Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı ’nın temelini, Dijital Dönüşüm kavramı oluşturur. Dijital dönüşüm, tüm düzey ve işlevlerdeki teknolojilerin, süreçlerin ve yetkinliklerin aşamalı ve stratejik bir şekilde entegre edilmesiyle, endüstrinin veya ekosistemin kültürel, organizasyonel ve operasyonel değişimidir.

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, iş süreçlerini iyileştirmeye ve yeni yetenekler ve iş modelleri geliştirmeye zorlandıkları için dijital olarak dönüşüyor.
Dijital dönüşüm , herhangi bir strateji olarak hedeflere, mevcut duruma ve dönüşümsel bir yolculuğa mantıklı ve noktaları birleştirecek şekilde nasıl ilerleyeceğine bakan bir dijital dönüşüm stratejisi gerektirir. En önemlisi, şirketlerin, bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirebilmeleri ve bilgi, veri, süreçler, teknolojiler ilgili alanlarda entegrasyon sağlayabilmeleri için dijital gelişim yol haritası oluşturmalarını gerekmektedir.

İLETİŞİM

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı konusunda daha fazla bilgi almak

için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 680 06 77 - +90 531 700 4515

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Berk Bulut

Danışman

Yönetim Danışmanlığı & Turquality

Albert Solino Danışmanlık

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı'nın Amacı

1.Global ve yerel, sektörel ve benzer sektördeki iyi uygulamalar ile kıyaslama çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve farkındalığın sağlanması

2.Teknoloji ve Trend Analizlerin ortaya konulması ve mevcut durumun, optimum duruma göre uzaklığının belirlenmesi

3.Operasyonel verimliliği artıracak iyileştirme noktalarının ve hızlı kazanımların  tespit edilmesi

4.Şirketi hedeflerine ulaştıracak dijital dönüşüm stratejilerinin ve projelerinin belirlenmesi

5.Doğru dijitalleşme stratejileri ve projeleri ile zamanın ve iş gücünün etkin kullanılması

Dijital Dönüşüm Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası Çalışma Yaklaşımımız

1.Dünyadaki rakiplerimizin dijital dönüşüm durumları nasıldır?

 • Dünyadaki rakiplerimizin dijital dönüşüm durumları nasıldır?
 • Dijital dönüşüm ile ilişkili birimleri mevcut mudur?
 • Dünyada dijital dönüşüm harcamaları / ciro oranı ne olmaktadır?

2.Rakip Analizi -Yereldeki rakiplerimizin dijital dönüşüm durumları nasıldır?

 • Yereldeki rakiplerimizin dijital dönüşüm durumları nasıldır?
 • Dijitalleşme ile ilişkili birimleri mevcut mudur?

3.Teknoloji ve Trend Analizi

 • Teknoloji nereye doğru evrimleşmektedir?
 • Tercih edilen dijitalleşme uygulamaları nelerdir?

 4.Mevcut dijital dönüşüm seviyeniz global ve yerel rakiplerimize göre nasıldır?

 • Mevcut dijital dönüşüm seviyeniz global ve yerel rakiplerimize göre nasıldır?
 • Dijital dönüşüm seviyemiz strateji, müşterilere sunulan hizmetler ve süreçler bakımından nasıldır?
 • Gelişim alanlarımız nelerdir?
 • Hızlı ve masrafsız kazanımlarımız nelerdir?
 • Yol haritamızda hangi projelerimiz olmalıdır?

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

5.Gelecek Durum Dijitalleşme Yol Haritası ve Hızlı Dijitalleşme Kazanımları

 • Hızlı ve masrafsız kazanımların belirlenmesi
 • Dijitalleşme Gelecek durum yol haritasının çıkartılması
 • Dijitalleşme projelerinin önerilmesi
  • Pazarlama Süreçlerinin Optimizasyonu ve Dijitalleştirilme Seviyesinin Arttırılması
  • Satış Süreçlerinin Optimizasyonu ve Dijitalleştirilme Seviyesinin Arttırılması
  • Operasyonel Süreçlerde Dijitalleşme Seviyesinin Arttırılması:
   • Müşteri Sözleşmeleri ve/veya idari sözleşmeler
   • Muhasebesel Süreçler
   • Proje ve Üretim Süreçleri
   • Görev Takip
  • Idari Süreçlerin Dijitalleşme Seviyesinin Arttırılması:
   • Insan Kaynakları işe alım
   • Insan Kaynakları Kariyer Planlama ve Performans Değerlendirme
   • İzin Yönetimi
  • Envanter Yönetimi
  • Doküman Yönetimi
  • Müşteri Yönetimi (Müşteri Portalı)
  • Üretim Süreçlerin Dijitalleşme Seviyesinin Arttırılması:
   • MRP - Malzeme Kaynak Planlaması
   • SCADA ve MES Sistemleri - Sahadan veri toplama ve ERP sistemleri ile entegrasyon
   • Bakım Yönetimi - Planlı Bakım, önleyici bakım
   • Kalite Yönetimi
   • Kalite Sistem Yönetimi - QDMS
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • ARGE ve Ürün Yönetimi Süreçlerinde Dijitalleşme Seviyesinin Arttırılması
  • Stok Yönetimi
  • Lojistik
  • Tedarikçi Yönetimi
  • Bilgi İşlem altpayılarının birbiriyle entegre hale getirilmesi

Dijital Dönüşüm Gelecek Durum Yol Haritası

Yukarıda belirtilen bütün çalışmaların tamamlanması ile şirketinizin dijital dönüşüm  yol haritası ortaya çıkarılacaktır. Şirketinizin yol haritasının belirlenmesi ile, danışmanlığımız kapsamında yapılması gereken aktiviteler ve çıktılar belirlenecektir.

Dijital Dönüşüm Analizi ve Gelecek Durum Yol Haritası Proje Kartı

Aktiviteler

 • Şirket stratejisi, hedefler ve mevcut faaliyet modelinin anlaşılması
 • Sistemler, yazılımlar ve veri yapılarının analiz edilmesi; ana dijital ihtiyaç alanlarının tespit edilmesi
 • Sektörel teknoloji ve trend analizlerinin ortaya konulması
 • Küresel iyi örnekler, yerel sektör örnekleri ve değerleri ile mevcut durum karşılaştırmasının yapılması
 • Maliyetlerin azaltılması için optimum (en efektif) yöntemle operasyonların nasıl yönetilebileceğine ilişkin hızlı kazanımların belirlenmesi
 • Verimliliğe ilişkin iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
 • Verimliliğin dijital dönüşüm ile nasıl artırılacağına dair tespit, gözlem ve önerilerde bulunulması
 • Albert Solino dijital olgunluk seviyesi tespit metodolojisi kullanılarak olgunluk seviyesinin belirlenmesi ve gelecek durum yol haritasının oluşturulması

Çıktılar

 • Global ve yerel iyi / yaygın uygulamalar ile kıyaslama çalışmaları
 • Dijital dönüşüm olgunluk seviyesi
 • Hızlı kazanımlar ve iyileştirme önerileri
 • Dijital dönüşüm  gelecek durum yol haritası

Araçlar

 • Albert Solino dijital olgunluk seviyesi tespit metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı
 • Albert Solino Yönetim Danışmanlığı Metodolojisi
 • Albert Solino Online Anket Analizleri ve Çözümlemeleri
 • Albert Solino Kıyaslama (Benchmark) Veritabanı

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı ve Gelecek Durum Yol Haritası Çıktıları

Dijital Dönüşüm