Albert Solino Yonetim Danismanligi

Dijitalleşme

 Dijitalleşme süreci, bir iş modelinde ya da işletmede dijital hale getirilebilecek her operasyonun yeni gelir ve değer üretme olanakları sağlama amacıyla, dijital teknolojilerin günlük hayata entegrasyonudur.

Dolayısıyla dijitalleşme, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir. Dijitalleşmenin günümüzde giderek önem kazanmasının başlıca nedeni, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir. Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde bir işletme yönetiminin beklentileri 20 sene öncesinden oldukça farklıdır.

Günümüzde artık birçok işletme, operasyonlarının günlük çalışma hacmini artırmak ve verimliliğini geliştirmek adına dijitalleşmeye başvuruyor. Dijitalleşme sayesinde işletmeler aynı zamanda, kaynak yönetimlerini üst seviyeye çıkararak, iş modellerine katkı yaratır. Dijital otomasyon, verimliliği en üst seviyeye çıkarmak adına işletmenin herhangi bir operasyon sürecinde yürürlüğe konsa da, organizasyonlara daha kapsamlı da uygulanabilir.

 

Kilit Faydalar:
  • Operasyon verimliliğinde artma

Dijital dönüşümün ortaya koyduğu kesintisiz verimlilik, uzun vadede işletmeler için çok daha fazlasını yaratacaktır.  

 

  • Operasyon giderlerinde azalma

Dijital otomasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkan yüksek verimlilik, aynı zamanda operasyon giderlerinde daha iyi bir yönetim sağlar. Daha çok işin daha az iş gücüyle yapılmasına olanak sağlayan dijitalleşme, operasyon karlılığını arttırmaya yönelik önemli avantajlar içerir.

 

  • İnsan kaynaklı hataların ortadan kalkması

Yazılım ve robotik otomasyonun iş sürecine dahil edilmesinden dolayı insan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunlar oldukça azalır.

 

  • Yüksek seviye operasyon sürdürülebilirliği

İşletmelere entegrasyonu sağlanan robotik otomasyonun ve üst düzey yazılım desteğinin kesintisiz çalışabilmesi, insan kaynaklı oluşabilecek kesintilerin önüne geçer.

 

  • İş modelinde tutarlılık

Yazılım destekli bir iş modeli, her zaman daha tutarlı bir performans gösterir. Ortaya çıkacak hataların, sorunların ya da kesintilerin en aza indirilmesi daha tutarlı bir iş sürecinin oluşmasına sebep olur.

 

Günümüzün değişen piyasa şartlarından dolayı sektör ihtiyaçlarının evrilmesi sonunda açıkça görülüyor ki dijital dönüşümün etkileri daha güçlü hissediliyor. Dolayısıyla artık pek çok işletme, dijitalleşmenin operasyonlarına katkı sağlayacağına inanıyor.

 Şirketinizin dijitalleşme sürecini başlatmak, dijital otomasyona adapte olmak ve işletmenizin nasıl yararlanacağını öğrenmek için danışmanlarımızla iletişime geçiniz.

 

 Albert Solino, konusunda uzman danışman ekibiyle ve bugüne kadar sağladığı Kurumsal Yönetim Danışmanlığı çözümleriyle şirketlerin değerine değer katmaktadır.