Şirket Birleşme & Satın Alma (M&A)

Hızla değişen sermaye piyasalarında, şirketler için satın alma ve birleşme rekabette bir adım öne geçmek için vazgeçilmez gündem maddesi haline gelmiştir. Şirketler pazar paylarını arttırmak amacıyla bu yöntemi tercih etmektedirler. Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısı hem Türkiye’de hem de dünyada hızla artmaktadır.

Bu işlemlerinin hacminde ve sayısında önemli ölçüde artış olmasına karşın, bu işlemlerin büyük çoğunluğu yatırımcılar için beklenen değeri gerçekleştirmekte yeterli olamamaktadır.

Bu durumun birden fazla nedeni vardır. En başta şirketler arası entegrasyon eksikliği yer almaktadır. Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde kurumlar için büyük değişiklikler söz konusudur. İşlem türleri,finansman ve uygulama modelleri büyük ölçüde değişmektedir. Şirket satın alma ve birleşme sürecinde karşılaşılacak zorlukları aşmak için tecrübe ve teknik bilgi gereklidir.

Danışmanlık yaklaşımımız firmanızın ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda şekillendirdiğimiz 3 ana fazdan oluşmaktadır.

1.    Stratejik Durum Tespiti:

 • Şirketin  finansal ve operasyonel durumu detaylı bir şekilde incelenir. Bunun yanı sıra Ticari & Piyasa İncelemeleri yapılır.
 • Yaklaşık Şirket Değerinin Hesaplanması
 • Birleşme Stratejisinin planlanması
 • Olası Hedef Şirket İçin Analiz Çalışmasının Yapılması

a.Finansal Analiz
b.Organizasyon Farklılıklarının Analizi

2.    Müzakere

 • Planlama ve Birleşme: Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde ve şirketin çıkarlarını en iyi şekilde koruyan ortaklık anlaşmasının imzalanmasını sağlayacak stratejinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi
 • Bütünleşmeyi Planlamak ve Uygulamak
 • Nihai fiyat ve ödeme koşulları üzerinde anlaşılması ve ortaklık yapısının belirlenmesi sürecinde danışmanlık


3.    Birleşme ve Satın Alma Süreci

 • Belirlenen maddeler üzerinde her iki tarafında anlaşması
 • Due Dilligence
 • Birleşme Stratejisinin oluşturulması
 • Gerekli mercilerden anlaşma için gereken onayların alınmasında destek verilmesi
 • Kesin satış anlaşmasını bitirmeye yönelik hukuksal ve vergi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesinde danışmanlık
 • Birleşme ve Satın Alma

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin