Başarılı Bir Şirket Olmanın Formülü Nedir?

Başarılı bir şirket olmanın formülü için önce başarılı bir şirketin özellikleri kavramının tanımını yapmak gerekir. Başarı kavramı göreceli ve subjektif bir kavramdır. Bir işletme bana göre başarılıyken bir başkasına göre başarısız olarak görülebilir. Bu iki görüş de aynı anda doğru olabilir.

Explore!

Yönetim Danışmanlığı yaklaşımımızın, danışmanlık sürecimizin ve danışmanlık hizmetlerimizin detaylarının açıklandığı Management Consulting our page will be interesting to you.

 Başarı kavramı aslında tanımı yapan kişinin başarıyı nasıl gördüğü ile birebir alakalıdır. O kişinin kafasındaki başarı ivmesi hangi su kabını dolduruyorsa, başarılı bir şirketin özellikleri için de aynı biçimdeki kabı görmek isteyecektir. Bir şirketin kendi koyduğu başarı çıtasına ulaşabilmesi için Albert Solino olarak önerdiğimiz başarılı bir şirketin özellikleri için 5 formül vardır:

Başarılı Bir Şirketin Özellikleri = Kurulan Sistem x  Zaman

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için sistem and zamana ihtiyacı vardır. Sistem ve zaman birlikte yürümelidir. Örneğin; bir şirketimiz var ve bu şirketi büyütmek, girişimcilerin oluşturduğu başarı seviyesine çıkarmak, dünyada ismimizi duyurmak veya dünyada kendi sektörümüzde ilk üçe girmek istiyoruz. Başarılı bir şirketin özellikleri olarak bu amaçlara ulaşmak için bir sistem kurulması ve bu sistemin de işletecek yeterli zamana sahip olması gerekir.

Sistem ve zaman aynı anda olup, birbiri ile çarpıldığı anda ortaya başarı çıkar. Debi kavramındaki gibi, bir yerden akan suyun miktarı zamanla orantılıdır. Su akışını belirleyen nokta zamandır. Haznede ne kadar su biriktiğini bulmak için de sistem kurmak gerekir. Örnekteki gibi debide akan bir kanal vardır. Kanalda boru bulunur ve suyun akış şekilleri farklı farklı olabilir. Akış daralabilir veya genişleyebilir. Bernoulli denklemine göre akan kesitin genişlemesi durumunda ciddi bir enerji ve başarı kaybı yaşanacaktır. 

Bernoulli denklemi basitleştirilmiş şekilde şöyle tanımlanabilir; statik basınç + dinamik basınç = toplam basınç. Sürekli olan bir akıştaki her noktanın, o noktadaki akışkan hızından ayrı olarak, kendi statik basıncı (p) ve dinamik basıncı (q) bulunur. Bunların toplamı olan p+q’da toplam basınç p0 olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; ne kadar uzun süre hazneye su akıtılırsa, haznede o kadar çok su birikir. Sistem çalıştırıldığı her saniye ortaya pozitif sonuçlar çıkacaktır. Başarıya ulaşmak isteyen bir şirket kendi bünyesinde sistem kurmalı ve bu sisteme zaman tanımalıdır. Bir sistemin kurulması bile çok ciddi zaman alır.

Albert Solino olarak danışmanlık hizmetlerimizin büyük bir kısmı başarılı bir şirketin özellikleri olan sistem kurma üzerine gerçekleşmektedir. Yeri geldiğinde insan kaynakları, kurumsal, pazarlama alanında işleyecek hedef pazarlama ve izin süreci ile alakalı bir sistem kurmaktayız. Bu sistemlerin her birinin kurulması oldukça zaman alır. Sistem çalışır, verimli ve başarılı olarak kullanılabilmesi için de zaman gereklidir.

Sistem sürecinde sabır çok önemlidir. Sistemin eksikleri varsa tamamlanması gerekir. Sürekli iyileşme felsefesinde olmak çok mühimdir. Sisteme gerekli zaman verilmeli ve sonuç üretir hale gelmesi beklenmelidir. Basit bir izin süreci sistemi kursanız bile sistemin tüm unsurlarının teknoloji ve tasarım şeklinde gerçekleştirilmesi ve sorunsuz olması için zamana ihtiyaç vardır. Kısaca başarının formülü, kurulan ve kurulacak sistemler x zamandan geçer. Sistem ve zaman çarpımı şirketlere başarıyı getirmektedir

Başarılı Bir Şirketin Özellikleri

= Delege Edilen İş²

Delege edilen işin karesini aldığınız zaman, çarpan etkisiyle yayılan bir verimlilik ve başarı görürsünüz. Peki, iş delegasyonu nedir ve başarıyı nasıl getirir?

