CRM-Müşteri ilişkileri yazılımı

 

CRM Nedir?

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteri ilişkilerini yönetmek amacıyla geliştirilen, aynı zamanda kurumların bir dizi şirket içi yeteneği yöneterek müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirmek, iletişim verimliliğini arttırmak ve müşteri ihtiyaçlarını önceden belirleyerek doğru adımlar atılmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen yazılımlardır. Aynı zamanda şirketler CRM  yazılımı aracılığıyla mevcut müşterilerine ulaşabilir, potansiyel müşterilerini bulabilir, e-posta gönderebilir, raporlama yapabilir ve müşteri ihtiyaçlarını takip ederek gerekli aksiyonları sağlayabilir. Bir işletmenin nihai hedefi mevcut müşterilerini elinde tutmak ve yeni müşteriler yaratarak karlılığını arttırmaktır. Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımları, müşteri ve kurum arasındaki iletişim ağını geliştirerek bu amaca hizmet eden başlıca araçlardandır.

CRM Ne İşe Yarar?

Mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler ve bu müşterilerle kurulan sağlıklı iletişim, bir şirketin verimliliğini yükselterek karlılığını arttırmak için en önemli etkenlerdir. Müşterilerle kurulacak sağlıklı bir iletişim, kurumların süreç yönetimini daha doğru yapmalarına ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturmalarına olanak sağlar. Kurumların müşterileriyle sağladıkları güçlü ve sağlıklı bir iletişim biçimi karlılıklarını yükseltmekle beraber, müşterilerini ellerinde tutma konusunda önemli fayda sağlayacaktır. Pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri departmanları Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımından faydalanan bir şirket, müşterilerini hızlı anlayabilen ve isteklerine en kısa sürede cevap veren bir kuruma dönüşecektir.

CRM Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

CRM yazılımı ölçek fark etmeksizin her şirket için birçok fırsat sunar ve fayda sağlar. Müşteri ilişkilerini sağlamlaştırmak, satış gelirlerini yükseltmek, potansiyel müşteriyi bulmak, doğru müşteri kitlesini hedef almak, satış verimliliğini arttırmak ve yeni iletişim yolları geliştirmek bu faydalar arasında görülebilir. Şirketinizin neden Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımına ihtiyaç duyduğuna detaylı bakmamız gerekir ise:

 • Daha iyi iletişim: Şirket içi ve müşterilerle kurulan daha sağlıklı ve güçlü iletişim.

 

 • Gelişmiş müşteri ilişkileri: Gelişmiş ve detaylı bir müşteri beklentileri analizi geliştirmekte yardımcı olan Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, işletmenizin müşterilerine daha doğru bir hizmet sunmasına olanak yaratır.

 

 • Yüksek verimlilik: CRM yazılımı iş akışını otomatik bir biçime getirerek satış departmanında verimliliğin artmasına yardımcı olur. Bu durum aynı zamanda daha az insan kaynaklı hata yapılmasına olanak sağlar.

 

 • Gelişmiş süreç yönetimi: Sürdürülebilir bir iş süreci oluşturmanızda büyük rol oynayan Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, öncelik vermeniz gereken iş hatlarını belirginleştirerek soru işaretlerini ortadan kaldırır.

 

 • Daha yüksek karlılık: Güçlü müşteri ilişkileri geliştirmeniz ve potansiyel müşterilerinizi belirleyerek iletişimde bulunmanız, doğru satış yönetimi ve pazarlama kampanyası oluşturarak gelecek dönem için karlılığınızın artması için bir fırsat oluşturur.

 

CRM kolaylıkla faydalanabilecek departmanlar: 
 • Satış: Bir işletmenin satış yönetimi, müşterilerin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını önceden analiz etmek, bu sayede satışlarını daha iyi yönetmek adına CRM yazılımlarından faydalanabilir. Müşteri alışkanlıklarına dair bilgileri kolaylıkla analiz edebilen satış ekibi, işletmenin gelecek döneme yönelik satışlarını daha sağlıklı gerçekleştirecektir. Aynı zamanda satış işlemi ve buna ait bir dizi işlemi otomatik hale getiren Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı, satış departmanının verimliliğini yükseltme konusunda önemli bir rol oynar.
 • Pazarlama: Pazarlama ekibi, bir pazarlama kampanyası gerçekleştirirken doğru müşteri profilini, coğrafyayı ve endüstriyi tespit etmek, aynı zamanda süreci sağlıklı yönetmek adın CRM yazılımından yardım alabilir.

 

 • Müşteri İlişkileri: Müşteri ilişkileri departmanı, müşterileri takip etmek, kurumun müşterilerle olan iletişimini güçlendirmek ve mevcut müşterileri elde tutmak amacıyla CRM yazılımını kullanabilir. Aynı zamanda müşterilerin geçmiş etkinliklerini ve alışkanlıklarını analiz ederek yeni ve sağlıklı bir iletişim biçimi geliştirebilir.

 

Kimler CRM Yazılımını Tercih Etmeli?
 • Kurumsal Şirketler: Kurumsal bir şirket müşteri ilişkilerini geliştirmek, iletişimini kontrol altında tutmak, satış ve pazarlama akışını düzenli takip etmek için bir CRM yazılımını tercih etmelidir. CRM sisteminin sağladığı fırsatlar kurumsal bir şirkette her zaman doğru hedefe yönelmiş, daha net bir çalışma ortamı oluşturacaktır.

 

 • KOBİ’ler: KOBİ’ler mevcut müşterileri ile ilişkilerini geliştirmek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve potansiyel müşterilerine ulaşarak sürdürülebilir bir büyüme yaratmak için CRM yazılımını tercih etmelidir. Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımının sunduğu avantajlardan faydalanmak bir KOBİ’nin gelecek planlamasını daha sağlıklı oluşturmasına olanak tanır.

 

 • Girişimler: İş hayatına yeni başlayan girişimler her zaman net çözümler isterler. Kaybedecek çok zamanı olmayan girişimler, sağlıklı analizi en kısa zamanda yapmak ve doğru kararı vermek adına kolay yönetilebilir bir Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımına ihtiyaç duyar.