Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık, danışmanın işin kendisini fiili olarak yerine getirmekten değil de işi fiili olarak yerine getirenlere yardım etmekten sorumlu olduğu durumlarda, bir işin veya bir dizi işin içeriği, süreci veya yapısı ile ilgili yardım sağlamanın herhangi bir şeklidir. Bu konuda en önemli nokta, danışman olarak çalışan kişilerin, bilgi ve becerilerini aktardığı konularda uzman olmalarıdır. Danışman kişinin, belirli bir kuruma farklı bakış açısı kazandırabilecek, bu kurumun yeniliklere açık olmasını sağlayabilecek biri olması gerekmektedir.

Danışmanlık Nedir

Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Son yıllarda artık tamamen bütünleşik bir yapıya kavuşan dünya ekonomisi, pazardaki rekabeti de kıyasıya arttırmış durumdadır. Hal böyle olunca firmalar artık ticari anlamda başarı elde edebilmek için sürekli olarak gelişim göstermesi gereken birimler haline gelmiştir. Zira aksi durumda, yerinde sayan veya gerileyen firmalar, yaşamlarını fazla sürdüremeyerek iflas bayrağını çekmek zorunda kalacaktır. Şiddetin hızla arttığı piyasada firmalar, kendilerini geliştirmek ve bilgi akışını sağlayarak dışarıya açık olabilmek için danışmanlık hizmetlerinden faydalanma yoluna gitmektedir. KOBİ’ler markalaşmadan pazarlamaya, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda alanında uzman danışman firmalardan hizmet alarak sorunlarını çözüme kavuşturma ve ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmektedir.

Kobilerin İhtiyaç Duyduğu Danışmanlık Hizmetleri

Son yıllarda KOBİ’ler sık sık işletmenin performansı ve gelişimini arttırmak için danışmanlık hizmetlerine başvurmaktadır.Bunun temel sebebi,Kobi’lerin teknik , yönetimsel vb. konularında uzman kişileri kadroların da bulundurmamaktadır.

Kobi’ler ve diğer kurum, kuruluşlar aşağıda belirtilmiş danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadırlar.

 1.        Turquality Danışmanlığı
 2.        Yönetim Danışmanlığı
 3.        KVKK Danışmanlığı
 4.        Ar-Ge Merkezi Danışmanlığı
 5.        Tasarım Merkezi Danışmanlığı
 6.        Kurumsal Finansman Danışmanlığı
 7.        İş Geliştirme, Yurt dışı Pazar açılımı Danışmanlığı
 8.        Teknopark Danışmanlığı
 9.        Tubitak Ar-Ge Projeleri Danışmanlığı 
 10.        İhracat Destekleri Danışmanlığı
 11.        İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 12.        Muhasebe ve Finans Danışmanlığı

ve daha bir çok alanda danışmanlık hizmeti almaktadır.

Danışmanlık Hizmetinin Faydaları
 • Dışarıdan özel bir hizmet alındığı için, herhangi bir insan kaynakları vb. sorunu yaratmaması,
 • Fikir derinliği yaratması,
 • Bağımsız bir tavsiye olması,
 • Proje üzerinde çalışmak için esnek zaman dilimine sahip olunması,
 • Genellikle işe alınabilecek bir kişiden çok daha yüksek düzeyde bir profesyonel hizmet alınması,
 • Sorunlara karşı anında çözüm üretilebilmesi,
 • Gerekli bilgiye anında ulaşabilme,

vb. olarak sıralanabilir.

Doğru Danışman Nasıl Seçilir?

1)Güvenilir Karakter

Öncelikle ve en önemlisi,etkili bir danışman yüksek bir karaktere sahip olmalıdır.Danışman, müşterinin çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koymalıdır.

2)Tecrübe

İyi bir danışman, sizin ve şirketinizin karşılaştığı zorluklar veya fırsatlarla ilgili deneyim sahibi olmalıdır.

3)Problem Çözebilme

Seçeceğiniz danışman problemlerle karşılaşıldığında inisiyatif alabilme ve bunları en kısa sürede çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

4)İletişim Becerileri

İyi bir danışman iletişime daima açık olmalıdır. Sözlü veya yazılı güçlü iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Danışman Firma İle Çalışma Süreci:
 İhtiyacınızı Belirleme,

İlk adımda işletme analiz edilmeli, hangi konularda eksik olduğuna karar verilmeli, sorun ve ihtiyaçları netleştirilmelidir.

Araştırma,

Hangi alanda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyduğunuza karar verildiği takdirde, bu alanda faaliyet gösteren danışman veya danışmanlık firmalarına ulaşılması gerekmektedir.

Tanışma,

Görüşülen birkaç danışman veya danışmanlık davet edilmeli ve gerekli fikir alışverişleri yapılmalıdır.

Teklif Alma,

İlgili firmalardan gerekli mali ve teknik teklifler alınmalıdır.

Seçim,

Bu firmalardan işletmeye en uygun olan seçilir ve iş başlatılır.

Sonuç ve Uygulama,

Belirtilen iş danışman tarafından tamamlanmış olup , gerekli raporlamalar sunulur ve süreç tamamlanır.