Bir işletmede kurumsallık olarak ileriye gidebilmenin yolu, sizin üzerinizde olan yükleri daha az ve daha çok değer yaratan olarak tasnif etmekten geçer. Bu tasnife göre daha az değer yaratan işler delege edilmelidir. Değere odaklanabilmek için değer yaratılan işlere daha çok zaman harcanmalıdır.

Hangi pozisyonda olursanız olun eğer üzerinizdeki işleri daha çok ve az değer yaratan olarak sınıflandırmazsanız ve sınıflandırılan işlerin kim tarafından veya teknoloji tarafından yapılacağına dair kendinize sorular sormazsanız, az değer yaratan işte takılı kalıp, çok değer yaratan işe vakit ayıramaz ve başarıdan uzaklaşırsınız. Başarının formülü için delege edilen bir işin sizde bir zaman boşluğu yaratacağı ve zaman boşluğunun da daha çok değer yaratacak işle doldurulacağı gerçeğinden hareketle delege edilen işin karesi alınmalıdır.

Başarılı şirketlerin ortak özellikleri burada saklıdır:

İşte delegasyon sayesinde şirketinizde büyük bir başarı artışı olduğunu göreceksiniz. Genelde başarıya ulaşamayan şirketler “Çok yoğunuz. Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok ama işin içinden de çıkamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.” şeklinde sözler söyler. Bu sözlerin sebebi delege edilen işin olmamasından kaynaklanır. Haliyle delege olan iş olmayınca da karesini almak imkansız hâle gelir.

Bir işi başka birine devrettiğiniz zaman, yani 2’nin karesini aldığınız zaman 4 sonucunu elde edersiniz. 3’ün karesini alırsanız da 9 sonucu ortaya çıkar. Bundan hareketle, her bir delege ettiğiniz iş size misliyle verimlilik, pozitiflik ve başarı artışı olarak döner. Kısacası başarının formülü, delege edilen işin karesi şeklindedir.

Stratejiler belirlenirken, şirketin dış faktörleri ile birlikte iç faktörleri de ele alınmalıdır. Tüm çalışanlar tek bir noktada birleşerek hedefe doğru en hızlı şekilde yol alabilmesi için belirlenen stratejilerin şirkette benimsenebilir ve uygulanabilir olması gerekir. Odaklanmak, bu sürecin en önemli temel taşlarındandır. Artık büyük balığın küçük balığı yediği değil, küçük balıkların birleşerek büyük balığı yediği bir pazardayız.

İyi bir Şirket Nasıl Olmalı ?

"İyi bir şirket nasıl olmalı ?" sorusunu başarılı bir şirket olmanın formülü kapsamında bilimsel bir örnekle açıklamak isterim: 

Işığın geldiği yöne bir küp tutulduğu zaman gölgede kalacak yüzeyler olacaktır fakat düz bir prizma tutulursa, ışık istenilen noktaya doğrultulabilir ve beraberinde kıvılcımla birlikte ateşe dönüştürülebilir bir enerji elde edilir. Stratejide önemli nokta; çalışanlara hedefleri benimsettirerek tek bir noktada buluşturup odaklandırmaktır. Bu sayede şirket hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilir, herkes hedefi ve stratejileri benimsediği için de olası fırsatlar yakalanabilir ve risklere karşı önlemler alınabilir. Ayrıca; şirket bu sayede büyütülür; işletmenin karı artar ve başarılı bir şirket yapısı ortaya çıkarılır. İyi bir şirket; hedeflere odaklanmış stratejisi etkin bir şekilde uygulanan şirket demektir. İyi bir şirket; başarının, delegasyon ile takım çalışmasına yayılan sinerjisinden beslenen ve değer yaratmaya odaklı bir şirket olmalıdır.

Başarılı Bir Şirketin Özellikleri

= Doğru İnsan x Doğru Yatırım

İşletmelerde robotlar çalışabilir ama asıl kaynak insandır. Bir şirketin başarıya ulaşabilmesi için doğru insana ihtiyacı vardır. Pek tabii ki doğru kavramı ise görecelidir. Benim bir işim için doğru olan bir kişi, başka bir iş için doğru olmayabilir. İşte bu noktada, İstenilen işe uygun doğru insanı bulmak ve çekebilmek başarılı bir şirketin özellikleri arasında belki de en ön sırada gelmektedir. Neticede, şirketler cazibe merkezi haline gelmelidir.

Başarılı şirketlerin ortak özellikleri 'ni incelediğimizde doğru insanları bulup, o insanlara sürekli olarak yatırım yapan şirketleri görüyoruz.

