Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları; işe alım, kariyer yönetimi, terfi kararlarının alınması ile eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi süreçlerde kullanılmak üzere; katılımcıların eğitim seviyeleri, cinsiyetleri, geçmiş iş deneyimleri ve benzeri bir değerlendirmeye daha önce katılmış olmaları gibi faktörlerden bağımsız olarak, başarı ve performans potansiyelini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz, size ve adaylarınıza, önyargı veya stres olmadan keyifli ve son derece doğru bir tarama deneyimi sunmaktır. Bunu, tarama testlerimizin her zaman geçerli, güvenilir ve adil olmasını sağlayan bilimsel ve çok katmanlı bir yaklaşım benimseyerek başarıyoruz.

Değerlendirme Merkezi (Assessment Center)

“Değerlendirme” ve “Gelişim” kavramları insan faktörünün öne çıktığı işletmelerin sürekliliği açısından temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. Sürekliliği sağlayacak olan nitelikli insan kaynakları yönetimidir.

İşletmelerin vizyonlarını geleceğe taşımaları, “sürekli gelişim” süreçlerinin gerektirdiği uygulama ve değerlendirme sistemlerini özenle kullanmalarına bağlıdır.

Yetkinlikler; başarılı bir iş performansı için kişinin sahip olması gereken özelliklerini ve davranışlarını, yani kişisel niteliklerin tamamını kapsar.

Yönetim yetkinlikleri için “Bir kişinin işinin, üstlendiği rollerinin ya da sorumluluğunun büyük bir bölümünü etkileyen bilgi, beceri ve tutumların oluşturduğu bir kümedir, iş performansı ile ilişkilidir, önceden belirlenen standartlarla ölçülebilir, eğitim ve geliştirme yoluyla ilerletilebilir” şeklinde genel bir tanımlama yapılabilir. Örgütsel ve kişisel/yönetsel yetkinlikler, organizasyonların sahip oldukları temel yetkinlikler ve değerlerle yakından bağlantılıdır. Kendi çalışanları için yetkinlik temelli sistemleri kullanan organizasyonlar, vizyoner ve yüksek performanslı organizasyonlar olarak kabul edilmektedir.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Değerlendirmenin 7 adımı bulunur;

Kleiman, İK denetiminizin nesnel ve doğrusal bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söylüyor. İşte İK işlevinizin etkili bir değerlendirmesini tamamlamaya yönelik yedi adım;

Amaç

Projeyi üstlenme nedeninizi tanımlayın. Uyumluluğu, en iyi uygulamaları, stratejiyi veya kuruluşunuzun karşı karşıya kalabileceği başka bir sorunu anlamak mı istiyorsunuz? Girişimin amacını açıkça tanımladıktan sonra sonraki adımlara geçebilirsiniz.

Kapsam

Tam ölçekli bir değerlendirme göz korkutucu bir görev olabilir. Odak noktanızın İK'nın işlevsel bir alanı mı yoksa istihdamın tüm yaşam döngüsü mü olması gerektiğini düşünün. Uyum ana endişeyse, ilk adım olarak bir kayıt tutma denetimini düşünün. Kuruluşunuzun değerlendirme için bir bütçesi varsa, dış kaynakları kullanarak tam ölçekli bir değerlendirme yapabilirsiniz.

İşlem

Değerlendirme prosedürünü anlatırken çok dikkatli olun. Ekibin üyelerini ve süreçleri değerlendireceğiniz ve değerlendirme sırasında ekip üyeleriyle konuşacağınız konusunda önceden konuşmanız gerekir. Ekip üyelerini inisiyatif almaya davet etmek için bir proje başlangıç ​​toplantısı düşünebilirsiniz.

Veri toplama

Verilerin toplanması, değerlendirmenin en çok zaman alan kısmı olabilir. Şirket içi ekiplerinizle birlikte çalışın ve gereksinimlerinize göre belirli yönergeler ve son tarihler sağlayın. Bütçenin izin verdiği durumlarda, kritik verilerin kıyaslaması için dış kaynakları göz önünde bulundurun.

Analiz

Bulgularınızı objektif olarak gözden geçirebilmek, değerlendirmenin kritik bir parçasıdır. İK topluluğundaki meslektaşlar veya bir avukat veya muhasebeci gibi güvenilir danışmanlar gibi ek kaynakları dâhil etmeyi düşünün.

Eylem planları

Eylem planlarınız hedef kitlenize uygun olmalıdır. Yönetim ekibine sunulan planlar çok yüksek düzeyde olmalı ve uyumluluğun düzenli olduğuna veya bulduğunuz sorunları nasıl ele aldığınıza dair güven sağlamalıdır.

 

Değerlendirme Merkezi Uygulamalarımız

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulamalarının en önemli avantajı iş performansını anlamada sunduğu yüksek tahmin gücüdür.

 

Terfi

  • İlk Kademe Yönetici Pozisyonuna Terfi
  • Orta Kademe Yönetici ve Tepe Yönetici Pozisyonuna Terfi

Potansiyel Belirleme

  • Pozisyona Uygunluk Belirleme
  • Yüksek Potansiyele Sahip Çalışanları Belirleme

Pozisyon Değişikliği

  • Farklı Fonksiyonlar Arası Kariyer Geçişleri

Organizasyonel Değişim

  • Süreç Reorganizasyonu Kapsamında Görev Değişiklikleri
  • Birleşme ve Satın Almalarda İnsan Kaynağının Değerlendirilmesi

Yetkinlikleri olmayan kurumlar için ise Albert Solino yetkinlik havuzundan pozisyonun gerekleri doğrultusunda seçim yapılarak uygulama kapsamı tasarlanabilmektedir. Uygulama raporları işletmelerin, kurum ve kişilerin taleplerine göre özelleştirilebilmektedir.

Albert Solino Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Uygulama Birimleri

E-Assessment

E-Assessment, lojistik ve operasyonel yükler olmadan yüz yüze değerlendirme merkezinin tahmin gücünü sağlar. Uzak ya da dağınık lokasyonlarda bulunan adayları değerlendirmek ya da maliyet tasarrufu sağlanmak istendiğinde uygun bir alternatiftir. E-Assessment, değerlendirici ve katılımcı platformu üzerinden uygulanmaktadır.

Yetkinlik Envanterleri

Yetkinlik envanterleri, adayların iş ortamında sergiledikleri yetkinliklere sahip olma düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır. Pozisyon için kritik unsurları içeren yetkinlik envanterini uygulamak, doğru adaya ulaşmayı kolaylaştırır.

Kişilik Envanterleri

Firmanın yararlandığı herhangi bir yetkinlik modeli yoksa ve/veya adayların yetkinliklerini değil kişilik özelliklerini değerlendirmek önemliyse kişilik envanteri kullanılması tercih edilmelidir.

360° Envanterler

360 derece uygulamaları çalışanların yetkinliklerinin, kendisi ve onu tanıyan başkaları (yöneticisi, astları, iş arkadaşları ve mümkünse müşterileri) tarafından değerlendirilmesini içerir. Bu uygulamalar ağırlıklı olarak çalışana yetkinlikleri hakkında geribildirim sağlayarak farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilir. Yönetici görüşüne ya da kişinin kendi görüşüne göre yapılan değerlendirmelere kıyasla çok daha objektif bir değerlendirme sağlar.

Yetenek Testleri

Yetenek Testleri, geleneksel soru türleri yerine işle bağlantısı yüksek soru türlerini içerir. Pozisyona özgü yetenek testleri, pozisyonla ilgili herhangi bir mesleki bilgi içermeyen ancak görünüm olarak soruların pozisyona özel detaylar içerdiği yetenek testleridir. Soruların pozisyona özel olması adayların testi başvurdukları pozisyonla ilgili görmesine ve sonuç olarak değerlendirme sürecini adil ve olumlu olarak değerlendirmesine yol açmaktadır.

