GDPR Nedir

tarihinde yayınlandı

GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler GDPR,  Türkiye’deki şirketler tarafından oldukça merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, her şirket bu yönetmelik hakkında pek bir bilgiye sahip değil. Peki, siz GDPR’ın ne olduğunu biliyor musunuz? GDPR nedir? GPDR açılımı nedir? İşte tüm detaylar… Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR), yeni AB çerçevesi, […]

KVKK Nedir? KVKK Tanımı, Amacı ve Daha Fazlası

tarihinde yayınlandı

KVKK Nedir? KVKK Tanımı, Amacı ve Daha Fazlası KVKK (Kişisel verileri koruma kanunu) işletmelerin oldukça önem vermesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, KVKK nedir? Ne işe yarar? KVKK açılımı nedir? Neden KVKK’yı bilmeliyiz?.. İşte tüm cevaplar…   İpucu KVKK Danışmanlık yaklaşımımızı, danışmanlık sürecimizin detayları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun püf noktalarının açıklandığı KVKK […]

COVID 19 ve KVKK: Pandeminin KVKK Süreçleri Üzerindeki Etkileri Nelerdir ?

tarihinde yayınlandı

Covid-19 ve KVKK ilişkisi salgının ilk şokunu atlattıktan sonra, şirketlerin çözmeye çalıştığı birincil konular arasında yer almaktadır. Tüm dünyada ve şu anda da ülkemizde etkili olan COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini en aza indirmek adına kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere bazı özel şirketler de önlemlerin alınması adına çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu […]

GDPR ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

tarihinde yayınlandı

GDPR Nedir? Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation – GDPR) tüm Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde yer alan bireyler için veri koruma ve gizliliğine ilişkin bir yönetmeliktir ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (EU) 2018/1725 sayılı AB Mevzuatıyla düzenlenen bu kanun AB (EC) No 45/2001 Mevzuatı ve  1247/2002/EC […]

KVKK Kurum Kararları

tarihinde yayınlandı

Bir Doktor Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasına Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi ile ilgili Veri İhlaline 50.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi neticesinde, […]

Kişisel Verilerin Korunması Uluslararası ve Türkiye Boyutu

tarihinde yayınlandı

Son yıllarda artık tüm sektör ve çevrelerce -eğitimden sağlığa, üretimden tüketime-  gerçekliği kabul edilmiş bulunan teknolojinin gelişiminin yansımaları Kişisel Verilerin Korunması ( KVKK  ) gibi bireysel haklardan şirketlerin sorumluluk alanlarının genişlemesine kadar kendini fazlasıyla göstermektedir. Özellikle internetin neredeyse doğal bir kaynak kullanımı gibi yokluğu düşünülemeyen bir hal alması ve tüm alanlarda ve hayatın olağan akışı […]

KVKK Kurum Kararları: Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Karar

tarihinde yayınlandı

KVKK Kuruluna iletilen: öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda değerlendirme puanlarının, veri sorumlusunun internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) uygun olup olmadığı konusundaki […]

KVKK Kurum Kararları: Dernek, Vakıf Ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında Karar

tarihinde yayınlandı

KVKK Kurum Kararları: Dernek, Vakıf Ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında Karar Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma […]

KVKK Kurum Kararları: Bir Gazetede Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin Veri İhlaline 125.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

tarihinde yayınlandı

KVKK Kurum Kararları: Bir Gazetede Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin Veri İhlaline 125.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılması • Bir Gazetede şikayet sahibinin oğluna yönelik yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine ilişkin […]

KVKK Kurum Kararları: Bir Banka Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlaline 100.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

tarihinde yayınlandı

KVKK Kurum Kararları: Bir Banka Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlaline 100.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Bir Bankanın, Kurum kayıtlarına intikal eden Kişisel Veri İhlali Aşağıdaki gibi belirtilmiştir: Banka personelinin iki farklı tarihte üç farklı müşterinin kritik bilgilerini (nüfus cüzdanı, bakiye, kimlik, iletişim vb. bilgileri) şahsi e-posta adresine iletildiği, ilgili müşterilerden birinin hesabından sahte belgelerle para […]