Ortaklı TÜBİTAK Projeleri Nasıl Hazırlanır?

tarihinde yayınlandı

Ortaklı TÜBİTAK projeleri konusunda, TÜBİTAK son dönemde değiştirdiği sistem ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubundaki çalışmaların geliştirilmesine öncelik vermiş ve sağladığı katma değeri ölçmeyi amaçlamıştır. Proje başvurularında bu Ar-Ge çalışmalarının verimlilik, ticarileşme potansiyeli ve uluslararası rekabet gücü gibi birçok değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Bu bakış açısı ile TÜBİTAK’ın 1507 ve 1501 programları özelinde açtığı 2020-1. Dönem […]

TÜBİTAK 2020-2. Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

TÜBİTAK 2020 -2. Çağrısı 01.07.2020 tarihi itibariyle “1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları kapsamında açılmıştır. Birinci çağrıdan farkı olmadığını söyleyebilirim. TÜBİTAK Çağrısı dokümanları aşağıda belirtilmiş olup, bazı bölümleri özetlemek isterim. Çağrıların Açılış Tarihleri 01.07.2020 Ön Kayıt Son Tarih*: 10.08.2020 (Saat 17:00) Çağrıların Kapanış Tarihi 02.09.2020 (Saat 23:59) TÜBİTAK Kurul Değerlendirmesinde, eşik değer belirlenir. […]

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Hazırlama Kılavuzu

tarihinde yayınlandı

Avrupa Birliği Hibe Projeleri konusunda rehberlik etmek üzere proje kılavuzu hazırladık. Öncelikle TÜBİTAK 1501 programının 01.07.2019 tarihinde büyük ölçekli firmalara başvuru imkanını kapatması ve ardından  01.01.2020 tarihi ile 1501 ve 1507 projelerinin çağrılı sisteme geçmesi ile ar-ge kuruluşlarının yeni destek arayışları artmıştır. TÜBİTAK projeleri aynı zaman Ar-Ge Merkezleri için komisyonda verilen bir görev maddesiydi ve […]

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

tarihinde yayınlandı

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısını detaylandırmadan önce patent konusundaki mevcut durumu ortaya koymak gerekecektir. Patent konusunda ülkemizin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla istenen seviye bir türlü çıkamadığı bilinen bir gerçektir. İstatistiklere bakınca ülkemizde yapılan patent başvuru sayılarının yetersiz olduğu apaçık görünmektedir. Patent başvuru ve verilen patent  sayısının az olması, Dünya’ nın en büyük […]

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

tarihinde yayınlandı

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısını ele alarak KOBİ’ lerimizi bilgilendirmek istedik. Kısa bir giriş yapmak gerekirse, salgın sonrası ekonominin nasıl eski haline döneceği ve yaşanan kayıpların nasıl telafi edileceğine yönelik karar mekanizmaları tarafından bir çok eylem planı üretilip devreye alınırken, ekonomiyi hızlandırmak için önemli bir hamle de TÜBİTAK’ tan geldi. Ülkemizde araştırma […]

EUREKA Programı Nedir?

tarihinde yayınlandı

AB Çerçeve programları ülkemizdeki TÜBİTAK fonlarının çoğunlukla çağrılı yapıya geçmesi ile daha da önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda firmaların AB programlarını tercih etmeleri beklenmiştir. Bu yazımızda EUREKA programını genel özellikleri ile sizlere sunmak isteriz. EUREKA Programı nedir? EUREKA, Ar-Ge ve yenilikçilik alanında uluslararası işbirliği için 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük ağıdır. EUREKA programının […]

Teknopark Şirketleri KDV ve Amortisman Uygulamalarındaki Yeni Avantajlardan Haberdar mıydınız?

tarihinde yayınlandı

Konu : Teknopark şirketlerinin KDV ve Amortisman istisnalarına ait bilgilendirme Türkiye olarak ekonomik dalgalanmalar yaşadığımız şu dönemlerde ilaç niteliği taşıyan teşvik ve avantajlar; şirketlerimizin faaliyetlerini yürütürken nefes aldırıcı, ülkemizin kalkınmasında hız ve ivme kazandırıcı olmuştur. Bu nedenle yeni teşvik politikalarına ihtiyaç doğmakta ve gerekli tebliğler bu kapsamda yayınlanmaktadır. Bu uygulama ve tebliğlerin düzenli olarak takip […]

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

tarihinde yayınlandı

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin bir nebze korunması sağlayan bir uygulamadır. Pek çok işveren kısa çalışmadan haberdar olmadığı için çalışanları ücretsiz izne zorluyor. Halbuki kısa çalışma işçiye gelir sürekliliği, işverene işçiyi kaybetmeme imkanı tanıyor. Dolayısıyla işverenlerin kısa çalışmaya başvurmaları hem kendileri, hem işçiler için çok önemlidir. İşçileri kaybetme […]

Kısa Çalışma Ödeneği Devlet Destekleri Alındığı Durumlarda Nasıl Uygulanmalıdır?

tarihinde yayınlandı

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin bir nebze korunması sağlayan bir uygulamadır. Pek çok işveren kısa çalışmadan haberdar olmadığı için çalışanları ücretsiz izne zorluyor. Halbuki kısa çalışma işçiye gelir sürekliliği, işverene işçiyi kaybetmeme imkanı tanıyor. Dolayısıyla işverenlerin kısa çalışmaya başvurmaları hem kendileri, hem işçiler için çok önemlidir. İşçileri kaybetme […]

Covid-19 Destek Paketi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

tarihinde yayınlandı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN COVİD-19 DESTEK PAKETİ Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için devreye alınan 100 milyar liralık Covid-19 Destekleri ‘ne ilişkin  Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin ardından reel sektöre destek olmak amacıyla bakanlıklar da eşgüdüm içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Covid-19 nedeniyle artan dezenfektan ve kolonya […]