Başarılı şirket olmanın formülü de işte bu adımlardan geçmektedir:

 • Bir insanı geliştirmeniz,
 • O insanı eğitim programlarından geçirmeniz,
 • O insanı yetenek gelişimi programlarına almanız,
 • Yatırım yaptığınız insan ile yetenek geliştirme planları yapmanız,
 • O çalışanı yetkinlik matrisine yerleştirmeniz ve
 • Ona her anlamda yatırım yapmanız gerekir.

Başarılı yönetim, insana yatırım ve doğru insan bir araya gelirse şirketler için başarı da beraberinde gelir. Doğru insan, şirket olarak doğru stratejiye sahip olmasanız bile bir süre içinde stratejiyi düşünüp bulur. Bu sayede işletmenizi başarıya götürür.

Başarı = Yapılan İşin Kalitesi ve Çıktısı / Müşteri Beklentisi > 1

Örneğin; bir ürün veya hizmet satıyorsunuz yani bir iş yapıyorsunuz diyelim. Bu işin kalitesi ve çıktısı eğer müşterinin o işe dair beklentisinden fazla ise müşteri sizin gönüllü marka elçiniz olacaktır ve bu da size başarıyı getirecektir. Başarılı bir şirket olmanın formülü marka elçisi yaratmaktan geçmektedir.

Marka elçiniz olmasalar bile sizden birden fazla satın alma işlemi yapmaya meyilli olacaklardır. Ağızdan ağıza pazarlama yoluyla sizin reklamınızı yapmaktan çekinmeyecektirler. Çünkü onları neredeyse kendinize, yani şirketinize aşık etmiş durumdasınızdır.

Örneğin bir restorana gittiniz. Restoranda oturdunuz, menüye baktınız ve köfte sipariş ettiniz. Beklentinizin tadı fena olmayan, yağı yerinde, midenizi rahatsız etmeyecek, yumuşak ve fiyat olarak da uygun bir köfte yemek olduğunu düşünelim. Köfte geldiğinde bir porsiyon köftenin fiyatı 20 TL olduğunu öğreniyorsunuz ve çok uygun buluyorsunuz. Ayrıca köftenin üzerinde özel soslar olduğunu görüyorsunuz ve sunumunu da çok estetik buluyorsunuz. Hemen köfteyi tadıyorsunuz ve çok beğeniyorsunuz. Aynı köfteden bir porsiyon daha sipariş veriyorsunuz. Köfteniz bittikten sonra bir de çay sipariş ediyorsunuz. Çayınızı içerken de yakın bir arkadaşınızı aradığınızı varsayalım. Arkadaşınızı arayıp “Mustafa n’aber, nasılsın? Ben şu an X restorandayım ve burası çok güzel köfte yapıyormuş. Hem fiyatı uygun hem de tadı çok güzel! Mutlaka buraya gelmelisin.” diyorsunuz.

Başarılı Şirketlerin Ortak Özellikleri : Beklenenden Daha Kaliteli İş

Başarının formülünü ve başarılı şirketlerin ortak özelliklerini bu örnekten de anlayabiliriz. İş, kuvvetin bir nesneye uygulanması ve onun belirli bir mesafeye hareket ettirilmesidir. Fiziksel olarak enerji harcanılmış ama harekete dönüştürülmemişse iş yapılmamış demektir. İş, f x katedilen mesafe ile doğru orantılıdır. Yapılan işin kalitesi ve çıktısı olması gerekir. Eğer yapılan işin kalitesi ve çıktısı müşterinizin beklentisini aşmışsa, işte o zaman başarılısınızdır.

Müşteriye beklentisinden çok daha kaliteli iş üretmek size başarıyı getirecektir. Müşteri size aşık ve sadakatli olacaktır. Sadakatli bir müşteri sizin marka elçiliğinizi yaparak başkalarının da sizin ürünlerinizi almasını sağlayacaktır. Diğer müşteri de başka kişilere sizin şirketinizi önerdiğinde ise, başarılı şirketlerin ortak özellikleri kapsamında bu sürecin ağaç gibi köklendiğini göreceksiniz.

Başarılı Bir Şirketin Özellikleri

= Doğru Strateji x Etkin Yönetim

Bir işletme başarılı olmak istiyorsa iki konuya odaklanmalı ve oradaki doğru noktaları bulabilmelidir. Odaklanılması gereken o iki nokta başarılı bir şirketin özellikleri 'ni belirleyen strateji and yönetim tarzıdır.

Strateji, şirket için doğru olmalıdır. Ürün ve pazar uyumunu sağlayacak doğru bir stratejinin olması gerekir. Siz, ürün veya hizmet, hangisini üretiyor ve satıyorsanız, onunla ilgili doğru stratejinizi belirleyebilirseniz ve bunu da hayata geçirmek için en etkin yöntemi seçebilirseniz başarı size gelir. Doğru strateji, bizi hayatta tutacak olan başarılı bir şirket olmanın formülü 'nün birinci parçasıdır. Strateji, bir işi yapmak ve hedefe ulaşmak için düşündüğünüz taktik ve yöntemlerdir. Bu noktada yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir; 

 • İşinizi başarıya ulaştıracak doğru taktik ve yöntemler bulmanız gerekir.
 • Başarılı bir şirketin formülü olarak bulduğunuz stratejinin hayata geçmesi için de etkin yönetim sergilemeniz gerekir.
 • Sistemleri, organizasyonu ve teknolojiyi uyumlu ve entegre çalıştıracak bir yönetim felsefesi bulmalısınız.
 • Sürekli kendini iyileştiren etkin bir yönetim tarzına sahip olmalısınız. 
 • İnsana yatırımı ön plana alan etkin bir yönetim felsefesi yapmalısınız.

Başarılı Bir Şirket Olma Kapsamında Albert Solino Yaklaşımı Olarak Müşterilerinize Ne/Neler Sağlamaktasınız?

Başarılı kavramı göreceli olduğu için başarılı bir şirket olmanın formülü kapsamında ilk hareket edeceğimiz nokta müşterimize “Başarı sizin için nedir?” sorusunu sormak olacaktır. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra yapacağımız işleri tasarlamamız gerekir. Bundan sonra yapacağımız proje hangi danışmanlık kapsamında olursa olsun, mutlaka insan kaynakları ve organizasyon, sistem and süreç ve teknoloji boyutlarında olacaktır.  Bu 3 boyutun bileşkesi olarak danışmanlık çıktımızı üretiyor oluruz. 

Bu kapsamda 4 temel çözümümüz bulunmaktadır:

Management Consulting

En temel olarak yönetim danışmanlığı çözümünü sunmaktayız. Daha iyi ve etkin bir yönetim ve kılcal damarların işlediği bir yönetim sergileyebilmek için bir işletmenin neler yapması gerektiğini belirleme, ortaya koyma ve buradaki sistemleri kurma süreçlerini gerçekleştiririz. Bunun içinde iş delegasyonu, sistem tasarımı, iş akışları, SWOT analizleri ve BCG matrisi gibi faaliyetler yer almaktadır.

Institutionalization Consultancy

İkinci olarak ise kurumsallaşma danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Kurumsallaşma danışmanlığı kapsamında başarılı olmak isteyen şirketlere kurumsal yapılarının kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda destek olmaktayız. Başarılı bir firmaya ulaşabilmek için en etkin yönetim kurulunun nasıl olacağı, başarının anahtarı olabilecek yönetsel komitelerin ne olacağı, organizasyonun nasıl olacağı ve süreçlerin nasıl işleyeceğini tasarlamamız gerekecektir. Bu aşamaların genelinin toplandığı başlığa da kurumsallaşma danışmanlığı demekteyiz. 

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

Üçüncü başlık olarak ise yetenek yönetimi danışmanlığı verebiliriz. Başarının formüllerinden birinin insan x insana yatırım olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu noktada insan kaynağı alt fonksiyonu olarak yetenek yönetimi kavramı devreye girmektedir. Yetenek yönetimi, yeteneği çekmek, bünyede tutmak ve mevcut yetenekleri geliştirip yetkinlik kazandırmaya kadar giden uçtan uca bir süreçtir. Bütün bu sürecin nasıl olması gerektiğini tasarlar, sistemleri kurar, yetenek yönetimi yapılarını tasarlar, yetkinlik geliştirici projeler yapar ve hayata geçirmekteyiz. Yetenek yönetimi de şirkete başarıyı getirmektedir. 

Strateji Danışmanlığı

En temel dört çözümümüzün sonuncusu ise strateji danışmanlığıdır. Strateji danışmanlığı kapsamında bir şirketin gitmek istediği yön ve ulaşmak istediği amaçların ne olduğunu belirlemekteyiz. SWOT analizi yaparak, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri ortaya koyarız. Gitmek istenilen yöne nasıl ulaşılabileceğine dair SWOT analiziyle beraber stratejiler tasarlamaktayız. Stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli olan entegre aksiyonları gerçekleştirmekteyiz. Aksiyonların başarıya ulaşıp ulaşmadığına dair cevap olarak da hedefler koymaktayız. Bunun için KPI(Anahtar Performans Göstergesi), Balanced Scorecard(Kurumsal Karne) veya OKR Software(Hedefler ve Anahtar Göstergeler) yöntemini uygulayabilmekteyiz.