Durumsal Yargı Testleri

Durumsal yargı testleri, bireyin yetkinliklerini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu testlerde, kişiye çeşitli iş benzeri senaryolar verilmekte ve seçeneklerde yer alan davranışların uygunluğunu değerlendirmesi istenmektedir. Test, doğru ve yanlış yanıtlar içermesi nedeniyle, kişinin kendi beyanına dayalı envanter uygulamasına kıyasla yetkinlik değerlendirme konusunda daha etkin sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Oyun Bazlı Değerlendirme

Oyun Bazlı Değerlendirme, genç yeteneklerin zihinsel becerileri ya da kişilik özellikleri itibariyle pozisyona uygunluğunu oyun temelli ölçen psikometrik araçlardır.

Yapay Zekâya Dayalı Değerlendirme

Yapay Zekâya Dayalı Değerlendirme, adayların yetkinliklerdeki potansiyelini, iş hayatında karşılaşabileceği gerçekçi simülasyonlar üzerinden yapay zekânın değerlendirici rolünde olduğu araçlarla ölçümlenmesidir.

Biz Nasıl Yapıyoruz?

Albert Solino’nun testleri konu uzmanları tarafından oluşturulur. Potansiyel konu uzmanlarını bilgi, yetenek ve itibarlarına göre değerlendiririz. Yayınlanmadan önce, her test başka bir uzman tarafından akran değerlendirmesine tabi tutulur. Ardından, konuyla ilgili deneyime sahip yüzlerce test katılımcısı kullanılarak kalibre edilir. Geri bildirim mekanizmalarımız ve benzersiz algoritmalarımız, konu uzmanlarımızın testlerini sürekli olarak iyileştirmelerine olanak tanır.

Yönetsel performans için dikkate alınan faktörlerin büyük bir çoğunluğu, gerçekten ölçülebilir olmalıdır.

Her şey psikometri ekibimizle başlar. İlk olarak, testlerimizin çerçevesini tasarlamak için test teorisinin kanıtlanmış ve yerleşik ilkelerini kullanırız. Ardından, her alandaki konu uzmanları, ekibimizin rehberliğinde bu testler için sorular geliştirir. Bu testler daha sonra doğruluklarını ve etkinliklerini sağlamak için diğer uzmanlar tarafından gözden geçirilir.

İşimiz bununla bitmez. Gelişmiş istatistiksel algoritmalarımız, testlerimizi sürekli olarak doğrulayan ve iyileştiren temel göstergeleri analiz eder. Bir testteki soruların iç tutarlılığını izlememize ve doğrulamamıza yardımcı olması için Cronbach's Alpha gibi ölçümler kullanılmaktadır.

UGESP (Uniform Guidelines On Employee Selection Procedures) çalışan seçimi çerçevesini ve çeşitli beceri analizlerini kullanarak, testlerimizin her birinin içerik geçerliliğini (bir testin neyi değerlendirdiğini) doğrularız.

Albert Solino’nun basit, aerodinamik tasarımı, adaylarınızın en önemli şeye odaklanmasını sağlar: becerilerini göstermek. Sorularımız, adaylara başvurdukları pozisyonlarda çalışma deneyimini yakından taklit eden gerçekçi senaryolar sunar.

Son olarak, size sunduğumuz raporlara ve öngörülere, testlerimizde olduğu kadar özen gösterilmektedir.

Sadece birkaç tıklamayla Albert Solino, adaylarınızın güçlü ve zayıf yönlerini incelemenize, sıralamanıza ve hızlı bir şekilde anlamanıza olanak tanır. Açık ve düzenli raporlarımız, şirketinizin uzun vadeli başarısını olumlu yönde etkileyecek doğru, veriye dayalı işe alım kararlarına odaklanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

İLETİŞİM

İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi
Uygulamaları

İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Uygulamaları konusunda daha fazla bilgi almak için buradaki formumuzu doldurabilir; veya

+90 216 606 06 42

numaralı telefon üzerinden bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]

Fırat Yılmaz

Yönetim Danışmanı Takım Lideri

Albert Solino Danışmanlık