KVKK E-Ticaret : E-Ticaret Sirketi ile ilgili Veri İhlaline 1.100.000 TL İdari Para Cezası

tarihinde yayınlandı

Kurumumuza intikal eden KVKK E-Ticaret Şirketi ile ilgili bir ihbar dilekçesinde ve eklerinde özetle; 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6563 sayılı Kanun) uyarınca hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı niteliğinde olan www.amazon.com.tr üzerinden yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olması gerektiği; ancak ilgili site üzerinden yürütülen faaliyetler ile mevzuatın ihlal edildiği, Amazon.com.tr […]

KVKK: Bir İnternet servis sağlayıcısı ‘nın veri ihlali hakkında 300.000 TL İdari Para Cezası

tarihinde yayınlandı

İnternet Servis Sağlayıcısı ‘nın Veri İhlali İnternet Şirketin fatura ödeme sisteminde online (çevrimiçi) işlemlerde fatura ödemesi yapılamadığı ve sorunun Şirkete müşteriler tarafından bildirildiği, Müşterinin ödeme yaptığı sırada ekranda “fatura seçilmesi gerektiği” uyarısı belirdiği, sorun giderilmek üzere çalışma yapılırken bir güvenlik açığının ortaya çıktığı ve 69 kişiye ait kart bilgisinin 649 adet Şirket müşterisi tarafından görüntülendiğinin […]

KVKK Kurum Kararları: “Bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusu hakkındaki şikayetle ile ilgili Veri İhlaline 50.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

tarihinde yayınlandı

İlgili kişinin “….com” internet adresi üzerinden hizmet veren bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusunun sistemlerinde …[email protected] şeklinde kayıtlı olan üyelik e-posta adresinin …@gmail.com olarak güncellenmesini talep ettiği; ancak söz konusu talebinin, üyelik e-posta adresleri üzerinde değişiklik işlemi yapılamadığı ve kullanılmak istenilen e-posta adresiyle yeni bir üyelik başlatılabileceği gerekçe gösterilerek reddedilmesi nedeniyle Kurumumuza yaptığı […]

KVKK Banka : Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açmasına 210.000 TL idari para cezası

tarihinde yayınlandı

Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açmasına 210.000 TL idari para cezası İlgili kişinin 2018 yılı sonunda bir Banka şubesinde mevduat hesabı açtırmak istediğinde aynı Bankanın başka bir ildeki şubesinde Ocak 2016’da açılan bir ticari hesabının olduğu, anne kızlık soyadı dahil tüm kimlik bilgilerinin bahsi geçen […]

KVKK Gayrimenkul : SMS Reklam Mesajına 50.000 TL İdari Para Cezası

tarihinde yayınlandı

KVKK Gayrimenkul: Kendisine bir gayrimenkul şirketi tarafından SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimlere ait açık rızasının bulunmadığı ve bu kapsamda gereğinin yapılması talebini içeren başvurusu ile ilgili Kurumumuzca istenilen savunmasına istinaden veri sorumlusundan alınan yazıda; Kayıtlarında tutulan kişisel verilerin ad, soyadı ve cep telefonu numarasından ibaret olduğu, Kayıtlarında tutulan kişisel verilerin ilgili kişiyle reklam, kampanya […]

KVKK Telekomünikasyon Şirketi : Kimlik Teyidi ‘ne İlişkin Karar

tarihinde yayınlandı

KVKK Telekomünikasyon Şirketi: “Bir operatör şirketinin, ilgili kişinin internet sitesi üzerinden yapmış olduğu başvurusunu kimlik teyidi yapamadığı gerekçesiyle reddetmesine ilişkin olarak Kurula yapılan başvuru” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01/10/2019 Tarihli ve 2019/296 Sayılı Karar Özeti İlgili kişinin bireysel olarak faturalı telekomünikasyon ve buna bağlı hizmetler aldığı Operatör Şirketine (Şirket) internet sitesi üzerinden yapmış olduğu […]

KVKK Kurum Kararları: “Sevinç Eğitim Kurumlarının İlgili Kişinin Cep Telefonuna Reklam Amaçlı kısa mesaj göndermesi” ile ilgili Veri İhlaline 50.000 TL İdari Para Cezası

tarihinde yayınlandı

“Sevinç Eğitim Kurumlarının İlgili Kişinin Cep Telefonuna Reklam Amaçlı kısa mesaj göndermesi” ile ilgili Veri İhlaline 50.000 TL İdari Para Cezası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla […]

KVKK Kurum Kararları: İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verinin, Alenileştirme Amacı Dışında İşlenmesine 100.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak

tarihinde yayınlandı

İlgili kişinin bir Sigorta Şirketi (Şirket) tarafından açık rızası alınmadan sigortacılık faaliyetleri konusunda aranması hususunda Kurula yapmış olduğu şikâyet başvurusu ile ilgili olarak Şirketten alınan yazısında, Şikayetçinin ad, soyadı ve telefon bilgisinin finansal güvence danışmanlarınca teklif araması yapılmadan önce gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda … uzantılı internet sitesinden bulunduğu, Şikayetçinin taraflarınca ulaşılan ad, soyad ve telefon numarası […]

KVKK Kurum Kararları

tarihinde yayınlandı

Bir Doktor Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasına Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi ile ilgili Veri İhlaline 50.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi neticesinde, […]