Albert Solino Danışmanlık

E-Turquality

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan firmaların ve işbirliği kuruluşlarının uluslararası pazarda ön plana çıkabilmesi, rekabet avantajı kazanması, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ihracat performansının artırılması için program kapsamına alınan giderlere ilişkin destek alabilmesini sağlayan yenilikçi bir teşvik ve destek programıdır.

Yenilikçi Teşvik ve Destek Programı E-Turquality ile Uluslararası Pazarda Ön Planda Olun!

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları)

2002 yılında yolculuğu başlayan ve devrim niteliğinde bir destek programı olan TURQUALITY, ülkemizin önemli markalarının yurtdışında bilinirliğinin, verimliliğinin ve ticari performansının artırılması konusunda 400’ den fazla markaya önemli katkılar sağlamıştır. Ülkemizin markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçlerini kapsayan bir destek sistemi olan TURQUALITY, 2015 yılı itibariyle Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerini de kapsayan bir yapıya geçmiştir. Bu kapsam büyümesi sonrası turizm, sağlık, lojistik, HoReCa gibi sektörler TURQUALITY’nin sağladığı desteklerden yaygın biçimde yararlanmaya başlamıştır.

Reform niteliğinde olan bu değişikliğin ana odağında olan bilişim sektörü ise sadece 5 marka ile beklenen performansı gösterememiştir. Bilişim sektörü teknik ağırlıklı yönetim anlayışı, çevik ve amaca odaklı çalışma yöntemleriyle, kurumsallaşma sürecinde diğer imalat ve hizmet sektörlerine kıyasla ezberleri bozan farklı dinamiklere sahip bir yapıdadır. Bu nedenle TURQUALITY’nin beklediği kurumsallaşma gereksinimleri ve sağladığı desteklerin yazılım sektörü için önemli bir albeni sağlamaması, belirttiğimiz bu düşük performansa sebebiyet vermiştir.

Yeni politikalarıyla dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, ilk iş olarak teşvik ekosisteminden istenen o dinamik yapının sağlanması ve kapsam dahilindeki yazılım firmalarının sayısının artırılması için kolları sıvamış, uzun çalışmalardan sonra 5447 Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 20 Nisan 2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe almıştır.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Nedir ?

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı, Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan firmaların ve işbirliği kuruluşlarının uluslararası pazarda ön plana çıkabilmesi, rekabet avantajı kazanması, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ihracat performansının artırılması için program kapsamına alınan giderlere ilişkin destek alabilmesini sağlayan yenilikçi bir teşvik ve destek programıdır.

Yapay Zeka, E-Spor, Yazılım ve Bunlara Benzer Birçok Sektör E-Turquality Desteklerinden Faydalanabilir!

Kimler E-Turquality Desteklerinden Faydalanabilir?

 

Başvurusu yapılacak değerlendirmeler sonrasında uygun görünen bilişim ve aşağıda listesi verilmiş alt sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşlar E-Turquality desteklerinden faydalanabilir;

sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşları başvuru yapabilir.

Denetim Kapsamına Hangi Konular Dahildir?

Ön başvuru aşamasında uygun bulunan bilişim firmaları ve işbirliği kuruluşlar Yönetim Danışmanlığı Firması Denetimine girmeye hak kazanır. Bu denetimde başvuru sahibinin:

program amaçları dahilinde uygunluğu denetlenir.

Denetimde Ek Puan Şansı!

Yönetim Danışmanlığı firmasının hazırlayacağı Denetim Raporu Bakanlık tarafından incelenir ve şirketin denetim puanı belirlenir. Denetim puanına ek olarak aşağıdaki kriterlere sahip firmalara ek puan verilir:

program amaçları dahilinde uygunluğu denetlenir.

Çeşitli Destek Kalemleri ve Yüksek Üst Limitler için Siz De E-Turquality’ye Albert Solino’yla Adım Atın!

Destek Kalemleri ve Üst Limitler Nelerdir?

Albert Solino; Titiz ve Detaylı Danışmanlık Çalışmasıyla E-Turquality Sürecinizi Hızlandırır!

E-Turquality Danışmanlık Çalışma Yaklaşımımız

1.Ön değerlendirme ve planlama

Turquality istekleri doğrultusunda firmanın olgunluk seviyesinin tespiti ve bu doğrultuda proje planı ve ekibin belirlenmesi:

2.Hazırlık Süreçleri ve E-Turquality Mevzuatına Uyum Rehberliği

Turquality , başarıyla tamamlanması gereken bir sınav gibidir. Sonucu doğrudan etkileyecek bir denetim sistemi vardır. Bu denetime hem doküman hem de sunum taktikleri olarak hazırlanılması gerekmektedir:

3.Resmi Başvuru, Denetim ve Sonucun Açıklanması

E-Turquality Programı Resmi Başvuru Süreçleri Danışmanlığı

E-Turquality Danışmanlığı Başlığı Altında Sağlamış Olduğumuz Hizmetlerden Faydalanarak Siz De E-Turquality’ye “Evet” Deyin!

Albert Solino E-Turquality Danışmanlığı Kapsamında Neler Yapacak ?

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

Finansal Performans

Marka Yönetimi ve Performansı

Yeni Ürün Geliştirme

Pazarlama ve Satış

Operasyon Yönetimi

Yönetişim

Bilgi sistemleri

Dijitalleşme

İK Yönetimi