teknikleri ile yapılır. Bu teknikler yukarıdaki paragraflarda daha detaylı olarak verilmiştir. Fakat kısaca değinmek gerekirse kariyer planlama teknikleri, aşama aşama gelişen bir plandır.

Bireyin kendini tanıması, yapmak istediği işi tanıması, araştırmalar yaparak işi bulması ve bu işte yükselmek istediği konumu belirlemesinin ardından bu konuma ulaşmak için yapması gerekenleri belirleyerek kariyerini geliştirmesi ile kariyer planlama teknikleri verilmiş olur.

İnsan kaynakları kariyer planlaması ise daha kurumsal olarak yapılan bir kariyer planlama sistemidir denilebilir. İnsan kaynakları çalışanın bulunduğu şirketin ve çalışanın ortak paydada buluştuğu noktadır. Çalışan ve şirketin ortak hedefler doğrultusunda çalışanı ile beraber kariyer planı yapması insan kaynakları yolu ile yapılır.

Kariyer Planlaması Nasıl Yapılır?

İnsan kaynakları kariyer planlaması, bir kurumsal firma veya şirketin hazırda bulunan elemanlarını geliştirmeyi hedefler. Bu yöntem ile çalışan elemanların nitelikleri artırılır. Daha kaliteli ve başarılı işler ortaya çıkarmaları sağlanır. İnsan kaynakları kariyer planlaması şirketin faydasını düşünmesinin yanında bireylerin de hedef ve arzularını göz önünde bulunduran bir sisteme sahiptir. Kariyer planlama sistemi bireyin kendini tanıması ile başlayan ve bireyin hedeflediği yerde kendini bulması ile sonuçlanan bir sistemdir.

Kariyer planlama süreci süreklilik ve devamlılık gerektiren bir süreçtir. Eğer başarılı bir sonuca ulaşılmak isteniyor ise kesinlikle kariyer planına sadık kalınmalıdır. Kariyer planının yapılması ve uygulanması süreci uzun ve yorucu bir dönem olsa da sonucunda ulaşılan başarı ve kariyer verilen emeğin ve gayretin en güzel karşılığıdır.

Kariyer planlama sürecinde bireyler kendi istek ve becerilerini bilmeliler, buna göre bir iş kolu seçmelilerdir. Planlanan işe uygun olacak gerekli kazanımları elde etmek için bireyin kendisini geliştirmesi gereklidir. Tüm bunların sonucunda başarılı bir kariyer kaçınılmaz olacaktır.

Kariyer Planı Örnekleri

Bu kısımda örnek kariyer planı verilecektir. Fakat öncelikle kariyer planlama formunda neler olduğunu inceleyelim. Kariyer planlama süreci içerisinde öncelikle form hazırlanır. Bu formda kişisel sorular yer alır. Kariyer planlama formu sorular şu şekildedir:

İlk satıra ad, soy ad, doğum tarihi, işe giriş tarihi, iş yerindeki unvan ve departman yazılır.

 • Çalıştığınız konumdan memnuniyetinizi belirtiniz.
 • Gelecekte hangi konuma gelmeyi hedefliyorsunuz?
 • Sahip olduğunuz beceriler neler? Ayırt edici özelliğiniz nedir?
 • Mevcut olan konumuzdan sonraki hedefiniz hangi konum?
 • Hedefinizdeki kariyer amacına ulaşmanızda sizi olumsuz yönde etkileyen sebep nedir? Bu konudaki en büyük eksiğiniz nedir?
 • Sahip olduğunuz fakat hiç kullanma fırsatı bulamadığınız bir beceriniz var mı?

Kurumsal kariyer planlama sistemi de yukarıdaki tarzlarsa formlar ile kariyer planlamasının ilk adımı olan bireyi tanıma kısmında bu ve bu gibi soruları sorar.

Doğru kariyer planlaması yapmak için ilk şart bireyi tanımaktır. Bireye uygun bir iş bulmaktır. Devamında ise bireyin becerileri geliştirilerek kariyerinde hedeflediği noktalara ulaşması sağlanır. Doğru kariyer planlaması bireyin geleceği, iş hayatı, iş hayatının yansıması olarak günlük hayatını dahi etkileyecek bir konu olduğu için oldukça önemli bir durumdur.

Bireysel Kariyer Planlama Nedir?

