Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödülllendirme Örneği

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemi Nasıl Olabilir ? Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemine dair örnek bir yönetmeliği aşağıda okumanıza sunuyoruz: Ar-Ge Merkezi Performans Değerlendirme : Amaç  AR-GE Merkezi’nin sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde Ar-Ge çalışanlarının iç ve dış müşterileri için donanım, yazılım ve/veya süreçler açısından iyileştirme ve inovasyon önerilerinin alınmasını ve Ar-Ge […]

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Proje Yönetimi

tarihinde yayınlandı

Proje yönetimi proje tanımının temelini oluşturan maliyet, zaman ve kalite bilgi alanlarının çıktı üzerindeki etkisini optimize etmektir. Proje yönetimi; hakkında binlerce eğitim, makale, kitap ve benzeri içerikler bulunan, ülkemizde son 10 yılda seçkin üniversiteler tarafından yüksek lisans programlarına dahil edilen, çalışmalarının yoğunluğunu proje bazlı işlerin oluşturduğu firmaların önem vermesi gereken dev bir okyanustur. Daha önceki […]

Ar-Ge Projesi Yazımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge Merkezleri, faaliyetleri kapsamında her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na o sene içinde yürüttükleri Ar-Ge Projesi veya projelerini de içeren detaylı bir faaliyet raporu sunmaktadır. Komisyon üyeleri, faaliyet raporu değerlendirme aşamasında görevlendirilen akademisyen raporlarını da dikkate alarak, sunulan her projenin Ar-Ge niteliğini ve yenilikçi yönlerini değerlendirmektedir. Merkezin bir sonraki yıl faaliyete devam edip etmeyeceğinin kararını […]

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Faaliyet Raporu Hazırlıklarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, aldıkları teşvikler ile faaliyetlerinin devamına ilişkin detayları aktarmaları adına, güncel durumda her yılın mayıs ayında bir önceki yılın faaliyet raporunu sunmak zorundadır. Raporlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Portalı  üzerinden e-imza ile gönderilmektedir. E-imza süreci kritik olduğu için güncelliğini son güne bırakmadan kontrol etmenizi öneririm. Rapor gönderiminizden sonra […]

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilgilendirme

tarihinde yayınlandı

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin bir nebze korunması sağlayan bir uygulamadır. Pek çok işveren kısa çalışmadan haberdar olmadığı için çalışanları ücretsiz izne zorluyor. Halbuki kısa çalışma işçiye gelir sürekliliği, işverene işçiyi kaybetmeme imkanı tanıyor. Dolayısıyla işverenlerin kısa çalışmaya başvurmaları hem kendileri, hem işçiler için çok önemlidir. İşçileri kaybetme […]

Kısa Çalışma Ödeneği Devlet Destekleri Alındığı Durumlarda Nasıl Uygulanmalıdır?

tarihinde yayınlandı

Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, zor zamanlarda işverenin işçisini kaybetmemesi, işçinin de gelirinin bir nebze korunması sağlayan bir uygulamadır. Pek çok işveren kısa çalışmadan haberdar olmadığı için çalışanları ücretsiz izne zorluyor. Halbuki kısa çalışma işçiye gelir sürekliliği, işverene işçiyi kaybetmeme imkanı tanıyor. Dolayısıyla işverenlerin kısa çalışmaya başvurmaları hem kendileri, hem işçiler için çok önemlidir. İşçileri kaybetme […]

Covid-19 Sürecini Ar-Ge/Tasarım Merkezleri Nasıl Yönetmelidir?

tarihinde yayınlandı

Dünyayı esir eden Covid-19 salgını ile mücadele de birçok tedbir alınmaya çalışılmaktadır. Bu yazımda sizlere bu süreçte Ar-Ge/Tasarım merkezleri tarafında nasıl önlemler almalıyız doğrultusunda birkaç öneride bulunmak isterim. Öncelikle hepinizin bildiği üzere 15.03.2020 tarihinde bakanımız sayın Mustafa Varank Dışarıdan Çalışma Sürelerine, Covid-19 sebebi ile 10. Bir faaliyet türü ekleyerek Nisan 2020 sonuna kadar yeni bir […]

Ar-Ge Merkezleri için İnsan Kaynakları Departmanına Düşen Sorumluluklar Nelerdir?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge Merkezi kapsamında sağlanan kazanç istisnalarının büyük çoğunluğu –Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenlerin oluşturduğu- Ar-Ge personelinden sağlanmaktadır.  Bunlar dışında, Ar-Ge Merkezi içerisinde geçirdiği net süre kadar teşvikten yararlanmasına olanak sağlanan destek personelleri de yer almaktadır. Araştırmacı: Üniversitelerin; mühendislik veya Ar-Ge ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile Ar-Ge alanlarından […]

Ar-Ge Merkezi Bünyesinde Yürütülen Ar-Ge Projeleri için Hangi Çıktılar Üretilmeli ve Hangi Raporlar Oluşturulmalıdır?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge Merkezleri için 5746 kapsamında sağlanan kazanç istisnaları, merkez içerisinde yürütülen projeler doğrultusunda oluşur. Ar-Ge Merkezi projeleri 5746 sayılı kanundaki tanımına göre; amacı, kapsamı, ekibi, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum/kuruluşlar, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak destek tutarları ve doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda bu projeler bilimsel ve teknolojik […]

Ar-Ge Merkezleri için Muhasebe Departmanı Hangi Dosyaları Oluşturmalı ve Takip Etmelidir?

tarihinde yayınlandı

Ar-Ge Merkezi özelinde, her birimin bir dosya düzeni oluşturması ve güncel tutması oldukça önemlidir. 5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan Ar-Ge Merkezi teşvikleri ve muafiyetleri şöyledir: *Ar-Ge İndirimi: Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme çalışmaları harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bakanlık tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi […]