Turquality İnsan Kaynakları Süreci’nde ne bekler ?

Turquality Programı’nın belkemiğini oluşturan başlıklardan biri de Turquality İnsan Kaynakları Yönetimi başlığıdır. Artan rekabet koşullarında doğru kişilerin işe alınması, kazandırılması, çalışanların kendilerini geliştirme fırsatlarının tanınması ve rakiplere göre farklı olanaklar tanıyarak çalışanlarda aidiyet duygusunun kazandırılması gibi konularda Stratejik İnsan Kaynakları yönetiminin önemi daha da artmaktadır.

Turquality denetiminden tam puan almak isteyen markaların, trendleri ve en iyi uygulamaları araştırarak şirkete en uygun yapıyı hayata geçirmesi, strateji sahibi olması, organizasyon ve ik süreçleri ‘nin ve görev tanımlarının dokümante edilmiş olması, ve diğer markalara göre fark yaratması gerekmektedir. Bu noktada alanında yetkin yönetim danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı firmalarından destek alınması avantaj sağlamaktadır.  Günümüzde trend haline gelmiş bazı temel uygulamalar şöyledir:

Bu uygulamaların yanında insan kaynakları planlaması ve norm kadro çalışmasının dünya standartları düzeyinde olması büyük artı sağlayacaktır.

Ancak tüm bu uygulamaların yapılıyor olması yeterli olmayabilir. Dijitalleşen dünyada dijital insan kaynakları olmazsa olmazdır. Tüm süreçlerin dijital ortam üzerinden yürütülebiliyor olması, insan kaynakları raporlamalarının tamamının sistem üzerinden anlık olarak alınabiliyor olması stratejilerin daha hızlı ve daha etkin şekilde geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu da ancak doğru İK Raporlaması Tasarımı ile mümkün görünmektedir.

İnsan Kaynaklarına ait stratejilerin geliştirilmesinde ele alınması gereken birçok konunun mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Departman olarak dünyaya göre kendimizi konumlandırabilmemiz ve firmaların Turquality ile inovasyon yolculuğu kapsamındaki yol haritalarını çıkartabilmemiz için aşağıdaki konuları İnsan Kaynakları gözünden analiz etmeliyiz:

 • Şirketin İç Analizi
 • Rakip Analizi
 • Müşteri Analizi
 • Teknoloji ve Trend Analizi
 • Hedef Pazar Analizi
 • SWOT Analizi

Doğru stratejiler ancak bu analizler sonucunda ortaya çıkacaktır. Strateji performanslarının ve analizlerinin takip edilmesi yoluyla stratejilerde revizelere gidilmesi, stratejilerin etkinliğini yitirmemesini sağlayacaktır.

Aynı zamanda doğru organizasyon ve bireysel performans tasarımı ile çalışanların performans değerlendirmeleri objektif olarak yapılabilecek ve çalışan memnuniyet oranlarının artması sağlanacaktır. Artan çalışan memnuniyeti de şirkete aidiyet duygusunu getirerek çalışan devir oranlarını düşürecektir. Bu da şirket stratejilerini sürdürebilir kılacaktır.

Turquality denetimlerinde sorgulanması muhtemel İnsan Kaynakları performans göstergeleri şöyledir:

 • Çalışan Memnuniyet Oranı
 • Pozisyon Kapatılma Süresi
 • Çalışan Devir Oranı
 • Yüksek Performanslı Çalışanların Devir Oranı
 • Ortalama Eğitim Saati
 • Ortalama Çalışan Başı Eğitim Maliyeti
 • Yabancı Dil Bilen Çalışan Oranı

Ayrıca Turquality denetiminin bir departman denetiminden ziyade Turquality yeni ürün geliştirme süreci vb. süreç denetimleri olduğunu unutmamalı Google yöneticilerinden Liz Wessel’ın Yaptığın işin uzmanı ol, ama ‘uzman’ olmadığını hep hatırla sözünden ilham alarak kendimizi her zaman geliştirmeye devam etmeliyiz.

Turquality programı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Turquality Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Diğer faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için Albert Solino Danışmanlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Berk Bulut

Danışman | Turquality & Yönetim Danışmanlığı