Bireysel kariyer planlaması bireyin bizatihi olarak kendisinin hedefleri, iş konusunda gelmek istediği noktayı belirlemesi, sorumluluk, görev ve beklentilerinin bizzat kendisi tarafından belirlenmesi ile yapılan kariyer planıdır. Burada özne bireyin kendisidir. Kariyer planını birey kendisi yapar. Bireysel kariyer geliştirme yapılırken öncelikle kişisel amaçlar belirlenir. Bu amaçlara yönelik günlük hedefler koyulur. Kariyer yolu seçenekleri araştırılıp en uygunu seçilir.

Kariyer planlama uygulama ve araştırma merkezi bireylerin iş bulmada kolaylık sağlaması açısından geliştirilmiş bir sistemdir. Kariyeriniz hakkında en uygun işi bu sistem ile bulabilirsiniz.

Kariyer planlama ve yönetimi genellikle insan kaynakları tarafından yapılır. Kariyer planı yönetimi insan kaynakları tarafından bireyin hedeflediği iş içerisinde başarılı olup olmadığı konularında incelenir. Yani burada bireyin kariyer yönetimi yapılarak kişi çalışmaya motive ediliyor.

Kişisel kariyer planlaması yani bireysel kariyer planlaması yukarıda da bahsedildiği gibi kişinin bireysel olarak kariyer hedefleri koyması ve bu hedefleri gerçekleştirmek için uygulaması anlamına geliyor.

İnsan kaynakları daha kurumsal firma ve şirketler çalıştığı için bireysel kariyer planlaması dahilinde bulunmaz. Bireysel kariyer planı kişinin kendisi için yaptığı bir kişisel kariyer planıdır.

Bireysel Kariyer Planlaması Örnekleri

Bireysel kariyer planlama örnekleri verilmesi gerekirse kişinin kendisine sorması gereken soruları örnek gösterebiliriz. Bu sorular şu şekildedir:

 • Ne istiyorum? Kendim ve geleceğim için neler istiyorum? Hedeflerim neler?
 • Zayıf ve güçlü yönlerim neler? Zayıflıklarımı nasıl güce çevirebilirim?
 • Hangi alanda hangi pozisyonda çalışmak istiyorum? Bu iş bana uygun mu?
 • Şu an bulunduğum konumdan ilerisine gidememiş olmamın nedeni nedir?
 • Bu iş için uygun muyum? İşin bana yükleyeceği sorumlulukları taşıyabilecek konumda mıyım? Yeterli miyim? Bana verilen işlerin üstesinden gelebilir miyim?
 • Bu işe uygun olmak için ne yapmalıyım? Eksiklerimi nasıl kapatırım?

Yukarıdaki gibi bireysel soruları kişi kendisi cevaplayarak kariyer belirlemenin aşamalarından birisi olan bireysel kariyer belirleme planı yapılmış olur.

Kişisel kariyer planlaması, ik olmadan, bireyin sadece kendisinin düşündüğü ve planladığı şekilde gerçekleşen bir kariyer planıdır. Kişisel kariyer planlaması da diğer kariyer planlama aşamaları gibi yapılır, sadece daha bireysel konuların belirlendiği kısım olması sebebi ile birey kendi düşünür ve belirler.

Kariyer Planlaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsan kaynakları kariyer planlama ile firma veya kurumun mendi çalışanları işlerine terfi alabilir ve kariyerlerini geliştirebilirler. Kurumlar insan kaynakları kariyer planı yaparak çift yönlü yani hem bireysel hem kurumsal olarak fayda sağlamış olurlar. Çalışanlar fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların bilincinde olurlar. Bunlardan fayda sağlamaya çalışırlar. Çalışanların hedefleri belirlenirken bu gibi hususlarda plan yapmaları sağlanmış olur.

Bireysel kariyer planlama süreci döneminde birey kendi istek ve hedeflerini kendisine uygun ve doğru bir şekilde belirlemelidir. Zayıf ve güçlü yönlerini samimi ve dürüst bir şekilde belirtmelidir. Bu bireye işin uygunluğunun ortaya koyulduğu kısımdır. Kariyer belirlemenin en önemli aşamalarından biri olsan bireysel kariyer planında kişi yanlış bilgiler vermemelidir.

Bireysel kariyer planlama özellikleri arasında, işverenlerin ihtiyaç duydukları becerilere sahip olan elemanı tanıyabilmeleri açısından faydası vardır. Yatay, dikey veya çapraz yönlerde yeni kariyer yolları belirlenebilir. Bireysel kariyer planı ile işteki hayal kırıklıkları azaltılır ve eleman daha nitelikli ve profesyonel olur. Bireysel kariyer planı ile çalışan işine daha sıkı sarılır ve kariyerinde gelişme süreci başlamış olur.

