Türkiye’den ABD Pazarına Giriş ve Yönetim Danışmanlığı

TÜRKİYE’DEN ABD PAZARINA YÖNELİK PAZARA GİRİŞ, STRATEJİK, OPERASYONEL ve FİNANSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

1- Amrika Pazarına Giriş Danışmanlığı – Pazar araştırması
– Ürün ve hizmetlerin ABD pazarı açısından teknik/ekonomik/ticari yapılabilirliğinin analiz edilmesi
– Benzer ürün ve hizmetlerin araştırılması ve bu araştırmaya göre ürün/hizmet konumlandırması senaryolarının oluşturulması
– 4P Analizi – Fiyat, Ürün/Hizmet, Satış Kanalı, Promosyon

2- Ürün ve Hizmetlerin ABD pazarına uygun olacak şekilde lokalizasyonu
– Pazar beklentilerine göre yapılması gereken Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmaları hakkında iş analizi hizmeti
– 4P Pazar araştırması sonucunda belirlenecek Ürün/Hizmet konumlandırmasına göre yapılacak pazarlama planı – Hedef kitlenin belirlenerek buna uygun
Hedef fiyat,
Hedef satış kanalları,
Hedef promosyon çalışmaları,
Hedef Ürün/hizmetlerin belirlenmesi,

3- ABD’de Şube ya da Yeni Şirket Açılışı Danışmanlığı
– Pazar araştırması ve Ürün/Hizmet Lokalizasyonu çalışmaları neticesinde ya da bu çalışmaları kendi tamamlamış şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri‘nde şube ya da şirket açılış işlemleri danışmanlığı,
– ABD hukuk ve mali sistem hakkında iş ortaklarımızla birlikte ticari riskler, yatırım danışmanlığı ve şirket yönetiminde dikkat edilmesi gereken konularda danışmanlık
– İş Vizesi ve göçmenlik işleriyle ilgili danışmanlık

4- ABD’de Melek veya Risk Sermayesi Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı
– Amerika Birleşik Devletleri‘nde satışı planlanan Ürün/Hizmet lerin proje haline getirilerek 5 Yıllık İş Planının hazırlanması,
– Yatırımcı sunumu için Teaser (Tanıtım) Dosyasının Hazırlanarak yatırım danışmanlığının sağlanması
– Networking ve stratejiye göre yatırımcı bulma çalışmalarının organize edilmesi,
– Deal – Closing