Turquality’e Girmek için Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Yapılması Gerekenler

Turquality Destekleri Hazırlık ve Kurumsal Dönüşüm aşamasında Yeni Ürün Geliştirme / Turquality ile İnovasyon yolculuğu süreçlerine ilişkin Turquality’ye hazırlanan şirketlere yararlı olacak bazı bilgileri okurlarımızla aşağıda paylaşmak isterim:

Turquality Programı’na dahil olmak isteyen markaların; Yeni Ürün Geliştirme ve Ar-Ge sürecinde uçtan uca tüm prosedür ve süreçlerinin dokümante edilmiş olması ve uygulanan süreç tanımlarının bulunması beklenmektedir. Yeni Ürün Geliştirme / İnovasyon için başlıca prosedürleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Ürün ve Portföy Stratejisi
 • Ürün Yönetimi ve Portföy Analizi
 • Fikir Yönetimi
 • Proje Yönetimi

Bunların sadece doküman üzerinde kalması değil firma içerisinde sistematik olarak işler bir yapıda olması beklenmektedir. Örnek vermek gerekirse Ürün ve Portföy Stratejisi dokümanı oluşturulurken başlıca analizlerin yapılarak oluşturulmuş olması gerekmektedir. Bu analizlerden bazıları şunlardır:

 • Ürün Ciro ve Karlılık Analizleri
 • Teknoloji ve Trend Analizleri
 • Yetkinlik Analizleri
 • Müşteri Analizi
 • Rakip Analizi
 • Hedef Pazar Analizi
Turquality kapsamına girmek isteyen marka ve şirketlerin ürün ve portföy stratejisi dokümanında bulunması istenen başlıkların bazıları  aşağıdaki gibidir:

Strateji, mevcut yeni ürün geliştirme yetkinlikleri dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Strateji, ürünlere/teknolojiye ilişkin yol haritasını içermektedir.
Strateji, ürünlerin yaşam eğrilerinin yönetimine ilişkin stratejileri içermektedir.
Strateji, ürünlerle birlikte, ürün portföyünün yönetimine ilişkin stratejileri de içermektedir.
Strateji, ürünlerin kurum stratejisini nasıl destekleyeceğini net bir şekilde içermektedir.

Ürün yönetimi ve portföy analizinde ise:

 • Ürünü Portföyden Çıkarma
 • Ürünü Modifiye Etme
 • Alternatif Ürün Sunumu

kararlarının hangi durumlarda ve hangi kriterler ile verileceği tanımlanmalıdır.

Ticaret Bakanlığı Turquality Programı‘na dahil olmak isteyen markaların; Yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge sürecinde aşağıdaki sadece bazılarına değinilmiş tanımlanmış, dokümante edilmiş ve uygulanan süreç tanımlarının bulunması gerekmektedir:

Fikirlerin elde edilmesi
Fikirlerin/projelerin önceliklendirilmesi
• Plan ve tasarım
Geliştirme ve test
Ürün portföyünün gözden geçirilmesi

Bu doğrultuda tecrübeli Turquality danışmanlığı firmalarıyla çalışmak firmalarımızın süreçleri daha iyi okumasını sağlayacaktır.

Yeni ürün  fikirleri, şirket stratejileri ve yetkinlikleri gibi birçok kriter göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Fikirden projeye geçmesi onaylanan yeni ürün geliştirme fikirleri için ayrıntılı fizibilite etüdü çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Fizibilite etüdü çalışmasıyla:

 • Ürün Tanımı
 • Birim Ürün Maliyeti
 • Yatırım Maliyeti
 • Hedef Fiyat Aralığı
 • Satış Tahmini
 • Proje Planı ortaya konulmalıdır.

Yeni hizmet/ürün geliştirme sürecinde yeni fikirlerin elenme kriterlerinde olması önerilen bazı örnekler aşağıda yer almaktadır. Markalar ve Turquality’ye dahil olmak isteyen kuruluşlar kendi sektör özelliklerine göre de ekleme  yapabilirler.

Stratejik plana uyum

Teknik yapılabilirlik
• Operasyonel yapılabilirlik

Ayrıca yeni ürün fikirlerinin onaylanması sürecinde aşağıdaki verilen  çıktıların oluşmuş olması olumlu etki yaratacaktır:

• Ürün tanımı
• Hedef fiyat aralığı
• Satış tahmini
Proje planı

 

Yeni ürün geliştirme sürecine ilişkin performans değerlendirme sürecinde aşağıda örnekleri verilen KPI’ların varlığı sorgulanmaktadır:

• Önerilen yeni ürün fikir adedi
Tasarlanan ürün adedi
• Yaratıcılığa ilişkin performans ölçütü
Geliştirilen ürünlerin satışa dönüş oranı
• Proje bütçesine uyum
Ürün geliştirme ekibinde kaynak kullanım oranı
Ürün geliştirme ekibi personel devir oranı

Ayrıca Turquality denetiminin bir departman denetiminden ziyade süreç denetimi olmasından dolayı tüm bu süreçlerin performans takibi yapılmalıdır. Performans takibinde yeni Ar-Ge proje sayısı, proje bütçesine uyum gibi performans göstergelerinin yanı sıra yeni üründen gelen ciro miktarı, katma değerli ürün karlılıkları gibi göstergeler de takip edilmelidir.

Albert Einstein’ın meşhur sözünü tekrar hatırlatmak gerekirse; “Hiçbir sorun yaratıldığı düzlemde çözülemez. Sorunların çözümünü görebilmek farklı bir düzlemden bakmayı gerektirir”. Bu nedenle Yeni Ürün Geliştirme / İnovasyon süreçlerinizi daha farklı bir perspektiften bakarak sürekli iyileştirmek, başarılarınıza hizmet edecek en önemli faktörlerden biri olacaktır.

Diğer Danışmanlık faaliyetlerimiz hakkında bilgi almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için Albert Solino Danışmanlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kadir Ayaz

Albert Solino Yönetim Danışmanlığı & TURQUALITY Danışmanlığı Direktörü