Makalede sizlere detaylı olarak kariyerin tanımından kariyer planlamasının aşamalarına kadar kariyer hakkında birçok konuya yer verilmiştir. Kariyer bireylerin iş hayatları için önem taşıyan bir unsurdur. Bireylerin iş hayatı demek hayatlarını geçindirdikleri iş anlamına geliyor.

Yani iş, kariyer ve iş hayatında yükselmek demek bireylerin günlük hayatları için de olumlu değişimler yaşanması demek oluyor. Planlı bir şekilde yapılan kariyer sağlam bir temele sahip olur. Sağlıklı bir kariyer planı bireyleri iş hayatlarında önemli konumlara getirir. İş hayatınsa yükselen bireyler daha nitelikli bir hayata sahip olurlar.

Kariyer planlaması bireylerin iş hayatlarında başarı göstermelerini sağlar. Bunu bireylerin güçlü ve güçsüz yanlarını, yeteneklerini, ilgi alanlarını belirleyerek yapar. Bireylerin sevdikleri işi yapabilmeleri için ilgi alanları incelenir.

Güçsüz yönlerinin incelenme sebebi ise yapmak istedikleri iş ile alakalarını kurabilmek ve güçsüz yönleri bu iş için törpüleyebilmektir. Tüm bunlar kariyer planlamasının bireysel yönüdür. Kariyer planlama devam eder. Bireyler tüm bunları belirledikten sonra istedikleri işi araştırırlar. Buldukları iş alanında deneyim kazanmak için yapabilecekleri uygun kurslara gidebilirler veya kısa zamanlı olarak küçük işlerde çalışabilirler.

Devamında iş bulunur ve bu işte yükselebilmek için hedefler koyulur. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için planlar yapılır ve bu planlar uygulamaya geçirilir. Uygulamaya geçirilen planların geliştirilmesi gereklidir. Bu süreç oldukça meşakkatli ve yorucu bir süreçtir. Sürekli devam eder. Süreklilik ve devamlılık kısacası istikrarlı olmayı bekler. Eğer istikrarlı bir şekilde planlar uygulanır ve geliştirilir ise birey hedeflediği noktaya en kısa sürede gelir. Aslında kariyer, kişinin yaşamı boyunca edindiği tüm tecrübelerle oluşur. Kişi tecrübelerini iş alanında arttırdıkça daha üst kademelere terfi alarak kariyerini geliştirir.

Kariyer planlaması sadece çalışan kişilerde değil, öğrencilik hayatı yeni bitmiş ve çalışma hayatına başlayacak olan kişiler için de yapılır. Öğrencilikten yeni çıkmış bireyler de kendi hedeflerini ve kendi ilgi alanları, yeteneklerini belirledikten sonra en uygun işi araştırma yolunda ilerlerler. Bu süreçte de kişiler iş ile ilgili deneyim kazanmak açısından stajlar yapabilirler. Kurslara giderek kendilerini geliştirebilirler. Kişiler kendi hedeflerini koyarak planlama yaparlar. Daha kurumsal bir planlamaya ihtiyaç duyulursa bu hizmeti okudukları okuldan da alabilirler.

Kariyer planlaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara makalenin önceki paragraflarında değinmiştik. Tekrar değinmek gerekir ise kısaca kariyer planı yaparken bireylerin hedef belirleme aşamasında kendilerine en uygun olanı tercih etmeleri önem taşır. Çünkü bu aşamada birey kendine en uygun olabilecek ii seçer ve kendisini bu işe göre odaklayarak daha verimli işler ortaya koyar.

Kariyer planlaması, bireysel açıdan yararlı olduğu gibi kurum, firma veya şirketler açısından da yararlı bir süreçtir. Çünkü kariyer planlaması yapan bireyler kendi işlerinde yükseliyor iken hizmet ettikleri kurum veya şirket de çalışanımdan bu yönde kaliteli hizmet almış oluyor. Daha nitelikli elemana sahip oluyorlar ve bu da daha nitelikli ve kaliteli bir iş anlamına geliyor. Ayrıca hizmet edilen kurum veya şirket terfi edecek olan çalışanı kolayca diğerlerinden ayırt edebiliyor.

Kariyer planlaması yapan bireyler bu hedefler için emek verirler. Sonuç odaklı düşünen bu bireyler yaptıkları işe dört elle sarılırlar. Gelecekleri için daha refah düzeyi yüksek hedefler belirler ve buna ulaşmak adına çaba sarf ederler. Ne istediklerini çok iyi bilen kararlı bireylerdir. Doğru kariyer planlaması ile istedikleri hedeflere ulaşırlar.