Turquality Destekleri Yenilendi

Turquality Döviz kazandırıcı hizmetler sektörü ‘ne yönelik Turquality Destek Programı’ndaki markaların, hedef pazar esasına dayalı desteklenebilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Hizmet sektöründeki markalar, yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl desteklenecek. Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak.

Turquality Destek Programı’na alınan yararlanıcıların, aşağıdaki giderleri yüzde 50 oranında desteklenecektir:

-Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,

-Pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık, belgelendirme giderleri,

-Aynı anda istihdam edilen en fazla 5 aşçı/şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,

-Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,

-Aynı anda açtıkları azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye gideri, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri.

Detaylı bilgi için Albert Solino Turquality Danışmanlığı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.