Şirket Değerleme

Şirket Değerleme Hizmetleri 

 

Sermaye piyasalarının son yıllarda ki hızlı gelişimi, şirket birleşme ve satın alma ile şirketlerin halka arz olma eğiliminin artmasına, dolayısıyla şirket sahiplerini ve yatırımcıları şirket değerini doğru tespit etme arayışına yöneltmiştir. Şirketinizin değeri nedir ve bu değer nelerden oluşuyor ya da hangilerini kapsıyor”.Şirket değerinizin doğru bir şekilde tespitinin yanında bu değerin yönetimi ve maksimizasyonu da önemli hale gelmiştir. Bu nedenlerden ötürü şirket değerini tespit etmeye ve yönetmeye yönelik birçok yöntem geliştirilmiştir. Şirket Değerleme sürecinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır; bunlar söz konusu şirketin geçmişi ve ileriye dönük tahmini finansal performansı, nakit akışı yaratma kapasitesi, piyasadaki rekabetçi konumu ve yönetim kadrosudur. Değerleme uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza uygun hizmet sağlayabilecek ve sizinle aynı dili konuşabilecek tecrübeye sahiptirler. Yaklaşımımızı aşağıdaki adımları kullanarak en gerçekçi değeri tahmin edecek şekilde düzenlenmiştir:

Neler Yapıyoruz

 • Şirketin mevcut durumunun, konumunun ve geleceğinin araştırılması ve anlaşılması
 • Kurumsal finansman strateji ve süreçlerinin genel şirket hedefleriyle uyumlu olup olmadıkları ve etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadıkları değerlendirilerek, doğru kararlar alınmasına ve doğru değerleme yapılmasına yardımcı olmaktayız.
 • Potansiyel el değiştirme sonucu oluşabilecek sinerjilerin anlaşılması
 • Dikkatlice belirlenmiş yaklaşım ile indirgenmiş nakit akım, benzer şirket transferleri veya diğer yöntemlerin kullanılması
 • Pazarın ve yatırımcı fikirlerinin anlaşılarak, piyasada gerçekleşmiş benzer satın almalarla kıyaslama yaparak teorik olmayan gerçekçi bir yaklaşım kullanılması
 • SPK, Özelleştirme İdaresi veya diğer yasal hususlar için yapılan çalışmalarda, yasal konulara dikkat edilmesi
 • Şirketinizin değerinin, uluslararası geçerliliği olacak biçimde en gerçekçi ve uygun biçimde belirlenmesi

Şirket değerini hesaplarken, farklı yöntemleri ağırlıklandırıp bir değer aralığı belirleriz. Bu ağırlıklandırmada en etkili unsurlardan biri İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemidir:

 1. Serbest Nakit Akımlarının Hesaplanması/Belirlenmesi
 2. İskonto Oranının Hesaplanması/Belirlenmesi
 3. Projeksiyon dönemi boyunca elde edilmesi beklenen serbest nakit akımlarının bugünkü değerlerinin bulunması
 4. 5 yıllık projeksiyon döneminden sonsuza kadar elde etmesi öngörülen nakit akımlarının toplamını belirlenmesi ve bugünkü değerinin hesaplanması gerekmektedir.
 5. Şirket Değerine Ulaşılması

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin