Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi

Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi  Çalışma Yaklaşımımız ve Metodolojimiz

 • Tarafımızdan Kurum için özel olarak anket hazırlanması
 • Kurum içinde çalışan bağlılığın ölçümlenmesi
 • Çalışanların işe katkısını arttıracak çözümlerin yaratılması
 • Gelişim Yol Haritası’nın belirlenmesi
 • En optimum, en uygun iyileşme fırsatları ve önerilerinin sunulması

Çalışan Memnuniyeti ve İşveren Markası Analizi

Aktiviteler

 • Albert Solino tarafından kurum için özel olarak anket hazırlanması
 • Hazırlanan anketin uygulanmasıyla kurum içinde çalışan bağlılığının ve stratejik uyumun ölçümlenmesi
 • Anket ve onu takip eden çalışmalar sayesinde çalışanların memnun olmadığı alanların ve sorunların belirlenmesi
 • Çalışanların işe katkısını artıracak çözümlerin yaratılması
 • İşveren markası analizinin gerçekleştirilmesi ve gelişim yol haritasının belirlenmesi
 • Tespit edilen alanlar ile ilgili iyileşme fırsatları ve önerileri sunulması

Çıktılar

 • Çalışan memnuniyet analizleri ve anket sonuçları
 • İşveren markası analizi ve analiz sonuçları
 • İyileşme fırsatları ve önerilerini kapsayan bir yol haritası

Araçlar

 • Albert Solino iş analizi metodolojisi
 • Küresel iyi örnekler veri tabanı

İşveren Markasının Tanımı ve Katkıları

 • Organizasyonel çekiciliği güçlendirmek
 • Ekibine, strateji ve hedeflerini hayata geçirebilecek, vizyonunu gerçekleştirebilecek yeni yetenekli çalışanlar katmak
 • İçeride ve dışarıda; işveren marka elçisi kimliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Mevcut yetenekleri elde tutmak ve geliştirmek
 • Olumlu çalışan deneyimleri yaşatarak çalışan bağlılığını arttırmak

Yukarıda belirtilenler sayesinde amaç “En çok çalışılmak istenen kurum olmak” olarak belirtilebilir.