4691-5746 Sayılı Kanun SGK Açısından Alınan Ücretin Tavan Ücreti Aşması Durumu

1.Durum: 5746 Aşarsa – Prim gün= Ar-Ge Günü 
 Prim tutarı =Günlük Üst Limit*Ar-Ge Günü
 5510 Aşmazsa – Prim Gün = Ar-Ge Dışı Çalışılan Gün
 Prim Tutarı = Toplam Ücret –Ar-Ge Ücreti
5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmasına karşın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının prime esas kazanç üst sınırının altında kalması halinde,

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretlerinin üst sınıra kadar olan kısmı,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir.

Örnek 1- (C) sigortalısının, 2009/Mart ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 2.000,00 TL, ayın kalan günlerinde ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmasından dolayı 2.500,00 TL ücret hakettiği varsayıldığında,

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı ise 144,30 * 10 = 1.443,00 TL olarak,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20, prime esas kazanç tutarı 4.329,00 – 1.443,00 = 2.886,00 TL olarak,

Kuruma bildirilecek,

2.000,00 TL + 2.500,00 TL  = 4.500,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,

1.443,00 TL  + 2.886,00 TL = 4.329,00 TL ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,

Prime esas kazanç üst sınırını aşan 4.500,00 TL – 4.329,00 TL = 171,00 TL ise, ücret niteliğinde bir ödeme olması nedeniyle takip eden aylardaki prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

2.Durum: 5746 Aşmazsa – Prim Gün = 0 (sıfır)  
Prim tutarı = Ar-Ge Ücreti
5510 Aşarsa –Prim Gün = Ar-Ge Günü + Ar-Ge Dışı Gün
Prim tutarı =Toplam Ücret-Ar-Ge Ücreti
5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmamasına karşın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının (prim, ikramiye v.s) prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde;

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne 0 (sıfır);  prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri, (prim ödeme gün sayısı * günlük prime esas kazanç üst sınırı aşılmamak kaydıyla),

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarında geçen gün sayısının toplamı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir

Örnek 2- 2009/Şubat ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 1.000,00 TL, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 20 günlük çalışmasından dolayı 2.000,00 TL ücret hak eden (A) sigortalısına aynı ay içinde 2.500,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında,

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 0 (sıfır), prime esas kazanç tutarı 1.000,00 TL olarak,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 30, prime esas kazanç tutarı ise ilgili aydaki prim ödeme gün sayısının (30), aylık prime esas kazanç üst sınırının 4.329,00 olduğu hususu göz önüne alınarak,

4.329,00 – 1.000,00 =  3.329,00 TL olarak,

Kuruma bildirilecek,

1.000,00 TL + 2.000,00 TL + 2.500,00 TL = 5.500,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,

1.000,00 TL + 3.329,00 = 4.329,00 ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,

5.500,00 TL – 4.329,00 TL = 1.171,00 TL ise, ücret dışında bir ödeme olması nedeniyle takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların (Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilecek) prime esas kazancına dahil edilecektir.

3.Durum:  5746 Aşarsa – Prim Günü = Ar-Ge Günü
Prim Tutarı = Günlük Üst Limit*Ar-ge Günü
 5510 Aşarsa –     Prim Günü = Ar-Ge Dışı Gün
Prim Tutarı =  Günlük Üst Limit*Ar-Ge Dışı Gün
 (Aşan kısım Sonraki Aya Devreden SGK tutarı olarak devreder.)

5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretlerinin üst sınıra kadar olan kısmı,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı, yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir

Örnek 4- 2009/Nisan ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 2.600,00 TL, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 15 günlük çalışmasından dolayı 3.000,00 TL ücret hak eden (E) sigortalısına aynı ay içinde 1.000,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında,

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı 10 * 144,30 = 1.443,00 TL olarak,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 15, prime esas kazanç tutarı 15 * 144,30 = 2.165,00 TL olarak,

Kuruma bildirilecek,

2.600,00 TL + 3.000,00 TL  + 1.000,00 TL = 6.600,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,

1.443,00 TL  + 2.165,00 TL = 3.608,00 TL ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,

Prime esas kazanç üst sınırını aşan 6.600,00 TL – 3.608,00 TL = 2.992,00 TL’nin 1.000,00 YTL’si ücret dışında bir ödeme olması nedeniyle, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecek, kalan 1992,00 TL’si ise ücret niteliğinde bir ödeme olması nedeniyle takip eden aylardaki prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

4.Durum:5746 Aşmazsa –   Prim Gün = Ar-Ge Günü
Prim Tutarı = Günlük Ücret*Ar-Ge Günü
5510 Aşmazsa –   Prim Günü = Ar-Ge Dışı Gün
Prim Tutarı = Günlük Ücret*Ar-Ge Dışı Gün

5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri,

-Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak edilen ücretler ile ücret dışındaki ödemelerin toplamı,

yazılacaktır.

Örnek 5- (D) sigortalısının, 2009/Mayıs ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 1.000,00 TL, ayın kalan günlerinde ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmasından dolayı 2.000,00 TL ücret hak ettiği varsayıldığında,

– 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı 1.000,00 TL olarak,

– Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20, prime esas kazanç tutarı ise 2.000,00 TL olarak,

Kuruma bildirilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 

Faruk Arslan

Kıdemli Mali Danışman  | SMMM